Cehă | Expresii - Imigrație | Documente

Documente - General

Where can I find the form for ____ ?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Solicitare formular
When was your [document] issued?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Întreabă când a fost un documentul emis
Where was your [document] issued?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Întreabă unde a fost un documentul emis
When does your ID expire?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Pe cine întrebi când îți expiră ID-ul
Could you help me fill out the form?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Cere ajutor pentru a completa formularul
What documents should I bring for __________ ?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Întreabă ce documente trebuie să aduci
To apply for [document], you must provide at least_______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Indică de ce ai nevoie pentru a solicita un document
My [document] has been stolen.
Můj [dokument] byl ukraden.
Declară un document furat
I am completing this application on behalf of _____ .
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Menționează că tu completezi o aplicație în numele altcuiva
The information is confidential.
Tyto informace jsou důvěrné.
Indică informația ca fiind confidențială și că nu va fi divulgată altor părți terțe
Can you give me a receipt for this application?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Solicită un număr de înregistrare pentru înregistrarea ta

Documente - Informații personale

What is your name?
Jak se jmenuješ?
Solicită numele unei persoane
Could you please tell me your place and date of birth?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Solicită cuiva locul și data nașterii
Where do you live?
Kde bydlíte?
Solicită unde locuiește cineva
What is your address?
Jaká je vaše adresa?
Solicită adresa cuiva
What is your citizenship?
Jaké je vaše občanství?
Solicită cetățenia cuiva
When did you arrive in [country]?
Kdy jste přijeli do [country]?
Solicită cuiva când a ajuns în acea țară
Could you please show me your ID?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Solicită ID-ul cuiva

Documente - Stare civilă

My marital status is ___________.
Můj rodinný stav je ___________.
Indică starea ta civilă
single
svobodný/á
Stare civilă
married
ženatý/vdaná
Stare civilă
separated
odděleni
Stare civilă
divorced
rozvedený/rozvedená
Stare civilă
cohabiting
žijící ve společné domácnosti
Stare civilă
in a civil union
v registrovaném partnerství
Stare civilă
unmarried partners
nesezdaní partneři
Stare civilă
in a domestic partnership
v domácím partnerství
Stare civilă
widowed
vdovec/vdova
Stare civilă
Do you have children?
Máte děti?
Întreabă dacă cineva are copii
Do you have dependents living with you?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Întreabă dacă cineva primește ajutor financiar pentru persoanele cu care locuiește
I would like to reunite with my family.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Indică-ți intenția de a te reuni cu familia ta

Documente - Înregistrare

I would like to register in the city.
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Indică faptul că vrei să te înregistrezi
What documents shall I bring?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Întreabă de ce documente ai nevoie
Are there any registration fees?
Je registrace zpoplatněná?
Întreabă dacă înregistrarea supune costuri
I am here for the domicile registration.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Menționează că ești acolo pentru a-ți face înregistrarea
I would like to apply for a good conduct certificate.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Menționează că vrei să aplici pentru cazier judiciar
I would like to apply for a residence permit.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Menționează că vrei să aplici pentru un permis de ședere

Documente - Asigurare medicală

I would like to ask some questions about the health insurance.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Menționează că ai câteva întrebări despre asigurarea de sănătate
Do I need private health insurance?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Întreabă dacă ai nevoie de asigurare medicală privată
What is covered by the health insurance?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Întreabă despre acoperirea asigurării
Hospital fees
Poplatky za pobyt v nemocnici
Exemplu de acoperire a asigurării medicale
Specialists' fees
Poplatky za konsultace se specialisty
Exemplu de acoperire de asigurare medicală
Diagnostic tests
Diagnostické testy
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Surgical procedures
Chirurgické zákroky
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Psychiatric treatment
Psychiatrická léčba
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Dental treatments
Zubní ošetření
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Eye care treatment
Oční ošetření
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate

Documente - Viză

Why are you requesting the entry visa?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Întreabă de ce se solicită o viză de intrare
Do I need a visa to visit [country]?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Întreabă dacă ai nevoie de viză pentru a întra în țară
How can I extend my visa?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Întreabă cum îți poți extinde viza
Why has my visa application been rejected?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Întreabă de ce aplicația pentru viză a fost respinsă
Can I apply to become a permanent resident?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Întreabă dacă poți aplica pentru permis de ședere permanentă în țară

Documente - Permis de conducere

Do I have to change the license plate of my car?
Musím změnit svou registrační značku?
Întreabă dacă trebuie să-ți schimbi numărul de înmatriculare la mașină în cazul în care o aduci din țara de origine
I would like to register my vehicle.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Indică faptul că vrei să-ți înregistrezi vehiculul
Is my driving licence valid here?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Întreabă dacă permisul tău de conducere este valid în țara de destinație
I would like to apply for a provisional driving license.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Solicită un permis de conducere provizoriu
I would like to book my __________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Menționează că vrei să te înscrii la examenul auto
theory test
Teoretický test
Tipul de examen
driving test
Praktický test
Tipul de examen
I would like to change the ____________on my driving license.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Menționează că ai vrea să schimbi câteva detalii ale permisului tău de conducere
address
adresu
Date care se pot schimba
name
jméno
Date care se pot schimba
photo
fotografii
Date care se pot schimba
I would like to add higher categories to my driving license.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Indică faptul că ai vrea să adaugi categorii superioare la permisul tău de conducere
I would like to renew my driving license.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Menționează ca ai vrea să-ți reînnoiești permisul de conducere
I would like to replace a ___________ driving license.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Indică faptul că ai vrea să-ți înlocuiești permisul de conducere
lost
ztracený
Probleme cu permisul de conducere
stolen
ukradený
Probleme cu permisul de conducere
damaged
zničený
Probleme cu permisul de conducere
I would like to appeal my license suspension.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Indică faptul că ai vrea să faci un apel împotriva retragerii permisului tău de conducere

Documente - Naționalitate

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Menționează că vrei să aplici pentru naționalitate
Where can I register for the [language] test?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Întreabă unde te poți înregistra pentru un test de limbă
I have a clean criminal record.
Mám čistý trestní rejstřík.
Menționează că nu ai antecedente penale
I have the required level of [language].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
menționează că ai nivelul necasar de limbă
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Menționează că vrei să te înscrii în examenul de cultură generală al țării de destinație
What are the fees for citizenship application?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Întreabă care sunt taxele de solicitare a cetățeniei
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Indică naționalitatea partenerului tău