Finlandeză | Expresii - Imigrație | Documente

Documente - General

Where can I find the form for ____ ?
Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Solicitare formular
When was your [document] issued?
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Întreabă când a fost un documentul emis
Where was your [document] issued?
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Întreabă unde a fost un documentul emis
When does your ID expire?
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Pe cine întrebi când îți expiră ID-ul
Could you help me fill out the form?
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Cere ajutor pentru a completa formularul
What documents should I bring for __________ ?
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Întreabă ce documente trebuie să aduci
To apply for [document], you must provide at least_______.
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Indică de ce ai nevoie pentru a solicita un document
My [document] has been stolen.
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Declară un document furat
I am completing this application on behalf of _____ .
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Menționează că tu completezi o aplicație în numele altcuiva
The information is confidential.
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Indică informația ca fiind confidențială și că nu va fi divulgată altor părți terțe
Can you give me a receipt for this application?
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Solicită un număr de înregistrare pentru înregistrarea ta

Documente - Informații personale

What is your name?
Mikä sinun nimesi on?
Solicită numele unei persoane
Could you please tell me your place and date of birth?
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Solicită cuiva locul și data nașterii
Where do you live?
Missä sinä asut?
Solicită unde locuiește cineva
What is your address?
Mikä sinun osoitteesi on?
Solicită adresa cuiva
What is your citizenship?
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Solicită cetățenia cuiva
When did you arrive in [country]?
Koska sinä saavuit [maahan]?
Solicită cuiva când a ajuns în acea țară
Could you please show me your ID?
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Solicită ID-ul cuiva

Documente - Stare civilă

My marital status is ___________.
Minä olen _________.
Indică starea ta civilă
single
naimaton
Stare civilă
married
naimisissa
Stare civilă
separated
asumuserossa
Stare civilă
divorced
eronnut
Stare civilă
cohabiting
avoliitossa
Stare civilă
in a civil union
rekisteröidyssä parisuhteessa
Stare civilă
unmarried partners
parisuhteessa
Stare civilă
in a domestic partnership
avoliitossa
Stare civilă
widowed
leski
Stare civilă
Do you have children?
Onko sinulla lapsia?
Întreabă dacă cineva are copii
Do you have dependents living with you?
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Întreabă dacă cineva primește ajutor financiar pentru persoanele cu care locuiește
I would like to reunite with my family.
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Indică-ți intenția de a te reuni cu familia ta

Documente - Înregistrare

I would like to register in the city.
Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Indică faptul că vrei să te înregistrezi
What documents shall I bring?
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Întreabă de ce documente ai nevoie
Are there any registration fees?
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Întreabă dacă înregistrarea supune costuri
I am here for the domicile registration.
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Menționează că ești acolo pentru a-ți face înregistrarea
I would like to apply for a good conduct certificate.
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Menționează că vrei să aplici pentru cazier judiciar
I would like to apply for a residence permit.
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Menționează că vrei să aplici pentru un permis de ședere

Documente - Asigurare medicală

I would like to ask some questions about the health insurance.
Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Menționează că ai câteva întrebări despre asigurarea de sănătate
Do I need private health insurance?
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Întreabă dacă ai nevoie de asigurare medicală privată
What is covered by the health insurance?
Mitä vakuutus kattaa?
Întreabă despre acoperirea asigurării
Hospital fees
Sairaalakulut
Exemplu de acoperire a asigurării medicale
Specialists' fees
Erikoislääkärikustannukset
Exemplu de acoperire de asigurare medicală
Diagnostic tests
Diagnostinen tutkimus
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Surgical procedures
Kirurgiset toimenpiteet
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Psychiatric treatment
Psykiatrinen hoito
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Dental treatments
Hammashoito
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Eye care treatment
Silmähoito
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate

Documente - Viză

Why are you requesting the entry visa?
Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Întreabă de ce se solicită o viză de intrare
Do I need a visa to visit [country]?
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Întreabă dacă ai nevoie de viză pentru a întra în țară
How can I extend my visa?
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Întreabă cum îți poți extinde viza
Why has my visa application been rejected?
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Întreabă de ce aplicația pentru viză a fost respinsă
Can I apply to become a permanent resident?
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Întreabă dacă poți aplica pentru permis de ședere permanentă în țară

Documente - Permis de conducere

Do I have to change the license plate of my car?
Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Întreabă dacă trebuie să-ți schimbi numărul de înmatriculare la mașină în cazul în care o aduci din țara de origine
I would like to register my vehicle.
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Indică faptul că vrei să-ți înregistrezi vehiculul
Is my driving licence valid here?
Kelpaako ajokorttini täällä?
Întreabă dacă permisul tău de conducere este valid în țara de destinație
I would like to apply for a provisional driving license.
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Solicită un permis de conducere provizoriu
I would like to book my __________.
Haluaisin suorittaa ________.
Menționează că vrei să te înscrii la examenul auto
theory test
teoriakokeen
Tipul de examen
driving test
inssiajon
Tipul de examen
I would like to change the ____________on my driving license.
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Menționează că ai vrea să schimbi câteva detalii ale permisului tău de conducere
address
osoitetta
Date care se pot schimba
name
nimeä
Date care se pot schimba
photo
kuvaa
Date care se pot schimba
I would like to add higher categories to my driving license.
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Indică faptul că ai vrea să adaugi categorii superioare la permisul tău de conducere
I would like to renew my driving license.
Haluaisin uusia ajokorttini.
Menționează ca ai vrea să-ți reînnoiești permisul de conducere
I would like to replace a ___________ driving license.
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Indică faptul că ai vrea să-ți înlocuiești permisul de conducere
lost
kadonneen
Probleme cu permisul de conducere
stolen
varastetun
Probleme cu permisul de conducere
damaged
vaurioituneen
Probleme cu permisul de conducere
I would like to appeal my license suspension.
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Indică faptul că ai vrea să faci un apel împotriva retragerii permisului tău de conducere

Documente - Naționalitate

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Menționează că vrei să aplici pentru naționalitate
Where can I register for the [language] test?
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Întreabă unde te poți înregistra pentru un test de limbă
I have a clean criminal record.
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Menționează că nu ai antecedente penale
I have the required level of [language].
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
menționează că ai nivelul necasar de limbă
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Menționează că vrei să te înscrii în examenul de cultură generală al țării de destinație
What are the fees for citizenship application?
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Întreabă care sunt taxele de solicitare a cetățeniei
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Indică naționalitatea partenerului tău