Maghiară | Expresii - Imigrație | Documente

Documente - General

Where can I find the form for ____ ?
Hol találom a ____űrlapot?
Solicitare formular
When was your [document] issued?
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Întreabă când a fost un documentul emis
Where was your [document] issued?
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Întreabă unde a fost un documentul emis
When does your ID expire?
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Pe cine întrebi când îți expiră ID-ul
Could you help me fill out the form?
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Cere ajutor pentru a completa formularul
What documents should I bring for __________ ?
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Întreabă ce documente trebuie să aduci
To apply for [document], you must provide at least_______.
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Indică de ce ai nevoie pentru a solicita un document
My [document] has been stolen.
Ellopták a [dokumentumomat].
Declară un document furat
I am completing this application on behalf of _____ .
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Menționează că tu completezi o aplicație în numele altcuiva
The information is confidential.
Az információ bizalmas.
Indică informația ca fiind confidențială și că nu va fi divulgată altor părți terțe
Can you give me a receipt for this application?
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Solicită un număr de înregistrare pentru înregistrarea ta

Documente - Informații personale

What is your name?
Hogy hívják?
Solicită numele unei persoane
Could you please tell me your place and date of birth?
Mikor és hol született?
Solicită cuiva locul și data nașterii
Where do you live?
Hol lakik?
Solicită unde locuiește cineva
What is your address?
Mi a címe?
Solicită adresa cuiva
What is your citizenship?
Mi az állampolgársága?
Solicită cetățenia cuiva
When did you arrive in [country]?
Mikor érkezett [országba]?
Solicită cuiva când a ajuns în acea țară
Could you please show me your ID?
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Solicită ID-ul cuiva

Documente - Stare civilă

My marital status is ___________.
A családi állapotom ___________.
Indică starea ta civilă
single
egyedülálló/hajadon/nőtlen
Stare civilă
married
házas
Stare civilă
separated
külön él a házastársától
Stare civilă
divorced
elvált
Stare civilă
cohabiting
élettársi kapcsolatban van
Stare civilă
in a civil union
regisztrált élettársi kapcsolatban van
Stare civilă
unmarried partners
élettársi kapcsolatban van
Stare civilă
in a domestic partnership
élettársi kapcsolatban van
Stare civilă
widowed
özvegy
Stare civilă
Do you have children?
Vannak gyermekei?
Întreabă dacă cineva are copii
Do you have dependents living with you?
Élnek önnel eltartottak?
Întreabă dacă cineva primește ajutor financiar pentru persoanele cu care locuiește
I would like to reunite with my family.
Szeretném egyesíteni a családomat.
Indică-ți intenția de a te reuni cu familia ta

Documente - Înregistrare

I would like to register in the city.
Szeretnék regisztrálni.
Indică faptul că vrei să te înregistrezi
What documents shall I bring?
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Întreabă de ce documente ai nevoie
Are there any registration fees?
Van regisztrációs díj?
Întreabă dacă înregistrarea supune costuri
I am here for the domicile registration.
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Menționează că ești acolo pentru a-ți face înregistrarea
I would like to apply for a good conduct certificate.
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Menționează că vrei să aplici pentru cazier judiciar
I would like to apply for a residence permit.
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Menționează că vrei să aplici pentru un permis de ședere

Documente - Asigurare medicală

I would like to ask some questions about the health insurance.
Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Menționează că ai câteva întrebări despre asigurarea de sănătate
Do I need private health insurance?
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Întreabă dacă ai nevoie de asigurare medicală privată
What is covered by the health insurance?
Mit fedez a biztosítás?
Întreabă despre acoperirea asigurării
Hospital fees
Kórházi költségek
Exemplu de acoperire a asigurării medicale
Specialists' fees
Szakorvos
Exemplu de acoperire de asigurare medicală
Diagnostic tests
Diagnosztikai vizsgálatok
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Surgical procedures
Műtéti beavatkozás
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Psychiatric treatment
Pszichiátriai kezelés
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Dental treatments
Fogorvosi kezelés
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Eye care treatment
Szemészeti kezelés
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate

Documente - Viză

Why are you requesting the entry visa?
Miért igényli a beutazási vízumot?
Întreabă de ce se solicită o viză de intrare
Do I need a visa to visit [country]?
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Întreabă dacă ai nevoie de viză pentru a întra în țară
How can I extend my visa?
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Întreabă cum îți poți extinde viza
Why has my visa application been rejected?
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Întreabă de ce aplicația pentru viză a fost respinsă
Can I apply to become a permanent resident?
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Întreabă dacă poți aplica pentru permis de ședere permanentă în țară

Documente - Permis de conducere

Do I have to change the license plate of my car?
Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Întreabă dacă trebuie să-ți schimbi numărul de înmatriculare la mașină în cazul în care o aduci din țara de origine
I would like to register my vehicle.
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Indică faptul că vrei să-ți înregistrezi vehiculul
Is my driving licence valid here?
Érvényes itt a jogosítványom?
Întreabă dacă permisul tău de conducere este valid în țara de destinație
I would like to apply for a provisional driving license.
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Solicită un permis de conducere provizoriu
I would like to book my __________.
Szeretném lefoglalni a __________.
Menționează că vrei să te înscrii la examenul auto
theory test
elméleti vizsga
Tipul de examen
driving test
gyakorlati vizsga
Tipul de examen
I would like to change the ____________on my driving license.
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Menționează că ai vrea să schimbi câteva detalii ale permisului tău de conducere
address
cím
Date care se pot schimba
name
név
Date care se pot schimba
photo
fénykép
Date care se pot schimba
I would like to add higher categories to my driving license.
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Indică faptul că ai vrea să adaugi categorii superioare la permisul tău de conducere
I would like to renew my driving license.
Szeretném megújítani a jogosítványom
Menționează ca ai vrea să-ți reînnoiești permisul de conducere
I would like to replace a ___________ driving license.
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Indică faptul că ai vrea să-ți înlocuiești permisul de conducere
lost
elveszett
Probleme cu permisul de conducere
stolen
ellopott
Probleme cu permisul de conducere
damaged
sérült
Probleme cu permisul de conducere
I would like to appeal my license suspension.
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Indică faptul că ai vrea să faci un apel împotriva retragerii permisului tău de conducere

Documente - Naționalitate

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Menționează că vrei să aplici pentru naționalitate
Where can I register for the [language] test?
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Întreabă unde te poți înregistra pentru un test de limbă
I have a clean criminal record.
Büntetlen előéletű vagyok.
Menționează că nu ai antecedente penale
I have the required level of [language].
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
menționează că ai nivelul necasar de limbă
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Menționează că vrei să te înscrii în examenul de cultură generală al țării de destinație
What are the fees for citizenship application?
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Întreabă care sunt taxele de solicitare a cetățeniei
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Indică naționalitatea partenerului tău