Rusă | Expresii - Imigrație | Documente

Documente - General

Where can I find the form for ____ ?
Где я могу найти форму для ____ ?
Solicitare formular
When was your [document] issued?
Когда был выдан ваш документ?
Întreabă când a fost un documentul emis
Where was your [document] issued?
Где был выдан ваш [документ] ?
Întreabă unde a fost un documentul emis
When does your ID expire?
Когда истекает срок вашего паспорта?
Pe cine întrebi când îți expiră ID-ul
Could you help me fill out the form?
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Cere ajutor pentru a completa formularul
What documents should I bring for __________ ?
Какие документы мне нужно принести для_______?
Întreabă ce documente trebuie să aduci
To apply for [document], you must provide at least_______.
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Indică de ce ai nevoie pentru a solicita un document
My [document] has been stolen.
Мой [документ] украли.
Declară un document furat
I am completing this application on behalf of _____ .
Я заполняю это заявление от лица______.
Menționează că tu completezi o aplicație în numele altcuiva
The information is confidential.
Информация конфиденциальна.
Indică informația ca fiind confidențială și că nu va fi divulgată altor părți terțe
Can you give me a receipt for this application?
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Solicită un număr de înregistrare pentru înregistrarea ta

Documente - Informații personale

What is your name?
Как вас зовут?
Solicită numele unei persoane
Could you please tell me your place and date of birth?
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Solicită cuiva locul și data nașterii
Where do you live?
Где вы живете?
Solicită unde locuiește cineva
What is your address?
Каков ваш адрес?
Solicită adresa cuiva
What is your citizenship?
Какое у вас гражданство?
Solicită cetățenia cuiva
When did you arrive in [country]?
Когда вы въехали в страну?
Solicită cuiva când a ajuns în acea țară
Could you please show me your ID?
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Solicită ID-ul cuiva

Documente - Stare civilă

My marital status is ___________.
Мое семейное положение -_______.
Indică starea ta civilă
single
холост
Stare civilă
married
Женат/замужем
Stare civilă
separated
Разведен/а
Stare civilă
divorced
Разведен/а
Stare civilă
cohabiting
в сожительстве
Stare civilă
in a civil union
в гражданском браке
Stare civilă
unmarried partners
Не женатая пара
Stare civilă
in a domestic partnership
в домашнем партнерстве
Stare civilă
widowed
вдовец/вдова
Stare civilă
Do you have children?
У вас есть дети?
Întreabă dacă cineva are copii
Do you have dependents living with you?
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Întreabă dacă cineva primește ajutor financiar pentru persoanele cu care locuiește
I would like to reunite with my family.
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Indică-ți intenția de a te reuni cu familia ta

Documente - Înregistrare

I would like to register in the city.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Indică faptul că vrei să te înregistrezi
What documents shall I bring?
Какие документы мне нужно принести?
Întreabă de ce documente ai nevoie
Are there any registration fees?
Мне нужно платить за регистрацию?
Întreabă dacă înregistrarea supune costuri
I am here for the domicile registration.
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Menționează că ești acolo pentru a-ți face înregistrarea
I would like to apply for a good conduct certificate.
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Menționează că vrei să aplici pentru cazier judiciar
I would like to apply for a residence permit.
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Menționează că vrei să aplici pentru un permis de ședere

Documente - Asigurare medicală

I would like to ask some questions about the health insurance.
Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Menționează că ai câteva întrebări despre asigurarea de sănătate
Do I need private health insurance?
Мне нужна частная медицинская страховка?
Întreabă dacă ai nevoie de asigurare medicală privată
What is covered by the health insurance?
Что покрывает медицинская страховка?
Întreabă despre acoperirea asigurării
Hospital fees
Больничные платы
Exemplu de acoperire a asigurării medicale
Specialists' fees
Платы специалистам
Exemplu de acoperire de asigurare medicală
Diagnostic tests
Диагностические проверки
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Surgical procedures
Хирургические процедуры
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Psychiatric treatment
Психиатрическое лечение
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Dental treatments
Лечение зубов
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Eye care treatment
Офтальмологическое лечение
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate

Documente - Viză

Why are you requesting the entry visa?
Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Întreabă de ce se solicită o viză de intrare
Do I need a visa to visit [country]?
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Întreabă dacă ai nevoie de viză pentru a întra în țară
How can I extend my visa?
Как я могу продлить мою визу?
Întreabă cum îți poți extinde viza
Why has my visa application been rejected?
Почему мое заявление на визу отклонено?
Întreabă de ce aplicația pentru viză a fost respinsă
Can I apply to become a permanent resident?
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Întreabă dacă poți aplica pentru permis de ședere permanentă în țară

Documente - Permis de conducere

Do I have to change the license plate of my car?
Мне нужно менять номер своей машины?
Întreabă dacă trebuie să-ți schimbi numărul de înmatriculare la mașină în cazul în care o aduci din țara de origine
I would like to register my vehicle.
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Indică faptul că vrei să-ți înregistrezi vehiculul
Is my driving licence valid here?
Мои водительские права здесь действуют?
Întreabă dacă permisul tău de conducere este valid în țara de destinație
I would like to apply for a provisional driving license.
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Solicită un permis de conducere provizoriu
I would like to book my __________.
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Menționează că vrei să te înscrii la examenul auto
theory test
Теоретический тест
Tipul de examen
driving test
Тест на вождение
Tipul de examen
I would like to change the ____________on my driving license.
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Menționează că ai vrea să schimbi câteva detalii ale permisului tău de conducere
address
адрес
Date care se pot schimba
name
имя
Date care se pot schimba
photo
фотография
Date care se pot schimba
I would like to add higher categories to my driving license.
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Indică faptul că ai vrea să adaugi categorii superioare la permisul tău de conducere
I would like to renew my driving license.
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Menționează ca ai vrea să-ți reînnoiești permisul de conducere
I would like to replace a ___________ driving license.
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Indică faptul că ai vrea să-ți înlocuiești permisul de conducere
lost
потеряно
Probleme cu permisul de conducere
stolen
украдено
Probleme cu permisul de conducere
damaged
повреждено
Probleme cu permisul de conducere
I would like to appeal my license suspension.
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Indică faptul că ai vrea să faci un apel împotriva retragerii permisului tău de conducere

Documente - Naționalitate

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Menționează că vrei să aplici pentru naționalitate
Where can I register for the [language] test?
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Întreabă unde te poți înregistra pentru un test de limbă
I have a clean criminal record.
У меня нет судимостей
Menționează că nu ai antecedente penale
I have the required level of [language].
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
menționează că ai nivelul necasar de limbă
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Menționează că vrei să te înscrii în examenul de cultură generală al țării de destinație
What are the fees for citizenship application?
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Întreabă care sunt taxele de solicitare a cetățeniei
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Indică naționalitatea partenerului tău