Română | Expresii - Imigrație | Documente

Documente - General

Where can I find the form for ____ ?
Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Solicitare formular
When was your [document] issued?
Când a fost emis [documentul]?
Întreabă când a fost un documentul emis
Where was your [document] issued?
Unde a fost emis [documentul]?
Întreabă unde a fost un documentul emis
When does your ID expire?
Când îți expiră ID-ul?
Pe cine întrebi când îți expiră ID-ul
Could you help me fill out the form?
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Cere ajutor pentru a completa formularul
What documents should I bring for __________ ?
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Întreabă ce documente trebuie să aduci
To apply for [document], you must provide at least_______.
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Indică de ce ai nevoie pentru a solicita un document
My [document] has been stolen.
Mi s-a furat [documentul].
Declară un document furat
I am completing this application on behalf of _____ .
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Menționează că tu completezi o aplicație în numele altcuiva
The information is confidential.
Informația este confidențială.
Indică informația ca fiind confidențială și că nu va fi divulgată altor părți terțe
Can you give me a receipt for this application?
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Solicită un număr de înregistrare pentru înregistrarea ta

Documente - Informații personale

What is your name?
Cum vă cheamă?
Solicită numele unei persoane
Could you please tell me your place and date of birth?
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Solicită cuiva locul și data nașterii
Where do you live?
Unde locuiți?
Solicită unde locuiește cineva
What is your address?
Care este adresa dumneavoastră?
Solicită adresa cuiva
What is your citizenship?
Ce cetățenie aveți?
Solicită cetățenia cuiva
When did you arrive in [country]?
Când ați ajuns în [țara]?
Solicită cuiva când a ajuns în acea țară
Could you please show me your ID?
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Solicită ID-ul cuiva

Documente - Stare civilă

My marital status is ___________.
Starea mea civilă este ___________.
Indică starea ta civilă
single
Singur
Stare civilă
married
Căsătorit/ă
Stare civilă
separated
separat/ă
Stare civilă
divorced
divorțat/ă
Stare civilă
cohabiting
concobinaj
Stare civilă
in a civil union
într-o uniune civilă
Stare civilă
unmarried partners
necăsătorit/ă
Stare civilă
in a domestic partnership
partener/ă de viață
Stare civilă
widowed
văduv/ă
Stare civilă
Do you have children?
Aveți copii?
Întreabă dacă cineva are copii
Do you have dependents living with you?
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Întreabă dacă cineva primește ajutor financiar pentru persoanele cu care locuiește
I would like to reunite with my family.
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Indică-ți intenția de a te reuni cu familia ta

Documente - Înregistrare

I would like to register in the city.
Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Indică faptul că vrei să te înregistrezi
What documents shall I bring?
Ce documente trebuie să aduc?
Întreabă de ce documente ai nevoie
Are there any registration fees?
Există vreo taxă de înregistrare?
Întreabă dacă înregistrarea supune costuri
I am here for the domicile registration.
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Menționează că ești acolo pentru a-ți face înregistrarea
I would like to apply for a good conduct certificate.
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Menționează că vrei să aplici pentru cazier judiciar
I would like to apply for a residence permit.
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Menționează că vrei să aplici pentru un permis de ședere

Documente - Asigurare medicală

I would like to ask some questions about the health insurance.
Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Menționează că ai câteva întrebări despre asigurarea de sănătate
Do I need private health insurance?
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Întreabă dacă ai nevoie de asigurare medicală privată
What is covered by the health insurance?
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Întreabă despre acoperirea asigurării
Hospital fees
Taxe pentru spitalizare
Exemplu de acoperire a asigurării medicale
Specialists' fees
Onorarii ale medicilor specialiști
Exemplu de acoperire de asigurare medicală
Diagnostic tests
Test de diagnosticare
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Surgical procedures
Intervenții chirurgicale
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Psychiatric treatment
Tratament psihiatric
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Dental treatments
Tratamente dentare
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Eye care treatment
Tratamente oftalmologice
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate

Documente - Viză

Why are you requesting the entry visa?
De ce solicitați o viză de intrare?
Întreabă de ce se solicită o viză de intrare
Do I need a visa to visit [country]?
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Întreabă dacă ai nevoie de viză pentru a întra în țară
How can I extend my visa?
Cum îmi pot extinde viza?
Întreabă cum îți poți extinde viza
Why has my visa application been rejected?
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Întreabă de ce aplicația pentru viză a fost respinsă
Can I apply to become a permanent resident?
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Întreabă dacă poți aplica pentru permis de ședere permanentă în țară

Documente - Permis de conducere

Do I have to change the license plate of my car?
Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Întreabă dacă trebuie să-ți schimbi numărul de înmatriculare la mașină în cazul în care o aduci din țara de origine
I would like to register my vehicle.
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Indică faptul că vrei să-ți înregistrezi vehiculul
Is my driving licence valid here?
Este permisul meu de conducere valid aici?
Întreabă dacă permisul tău de conducere este valid în țara de destinație
I would like to apply for a provisional driving license.
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Solicită un permis de conducere provizoriu
I would like to book my __________.
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Menționează că vrei să te înscrii la examenul auto
theory test
testul teoretic
Tipul de examen
driving test
examenul practic
Tipul de examen
I would like to change the ____________on my driving license.
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Menționează că ai vrea să schimbi câteva detalii ale permisului tău de conducere
address
Adresa
Date care se pot schimba
name
nume
Date care se pot schimba
photo
fotografia
Date care se pot schimba
I would like to add higher categories to my driving license.
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Indică faptul că ai vrea să adaugi categorii superioare la permisul tău de conducere
I would like to renew my driving license.
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Menționează ca ai vrea să-ți reînnoiești permisul de conducere
I would like to replace a ___________ driving license.
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Indică faptul că ai vrea să-ți înlocuiești permisul de conducere
lost
pierdut
Probleme cu permisul de conducere
stolen
furat
Probleme cu permisul de conducere
damaged
distrus
Probleme cu permisul de conducere
I would like to appeal my license suspension.
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Indică faptul că ai vrea să faci un apel împotriva retragerii permisului tău de conducere

Documente - Naționalitate

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Menționează că vrei să aplici pentru naționalitate
Where can I register for the [language] test?
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Întreabă unde te poți înregistra pentru un test de limbă
I have a clean criminal record.
Nu am antecedente penale.
Menționează că nu ai antecedente penale
I have the required level of [language].
Am nivelul necesar de [limbă].
menționează că ai nivelul necasar de limbă
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Menționează că vrei să te înscrii în examenul de cultură generală al țării de destinație
What are the fees for citizenship application?
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Întreabă care sunt taxele de solicitare a cetățeniei
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Partenerul meu este __________.
Indică naționalitatea partenerului tău