Maghiară | Expresii - Imigrație | Documente

Documente - General

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Hol találom a ____űrlapot?
Solicitare formular
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Întreabă când a fost un documentul emis
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Întreabă unde a fost un documentul emis
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Pe cine întrebi când îți expiră ID-ul
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Cere ajutor pentru a completa formularul
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Întreabă ce documente trebuie să aduci
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Indică de ce ai nevoie pentru a solicita un document
Můj [dokument] byl ukraden.
Ellopták a [dokumentumomat].
Declară un document furat
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Menționează că tu completezi o aplicație în numele altcuiva
Tyto informace jsou důvěrné.
Az információ bizalmas.
Indică informația ca fiind confidențială și că nu va fi divulgată altor părți terțe
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Solicită un număr de înregistrare pentru înregistrarea ta

Documente - Informații personale

Jak se jmenuješ?
Hogy hívják?
Solicită numele unei persoane
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Mikor és hol született?
Solicită cuiva locul și data nașterii
Kde bydlíte?
Hol lakik?
Solicită unde locuiește cineva
Jaká je vaše adresa?
Mi a címe?
Solicită adresa cuiva
Jaké je vaše občanství?
Mi az állampolgársága?
Solicită cetățenia cuiva
Kdy jste přijeli do [country]?
Mikor érkezett [országba]?
Solicită cuiva când a ajuns în acea țară
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Solicită ID-ul cuiva

Documente - Stare civilă

Můj rodinný stav je ___________.
A családi állapotom ___________.
Indică starea ta civilă
svobodný/á
egyedülálló/hajadon/nőtlen
Stare civilă
ženatý/vdaná
házas
Stare civilă
odděleni
külön él a házastársától
Stare civilă
rozvedený/rozvedená
elvált
Stare civilă
žijící ve společné domácnosti
élettársi kapcsolatban van
Stare civilă
v registrovaném partnerství
regisztrált élettársi kapcsolatban van
Stare civilă
nesezdaní partneři
élettársi kapcsolatban van
Stare civilă
v domácím partnerství
élettársi kapcsolatban van
Stare civilă
vdovec/vdova
özvegy
Stare civilă
Máte děti?
Vannak gyermekei?
Întreabă dacă cineva are copii
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Élnek önnel eltartottak?
Întreabă dacă cineva primește ajutor financiar pentru persoanele cu care locuiește
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Szeretném egyesíteni a családomat.
Indică-ți intenția de a te reuni cu familia ta

Documente - Înregistrare

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Szeretnék regisztrálni.
Indică faptul că vrei să te înregistrezi
Jaké dokumenty si mám přinést?
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Întreabă de ce documente ai nevoie
Je registrace zpoplatněná?
Van regisztrációs díj?
Întreabă dacă înregistrarea supune costuri
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Menționează că ești acolo pentru a-ți face înregistrarea
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Menționează că vrei să aplici pentru cazier judiciar
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Menționează că vrei să aplici pentru un permis de ședere

Documente - Asigurare medicală

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Menționează că ai câteva întrebări despre asigurarea de sănătate
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Întreabă dacă ai nevoie de asigurare medicală privată
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Mit fedez a biztosítás?
Întreabă despre acoperirea asigurării
Poplatky za pobyt v nemocnici
Kórházi költségek
Exemplu de acoperire a asigurării medicale
Poplatky za konsultace se specialisty
Szakorvos
Exemplu de acoperire de asigurare medicală
Diagnostické testy
Diagnosztikai vizsgálatok
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Chirurgické zákroky
Műtéti beavatkozás
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Psychiatrická léčba
Pszichiátriai kezelés
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Zubní ošetření
Fogorvosi kezelés
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Oční ošetření
Szemészeti kezelés
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate

Documente - Viză

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Miért igényli a beutazási vízumot?
Întreabă de ce se solicită o viză de intrare
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Întreabă dacă ai nevoie de viză pentru a întra în țară
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Întreabă cum îți poți extinde viza
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Întreabă de ce aplicația pentru viză a fost respinsă
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Întreabă dacă poți aplica pentru permis de ședere permanentă în țară

Documente - Permis de conducere

Musím změnit svou registrační značku?
Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Întreabă dacă trebuie să-ți schimbi numărul de înmatriculare la mașină în cazul în care o aduci din țara de origine
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Indică faptul că vrei să-ți înregistrezi vehiculul
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Érvényes itt a jogosítványom?
Întreabă dacă permisul tău de conducere este valid în țara de destinație
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Solicită un permis de conducere provizoriu
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Szeretném lefoglalni a __________.
Menționează că vrei să te înscrii la examenul auto
Teoretický test
elméleti vizsga
Tipul de examen
Praktický test
gyakorlati vizsga
Tipul de examen
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Menționează că ai vrea să schimbi câteva detalii ale permisului tău de conducere
adresu
cím
Date care se pot schimba
jméno
név
Date care se pot schimba
fotografii
fénykép
Date care se pot schimba
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Indică faptul că ai vrea să adaugi categorii superioare la permisul tău de conducere
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Szeretném megújítani a jogosítványom
Menționează ca ai vrea să-ți reînnoiești permisul de conducere
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Indică faptul că ai vrea să-ți înlocuiești permisul de conducere
ztracený
elveszett
Probleme cu permisul de conducere
ukradený
ellopott
Probleme cu permisul de conducere
zničený
sérült
Probleme cu permisul de conducere
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Indică faptul că ai vrea să faci un apel împotriva retragerii permisului tău de conducere

Documente - Naționalitate

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Menționează că vrei să aplici pentru naționalitate
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Întreabă unde te poți înregistra pentru un test de limbă
Mám čistý trestní rejstřík.
Büntetlen előéletű vagyok.
Menționează că nu ai antecedente penale
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
menționează că ai nivelul necasar de limbă
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Menționează că vrei să te înscrii în examenul de cultură generală al țării de destinație
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Întreabă care sunt taxele de solicitare a cetățeniei
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Indică naționalitatea partenerului tău