Greacă | Expresii - Imigrație | Documente

Documente - General

我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Solicitare formular
您的【文件】是什么时候签发的?
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Întreabă când a fost un documentul emis
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Întreabă unde a fost un documentul emis
请问您的身份证件何时过期?
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Pe cine întrebi când îți expiră ID-ul
您能帮我填一下这个表格吗?
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Cere ajutor pentru a completa formularul
请问我要办____ 需要带什么文件?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Întreabă ce documente trebuie să aduci
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Indică de ce ai nevoie pentru a solicita un document
我的【材料】被偷了。
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Declară un document furat
我在帮____ 填写申请表格。
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Menționează că tu completezi o aplicație în numele altcuiva
这是机密信息。
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Indică informația ca fiind confidențială și că nu va fi divulgată altor părți terțe
您能给我一份申请表格的回执吗?
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Solicită un număr de înregistrare pentru înregistrarea ta

Documente - Informații personale

你叫什么名字?
Πώς σας λένε;
Solicită numele unei persoane
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Solicită cuiva locul și data nașterii
请问您住在哪里?
Πού μένετε;
Solicită unde locuiește cineva
请问您的地址是什么?
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Solicită adresa cuiva
请问您的国籍是什么?
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Solicită cetățenia cuiva
请问您是何时到达【该国】的?
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Solicită cuiva când a ajuns în acea țară
您能出示一下您的身份证件么?
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Solicită ID-ul cuiva

Documente - Stare civilă

我的婚姻状况是____ 。
Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Indică starea ta civilă
单身
ελεύθερος/η
Stare civilă
已婚
παντρεμένος/η
Stare civilă
分居
σε διάσταση
Stare civilă
离异
χωρισμένος/η
Stare civilă
同居
συμβίωση
Stare civilă
民事结婚
σε αστική ένωση
Stare civilă
未婚伴侣
ανύπαντροι σύντροφοι
Stare civilă
同居伴侣关系
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
Stare civilă
鳏居
χήρος/χήρα
Stare civilă
请问您有孩子吗?
έχετε παιδιά;
Întreabă dacă cineva are copii
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Întreabă dacă cineva primește ajutor financiar pentru persoanele cu care locuiește
我想要和家人团聚。
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Indică-ți intenția de a te reuni cu familia ta

Documente - Înregistrare

我想要在这个城市登记入户。
Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Indică faptul că vrei să te înregistrezi
请问我应该带什么材料?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Întreabă de ce documente ai nevoie
请问有注册费吗?
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Întreabă dacă înregistrarea supune costuri
我是来进行住址登记。
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Menționează că ești acolo pentru a-ți face înregistrarea
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Menționează că vrei să aplici pentru cazier judiciar
我想要申请居住证。
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Menționează că vrei să aplici pentru un permis de ședere

Documente - Asigurare medicală

我想要问一下关于保险的问题。
Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Menționează că ai câteva întrebări despre asigurarea de sănătate
我需要私人的健康保险吗?
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Întreabă dacă ai nevoie de asigurare medicală privată
请问该保险涵盖哪些方面?
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Întreabă despre acoperirea asigurării
住院费
Τέλη νοσοκομείου
Exemplu de acoperire a asigurării medicale
专家费
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Exemplu de acoperire de asigurare medicală
诊疗费
Διαγνωστικές εξετάσεις
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
外科手术
Χειρουργικές επεμβάσεις
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
精神治疗
Ψυχιατρική θεραπεία
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
牙齿治疗
Οδοντιατρικές θεραπείες
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
眼科治疗
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate

Documente - Viză

请问您为什么需要入境签证?
Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Întreabă de ce se solicită o viză de intrare
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Întreabă dacă ai nevoie de viză pentru a întra în țară
我该如何续签我的签证?
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Întreabă cum îți poți extinde viza
为什么我的签证申请被拒绝了?
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Întreabă de ce aplicația pentru viză a fost respinsă
请问我是否可以申请成为永久居民?
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Întreabă dacă poți aplica pentru permis de ședere permanentă în țară

Documente - Permis de conducere

请问我需要更换我的车牌号吗?
Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Întreabă dacă trebuie să-ți schimbi numărul de înmatriculare la mașină în cazul în care o aduci din țara de origine
我想要登记我的车辆。
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Indică faptul că vrei să-ți înregistrezi vehiculul
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Întreabă dacă permisul tău de conducere este valid în țara de destinație
我想要申请临时驾照。
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Solicită un permis de conducere provizoriu
我想要预约__________。
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Menționează că vrei să te înscrii la examenul auto
理论考试
θεωρητική εξέταση
Tipul de examen
路考
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Tipul de examen
我想要改动驾照上的__________。
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Menționează că ai vrea să schimbi câteva detalii ale permisului tău de conducere
地址
διεύθυνση
Date care se pot schimba
名字
όνομα
Date care se pot schimba
照片
φωτογραφία
Date care se pot schimba
我想要给驾照添加更高的级别。
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Indică faptul că ai vrea să adaugi categorii superioare la permisul tău de conducere
我想要延长我的驾照。
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Menționează ca ai vrea să-ți reînnoiești permisul de conducere
我想要更换一个___________ 驾照。
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Indică faptul că ai vrea să-ți înlocuiești permisul de conducere
丢失
χαμένη
Probleme cu permisul de conducere
被偷了
κλεμμένη
Probleme cu permisul de conducere
受损
κατεστραμμένη
Probleme cu permisul de conducere
我想要申诉我的驾照吊销。
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Indică faptul că ai vrea să faci un apel împotriva retragerii permisului tău de conducere

Documente - Naționalitate

我想要申请【国家】国籍。
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Menționează că vrei să aplici pentru naționalitate
我在哪里可以注册【语言】考试?
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Întreabă unde te poți înregistra pentru un test de limbă
我没有犯罪记录。
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Menționează că nu ai antecedente penale
我的【语言】达到了等级要求。
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
menționează că ai nivelul necasar de limbă
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Menționează că vrei să te înscrii în examenul de cultură generală al țării de destinație
公民身份申请的费用是哪些?
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Întreabă care sunt taxele de solicitare a cetățeniei
我的配偶是【国家】公民。
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Indică naționalitatea partenerului tău