Italiană | Expresii - Imigrație | Documente

Documente - General

Where can I find the form for ____ ?
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Solicitare formular
When was your [document] issued?
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Întreabă când a fost un documentul emis
Where was your [document] issued?
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Întreabă unde a fost un documentul emis
When does your ID expire?
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Pe cine întrebi când îți expiră ID-ul
Could you help me fill out the form?
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Cere ajutor pentru a completa formularul
What documents should I bring for __________ ?
Quali documenti devo portare per ____ ?
Întreabă ce documente trebuie să aduci
To apply for [document], you must provide at least_______.
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Indică de ce ai nevoie pentru a solicita un document
My [document] has been stolen.
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Declară un document furat
I am completing this application on behalf of _____ .
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Menționează că tu completezi o aplicație în numele altcuiva
The information is confidential.
Le informazioni sono riservate.
Indică informația ca fiind confidențială și că nu va fi divulgată altor părți terțe
Can you give me a receipt for this application?
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Solicită un număr de înregistrare pentru înregistrarea ta

Documente - Informații personale

What is your name?
Come si chiama?
Solicită numele unei persoane
Could you please tell me your place and date of birth?
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Solicită cuiva locul și data nașterii
Where do you live?
Dove risiede?
Solicită unde locuiește cineva
What is your address?
Qual è il suo indirizzo?
Solicită adresa cuiva
What is your citizenship?
Qual è la sua cittadinanza?
Solicită cetățenia cuiva
When did you arrive in [country]?
Quando è arrivato/a in [stato]?
Solicită cuiva când a ajuns în acea țară
Could you please show me your ID?
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Solicită ID-ul cuiva

Documente - Stare civilă

My marital status is ___________.
Il mio stato civile è __________.
Indică starea ta civilă
single
celibe (m) / nubile (f)
Stare civilă
married
coniugato/a
Stare civilă
separated
separato/a
Stare civilă
divorced
divorziato/a
Stare civilă
cohabiting
convivente
Stare civilă
in a civil union
in un'unione civile
Stare civilă
unmarried partners
in una coppia non sposata
Stare civilă
in a domestic partnership
in un'unione di fatto
Stare civilă
widowed
vedovo/a
Stare civilă
Do you have children?
Ha figli?
Întreabă dacă cineva are copii
Do you have dependents living with you?
Ha familiari a carico?
Întreabă dacă cineva primește ajutor financiar pentru persoanele cu care locuiește
I would like to reunite with my family.
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Indică-ți intenția de a te reuni cu familia ta

Documente - Înregistrare

I would like to register in the city.
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Indică faptul că vrei să te înregistrezi
What documents shall I bring?
Quali documenti devo portare?
Întreabă de ce documente ai nevoie
Are there any registration fees?
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Întreabă dacă înregistrarea supune costuri
I am here for the domicile registration.
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Menționează că ești acolo pentru a-ți face înregistrarea
I would like to apply for a good conduct certificate.
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Menționează că vrei să aplici pentru cazier judiciar
I would like to apply for a residence permit.
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Menționează că vrei să aplici pentru un permis de ședere

Documente - Asigurare medicală

I would like to ask some questions about the health insurance.
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Menționează că ai câteva întrebări despre asigurarea de sănătate
Do I need private health insurance?
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Întreabă dacă ai nevoie de asigurare medicală privată
What is covered by the health insurance?
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Întreabă despre acoperirea asigurării
Hospital fees
Spese ospedaliere
Exemplu de acoperire a asigurării medicale
Specialists' fees
Spese per la consultazione di uno specialista
Exemplu de acoperire de asigurare medicală
Diagnostic tests
Test diagnostici
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Surgical procedures
Operazioni chirurgiche
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Psychiatric treatment
Trattamento psichiatrico
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Dental treatments
Cure dentali
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Eye care treatment
Cure oculistiche
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate

Documente - Viză

Why are you requesting the entry visa?
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Întreabă de ce se solicită o viză de intrare
Do I need a visa to visit [country]?
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Întreabă dacă ai nevoie de viză pentru a întra în țară
How can I extend my visa?
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Întreabă cum îți poți extinde viza
Why has my visa application been rejected?
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Întreabă de ce aplicația pentru viză a fost respinsă
Can I apply to become a permanent resident?
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Întreabă dacă poți aplica pentru permis de ședere permanentă în țară

Documente - Permis de conducere

Do I have to change the license plate of my car?
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Întreabă dacă trebuie să-ți schimbi numărul de înmatriculare la mașină în cazul în care o aduci din țara de origine
I would like to register my vehicle.
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Indică faptul că vrei să-ți înregistrezi vehiculul
Is my driving licence valid here?
La mia patente di guida è valida?
Întreabă dacă permisul tău de conducere este valid în țara de destinație
I would like to apply for a provisional driving license.
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Solicită un permis de conducere provizoriu
I would like to book my __________.
Vorrei prenotare l' __________.
Menționează că vrei să te înscrii la examenul auto
theory test
esame di teoria
Tipul de examen
driving test
esame di guida
Tipul de examen
I would like to change the ____________on my driving license.
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Menționează că ai vrea să schimbi câteva detalii ale permisului tău de conducere
address
l'indirizzo
Date care se pot schimba
name
il nome
Date care se pot schimba
photo
la foto
Date care se pot schimba
I would like to add higher categories to my driving license.
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Indică faptul că ai vrea să adaugi categorii superioare la permisul tău de conducere
I would like to renew my driving license.
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Menționează ca ai vrea să-ți reînnoiești permisul de conducere
I would like to replace a ___________ driving license.
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Indică faptul că ai vrea să-ți înlocuiești permisul de conducere
lost
smarrita
Probleme cu permisul de conducere
stolen
rubata
Probleme cu permisul de conducere
damaged
deteriorata
Probleme cu permisul de conducere
I would like to appeal my license suspension.
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Indică faptul că ai vrea să faci un apel împotriva retragerii permisului tău de conducere

Documente - Naționalitate

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Menționează că vrei să aplici pentru naționalitate
Where can I register for the [language] test?
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Întreabă unde te poți înregistra pentru un test de limbă
I have a clean criminal record.
Non ho precedenti penali.
Menționează că nu ai antecedente penale
I have the required level of [language].
Ho il livello richiesto di [lingua].
menționează că ai nivelul necasar de limbă
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Menționează că vrei să te înscrii în examenul de cultură generală al țării de destinație
What are the fees for citizenship application?
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Întreabă care sunt taxele de solicitare a cetățeniei
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Indică naționalitatea partenerului tău