Chineză | Expresii - Imigrație | Documente

Documente - General

Where can I find the form for ____ ?
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Solicitare formular
When was your [document] issued?
您的【文件】是什么时候签发的?
Întreabă când a fost un documentul emis
Where was your [document] issued?
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Întreabă unde a fost un documentul emis
When does your ID expire?
请问您的身份证件何时过期?
Pe cine întrebi când îți expiră ID-ul
Could you help me fill out the form?
您能帮我填一下这个表格吗?
Cere ajutor pentru a completa formularul
What documents should I bring for __________ ?
请问我要办____ 需要带什么文件?
Întreabă ce documente trebuie să aduci
To apply for [document], you must provide at least_______.
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Indică de ce ai nevoie pentru a solicita un document
My [document] has been stolen.
我的【材料】被偷了。
Declară un document furat
I am completing this application on behalf of _____ .
我在帮____ 填写申请表格。
Menționează că tu completezi o aplicație în numele altcuiva
The information is confidential.
这是机密信息。
Indică informația ca fiind confidențială și că nu va fi divulgată altor părți terțe
Can you give me a receipt for this application?
您能给我一份申请表格的回执吗?
Solicită un număr de înregistrare pentru înregistrarea ta

Documente - Informații personale

What is your name?
你叫什么名字?
Solicită numele unei persoane
Could you please tell me your place and date of birth?
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Solicită cuiva locul și data nașterii
Where do you live?
请问您住在哪里?
Solicită unde locuiește cineva
What is your address?
请问您的地址是什么?
Solicită adresa cuiva
What is your citizenship?
请问您的国籍是什么?
Solicită cetățenia cuiva
When did you arrive in [country]?
请问您是何时到达【该国】的?
Solicită cuiva când a ajuns în acea țară
Could you please show me your ID?
您能出示一下您的身份证件么?
Solicită ID-ul cuiva

Documente - Stare civilă

My marital status is ___________.
我的婚姻状况是____ 。
Indică starea ta civilă
single
单身
Stare civilă
married
已婚
Stare civilă
separated
分居
Stare civilă
divorced
离异
Stare civilă
cohabiting
同居
Stare civilă
in a civil union
民事结婚
Stare civilă
unmarried partners
未婚伴侣
Stare civilă
in a domestic partnership
同居伴侣关系
Stare civilă
widowed
鳏居
Stare civilă
Do you have children?
请问您有孩子吗?
Întreabă dacă cineva are copii
Do you have dependents living with you?
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Întreabă dacă cineva primește ajutor financiar pentru persoanele cu care locuiește
I would like to reunite with my family.
我想要和家人团聚。
Indică-ți intenția de a te reuni cu familia ta

Documente - Înregistrare

I would like to register in the city.
我想要在这个城市登记入户。
Indică faptul că vrei să te înregistrezi
What documents shall I bring?
请问我应该带什么材料?
Întreabă de ce documente ai nevoie
Are there any registration fees?
请问有注册费吗?
Întreabă dacă înregistrarea supune costuri
I am here for the domicile registration.
我是来进行住址登记。
Menționează că ești acolo pentru a-ți face înregistrarea
I would like to apply for a good conduct certificate.
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Menționează că vrei să aplici pentru cazier judiciar
I would like to apply for a residence permit.
我想要申请居住证。
Menționează că vrei să aplici pentru un permis de ședere

Documente - Asigurare medicală

I would like to ask some questions about the health insurance.
我想要问一下关于保险的问题。
Menționează că ai câteva întrebări despre asigurarea de sănătate
Do I need private health insurance?
我需要私人的健康保险吗?
Întreabă dacă ai nevoie de asigurare medicală privată
What is covered by the health insurance?
请问该保险涵盖哪些方面?
Întreabă despre acoperirea asigurării
Hospital fees
住院费
Exemplu de acoperire a asigurării medicale
Specialists' fees
专家费
Exemplu de acoperire de asigurare medicală
Diagnostic tests
诊疗费
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Surgical procedures
外科手术
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Psychiatric treatment
精神治疗
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Dental treatments
牙齿治疗
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Eye care treatment
眼科治疗
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate

Documente - Viză

Why are you requesting the entry visa?
请问您为什么需要入境签证?
Întreabă de ce se solicită o viză de intrare
Do I need a visa to visit [country]?
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Întreabă dacă ai nevoie de viză pentru a întra în țară
How can I extend my visa?
我该如何续签我的签证?
Întreabă cum îți poți extinde viza
Why has my visa application been rejected?
为什么我的签证申请被拒绝了?
Întreabă de ce aplicația pentru viză a fost respinsă
Can I apply to become a permanent resident?
请问我是否可以申请成为永久居民?
Întreabă dacă poți aplica pentru permis de ședere permanentă în țară

Documente - Permis de conducere

Do I have to change the license plate of my car?
请问我需要更换我的车牌号吗?
Întreabă dacă trebuie să-ți schimbi numărul de înmatriculare la mașină în cazul în care o aduci din țara de origine
I would like to register my vehicle.
我想要登记我的车辆。
Indică faptul că vrei să-ți înregistrezi vehiculul
Is my driving licence valid here?
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Întreabă dacă permisul tău de conducere este valid în țara de destinație
I would like to apply for a provisional driving license.
我想要申请临时驾照。
Solicită un permis de conducere provizoriu
I would like to book my __________.
我想要预约__________。
Menționează că vrei să te înscrii la examenul auto
theory test
理论考试
Tipul de examen
driving test
路考
Tipul de examen
I would like to change the ____________on my driving license.
我想要改动驾照上的__________。
Menționează că ai vrea să schimbi câteva detalii ale permisului tău de conducere
address
地址
Date care se pot schimba
name
名字
Date care se pot schimba
photo
照片
Date care se pot schimba
I would like to add higher categories to my driving license.
我想要给驾照添加更高的级别。
Indică faptul că ai vrea să adaugi categorii superioare la permisul tău de conducere
I would like to renew my driving license.
我想要延长我的驾照。
Menționează ca ai vrea să-ți reînnoiești permisul de conducere
I would like to replace a ___________ driving license.
我想要更换一个___________ 驾照。
Indică faptul că ai vrea să-ți înlocuiești permisul de conducere
lost
丢失
Probleme cu permisul de conducere
stolen
被偷了
Probleme cu permisul de conducere
damaged
受损
Probleme cu permisul de conducere
I would like to appeal my license suspension.
我想要申诉我的驾照吊销。
Indică faptul că ai vrea să faci un apel împotriva retragerii permisului tău de conducere

Documente - Naționalitate

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
我想要申请【国家】国籍。
Menționează că vrei să aplici pentru naționalitate
Where can I register for the [language] test?
我在哪里可以注册【语言】考试?
Întreabă unde te poți înregistra pentru un test de limbă
I have a clean criminal record.
我没有犯罪记录。
Menționează că nu ai antecedente penale
I have the required level of [language].
我的【语言】达到了等级要求。
menționează că ai nivelul necasar de limbă
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Menționează că vrei să te înscrii în examenul de cultură generală al țării de destinație
What are the fees for citizenship application?
公民身份申请的费用是哪些?
Întreabă care sunt taxele de solicitare a cetățeniei
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
我的配偶是【国家】公民。
Indică naționalitatea partenerului tău