Esperanto | Expresii - Imigrație | Documente

Documente - General

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Kie mi povas trovi la formon por ____?
Solicitare formular
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Întreabă când a fost un documentul emis
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Întreabă unde a fost un documentul emis
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Kiam elspiras via legitimilo?
Pe cine întrebi când îți expiră ID-ul
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Cere ajutor pentru a completa formularul
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Întreabă ce documente trebuie să aduci
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Indică de ce ai nevoie pentru a solicita un document
Můj [dokument] byl ukraden.
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Declară un document furat
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Menționează că tu completezi o aplicație în numele altcuiva
Tyto informace jsou důvěrné.
La informo estas konfidenca.
Indică informația ca fiind confidențială și că nu va fi divulgată altor părți terțe
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Solicită un număr de înregistrare pentru înregistrarea ta

Documente - Informații personale

Jak se jmenuješ?
Kiel vi nomiĝas?
Solicită numele unei persoane
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Solicită cuiva locul și data nașterii
Kde bydlíte?
Kie vi loĝas?
Solicită unde locuiește cineva
Jaká je vaše adresa?
Kio estas via adreso?
Solicită adresa cuiva
Jaké je vaše občanství?
Kio estas via civitaneco?
Solicită cetățenia cuiva
Kdy jste přijeli do [country]?
Kiam vi alvenis en [lando]?
Solicită cuiva când a ajuns în acea țară
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Solicită ID-ul cuiva

Documente - Stare civilă

Můj rodinný stav je ___________.
Mia edzecostato estas ___________.
Indică starea ta civilă
svobodný/á
senedza
Stare civilă
ženatý/vdaná
edziĝinta
Stare civilă
odděleni
apartiga
Stare civilă
rozvedený/rozvedená
eksedziĝinta
Stare civilă
žijící ve společné domácnosti
kunviva
Stare civilă
v registrovaném partnerství
en civila kuniĝo
Stare civilă
nesezdaní partneři
fraŭlaj partneroj
Stare civilă
v domácím partnerství
en hejma partnereco
Stare civilă
vdovec/vdova
vidvina
Stare civilă
Máte děti?
Ĉu vi havas infanojn?
Întreabă dacă cineva are copii
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Întreabă dacă cineva primește ajutor financiar pentru persoanele cu care locuiește
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Indică-ți intenția de a te reuni cu familia ta

Documente - Înregistrare

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Mi ŝatus registri en la urbo.
Indică faptul că vrei să te înregistrezi
Jaké dokumenty si mám přinést?
Kion dokumentojn mi alportus?
Întreabă de ce documente ai nevoie
Je registrace zpoplatněná?
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Întreabă dacă înregistrarea supune costuri
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Menționează că ești acolo pentru a-ți face înregistrarea
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Menționează că vrei să aplici pentru cazier judiciar
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Mi ŝatus peti restadpermeson
Menționează că vrei să aplici pentru un permis de ședere

Documente - Asigurare medicală

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Menționează că ai câteva întrebări despre asigurarea de sănătate
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Întreabă dacă ai nevoie de asigurare medicală privată
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Întreabă despre acoperirea asigurării
Poplatky za pobyt v nemocnici
Hospitalokotizoj
Exemplu de acoperire a asigurării medicale
Poplatky za konsultace se specialisty
Kotizoj por la ekspertoj
Exemplu de acoperire de asigurare medicală
Diagnostické testy
Diagnozoprovoj
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Chirurgické zákroky
Kirurgiaj proceduroj
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Psychiatrická léčba
Psikiatria kuracado
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Zubní ošetření
Dentaj kuracadoj
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Oční ošetření
Okula kuracado
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate

Documente - Viză

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Kial vi petas la enirovizon?
Întreabă de ce se solicită o viză de intrare
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Întreabă dacă ai nevoie de viză pentru a întra în țară
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Întreabă cum îți poți extinde viza
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Întreabă de ce aplicația pentru viză a fost respinsă
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Întreabă dacă poți aplica pentru permis de ședere permanentă în țară

Documente - Permis de conducere

Musím změnit svou registrační značku?
Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Întreabă dacă trebuie să-ți schimbi numărul de înmatriculare la mașină în cazul în care o aduci din țara de origine
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Indică faptul că vrei să-ți înregistrezi vehiculul
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Întreabă dacă permisul tău de conducere este valid în țara de destinație
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Solicită un permis de conducere provizoriu
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Menționează că vrei să te înscrii la examenul auto
Teoretický test
teorian teston
Tipul de examen
Praktický test
veturantan teston
Tipul de examen
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Menționează că ai vrea să schimbi câteva detalii ale permisului tău de conducere
adresu
adreson
Date care se pot schimba
jméno
nomon
Date care se pot schimba
fotografii
foton
Date care se pot schimba
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Indică faptul că ai vrea să adaugi categorii superioare la permisul tău de conducere
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Menționează ca ai vrea să-ți reînnoiești permisul de conducere
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Indică faptul că ai vrea să-ți înlocuiești permisul de conducere
ztracený
perdatan
Probleme cu permisul de conducere
ukradený
ŝtelatan
Probleme cu permisul de conducere
zničený
difektatan
Probleme cu permisul de conducere
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Indică faptul că ai vrea să faci un apel împotriva retragerii permisului tău de conducere

Documente - Naționalitate

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Menționează că vrei să aplici pentru naționalitate
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Întreabă unde te poți înregistra pentru un test de limbă
Mám čistý trestní rejstřík.
Mi havas puran krimliston
Menționează că nu ai antecedente penale
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
menționează că ai nivelul necasar de limbă
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Menționează că vrei să te înscrii în examenul de cultură generală al țării de destinație
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Întreabă care sunt taxele de solicitare a cetățeniei
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Indică naționalitatea partenerului tău