Germană | Expresii - Imigrație | Documente

Documente - General

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Wo kann ich das Formular für____finden?
Solicitare formular
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
Întreabă când a fost un documentul emis
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Întreabă unde a fost un documentul emis
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
Pe cine întrebi când îți expiră ID-ul
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Cere ajutor pentru a completa formularul
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
Întreabă ce documente trebuie să aduci
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Indică de ce ai nevoie pentru a solicita un document
Můj [dokument] byl ukraden.
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Declară un document furat
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Menționează că tu completezi o aplicație în numele altcuiva
Tyto informace jsou důvěrné.
Diese Information wird vertraulich behandelt.
Indică informația ca fiind confidențială și că nu va fi divulgată altor părți terțe
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Solicită un număr de înregistrare pentru înregistrarea ta

Documente - Informații personale

Jak se jmenuješ?
Wie heißen Sie?
Solicită numele unei persoane
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Solicită cuiva locul și data nașterii
Kde bydlíte?
Wo wohnen Sie?
Solicită unde locuiește cineva
Jaká je vaše adresa?
Wie ist Ihre Adresse?
Solicită adresa cuiva
Jaké je vaše občanství?
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Solicită cetățenia cuiva
Kdy jste přijeli do [country]?
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
Solicită cuiva când a ajuns în acea țară
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Solicită ID-ul cuiva

Documente - Stare civilă

Můj rodinný stav je ___________.
Mein Familienstand ist_____.
Indică starea ta civilă
svobodný/á
ledig
Stare civilă
ženatý/vdaná
verheiratet
Stare civilă
odděleni
getrennt
Stare civilă
rozvedený/rozvedená
geschieden
Stare civilă
žijící ve společné domácnosti
zusammenlebend
Stare civilă
v registrovaném partnerství
in einer eingetragenen Partnerschaft
Stare civilă
nesezdaní partneři
unverheiratetes Paar
Stare civilă
v domácím partnerství
in einer Partnerschaft
Stare civilă
vdovec/vdova
verwitwet
Stare civilă
Máte děti?
Haben Sie Kinder?
Întreabă dacă cineva are copii
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Întreabă dacă cineva primește ajutor financiar pentru persoanele cu care locuiește
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Indică-ți intenția de a te reuni cu familia ta

Documente - Înregistrare

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Indică faptul că vrei să te înregistrezi
Jaké dokumenty si mám přinést?
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Întreabă de ce documente ai nevoie
Je registrace zpoplatněná?
Gibt es Anmeldegebühren?
Întreabă dacă înregistrarea supune costuri
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Menționează că ești acolo pentru a-ți face înregistrarea
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Menționează că vrei să aplici pentru cazier judiciar
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Menționează că vrei să aplici pentru un permis de ședere

Documente - Asigurare medicală

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Menționează că ai câteva întrebări despre asigurarea de sănătate
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Întreabă dacă ai nevoie de asigurare medicală privată
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Was übernimmt die Krankenversicherung?
Întreabă despre acoperirea asigurării
Poplatky za pobyt v nemocnici
Krankenhausgebühren
Exemplu de acoperire a asigurării medicale
Poplatky za konsultace se specialisty
Facharztkosten
Exemplu de acoperire de asigurare medicală
Diagnostické testy
Diagnosetests
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Chirurgické zákroky
Chirurgische Eingriffe
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Psychiatrická léčba
Psychiatrische Behandlung
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Zubní ošetření
Zahnbehandlungen
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Oční ošetření
Augenbehandlungen
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate

Documente - Viză

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
Întreabă de ce se solicită o viză de intrare
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Întreabă dacă ai nevoie de viză pentru a întra în țară
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Întreabă cum îți poți extinde viza
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Întreabă de ce aplicația pentru viză a fost respinsă
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Întreabă dacă poți aplica pentru permis de ședere permanentă în țară

Documente - Permis de conducere

Musím změnit svou registrační značku?
Muss ich mein Auto neu anmelden?
Întreabă dacă trebuie să-ți schimbi numărul de înmatriculare la mașină în cazul în care o aduci din țara de origine
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Indică faptul că vrei să-ți înregistrezi vehiculul
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Ist mein Führerschein hier gültig?
Întreabă dacă permisul tău de conducere este valid în țara de destinație
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Solicită un permis de conducere provizoriu
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Menționează că vrei să te înscrii la examenul auto
Teoretický test
den Theorieteil
Tipul de examen
Praktický test
den praktischen Teil
Tipul de examen
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Menționează că ai vrea să schimbi câteva detalii ale permisului tău de conducere
adresu
die Adresse
Date care se pot schimba
jméno
den Namen
Date care se pot schimba
fotografii
das Foto
Date care se pot schimba
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Indică faptul că ai vrea să adaugi categorii superioare la permisul tău de conducere
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Menționează ca ai vrea să-ți reînnoiești permisul de conducere
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Indică faptul că ai vrea să-ți înlocuiești permisul de conducere
ztracený
verlorenen
Probleme cu permisul de conducere
ukradený
gestohlenen
Probleme cu permisul de conducere
zničený
beschädigten
Probleme cu permisul de conducere
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Indică faptul că ai vrea să faci un apel împotriva retragerii permisului tău de conducere

Documente - Naționalitate

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Menționează că vrei să aplici pentru naționalitate
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Întreabă unde te poți înregistra pentru un test de limbă
Mám čistý trestní rejstřík.
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
Menționează că nu ai antecedente penale
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
menționează că ai nivelul necasar de limbă
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Menționează că vrei să te înscrii în examenul de cultură generală al țării de destinație
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Întreabă care sunt taxele de solicitare a cetățeniei
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
Indică naționalitatea partenerului tău