Italiană | Expresii - Imigrație | Ajutor pentru persoanele cu dizabilități

Documente | La bancă | Muncă | Studiu | Cazare | Ajutor pentru persoanele cu dizabilități | Animale

Ajutor pentru persoanele cu dizabilități - Aplicare

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Întreabă unde poți afla dacă poți primi ajutor pentru persoane cu dizabilități
Är bidraget skattefritt?
L'indennità è esente da tasse?
Întreabă dacă alocația este impozabilă
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Întreabă ce fel de factori determină câți bani primești

Ajutor pentru persoanele cu dizabilități - Îngrijitori

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Întreabă care sunt condițiile pentru a primi alocația pentru îngrijitor
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Întreabă dacă trebuie să fii rudă cu persoane pe care o înjrijești pentru a prima alocația
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Întreabă câte ore pe săptămână trebuie să ai grijă de persoana pe care o îngrijești pentru a fi eligibil să aplici pentru alocație
Ska bidraget beskattas?
Il sussidio è tassabile?
Întreabă dacă alocația este impozabilă
Vilka förmåner får jag?
Quali benefici riceverò?
Întreabă ce beneficii vei primi
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Întreabă dacă alocația afectează alte beneficii
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Întreabă dacă alocația afectează persoana pe care o îngrijești
Kan jag överklaga beslutet?
Posso fare ricorso contro una decisione?
Întreabă dacă poți contesta o decizie
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Întreabă ce poți face în cazul în care se schimbă circumstanțele