Turcă | Expresii - Imigrație | Documente

Documente - General

Where can I find the form for ____ ?
____ için nereden form bulabilirim?
Solicitare formular
When was your [document] issued?
[belge] ne zaman verildi?
Întreabă când a fost un documentul emis
Where was your [document] issued?
[belge] nerede verildi?
Întreabă unde a fost un documentul emis
When does your ID expire?
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Pe cine întrebi când îți expiră ID-ul
Could you help me fill out the form?
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Cere ajutor pentru a completa formularul
What documents should I bring for __________ ?
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Întreabă ce documente trebuie să aduci
To apply for [document], you must provide at least_______.
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Indică de ce ai nevoie pentru a solicita un document
My [document] has been stolen.
[belge] belgem çalındı.
Declară un document furat
I am completing this application on behalf of _____ .
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Menționează că tu completezi o aplicație în numele altcuiva
The information is confidential.
Bu bilgi özeldir.
Indică informația ca fiind confidențială și că nu va fi divulgată altor părți terțe
Can you give me a receipt for this application?
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Solicită un număr de înregistrare pentru înregistrarea ta

Documente - Informații personale

What is your name?
Adınız nedir?
Solicită numele unei persoane
Could you please tell me your place and date of birth?
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Solicită cuiva locul și data nașterii
Where do you live?
Nerede yaşıyorsunuz?
Solicită unde locuiește cineva
What is your address?
İkamet adresiniz nedir?
Solicită adresa cuiva
What is your citizenship?
Hangi ülke vatandaşısınız?
Solicită cetățenia cuiva
When did you arrive in [country]?
[ülke] ne zaman geldiniz?
Solicită cuiva când a ajuns în acea țară
Could you please show me your ID?
Kimliğinizi görebilir miyim?
Solicită ID-ul cuiva

Documente - Stare civilă

My marital status is ___________.
Medeni halim ___________.
Indică starea ta civilă
single
bekar
Stare civilă
married
evli
Stare civilă
separated
ayrılmış
Stare civilă
divorced
boşanmış
Stare civilă
cohabiting
birlikte yaşıyor
Stare civilă
in a civil union
medeni birliktelik
Stare civilă
unmarried partners
evlenmemiş çift
Stare civilă
in a domestic partnership
medeni ortaklık içinde
Stare civilă
widowed
dul
Stare civilă
Do you have children?
Çocuğunuz var mı?
Întreabă dacă cineva are copii
Do you have dependents living with you?
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Întreabă dacă cineva primește ajutor financiar pentru persoanele cu care locuiește
I would like to reunite with my family.
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Indică-ți intenția de a te reuni cu familia ta

Documente - Înregistrare

I would like to register in the city.
Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Indică faptul că vrei să te înregistrezi
What documents shall I bring?
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Întreabă de ce documente ai nevoie
Are there any registration fees?
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Întreabă dacă înregistrarea supune costuri
I am here for the domicile registration.
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Menționează că ești acolo pentru a-ți face înregistrarea
I would like to apply for a good conduct certificate.
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Menționează că vrei să aplici pentru cazier judiciar
I would like to apply for a residence permit.
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Menționează că vrei să aplici pentru un permis de ședere

Documente - Asigurare medicală

I would like to ask some questions about the health insurance.
Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Menționează că ai câteva întrebări despre asigurarea de sănătate
Do I need private health insurance?
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Întreabă dacă ai nevoie de asigurare medicală privată
What is covered by the health insurance?
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Întreabă despre acoperirea asigurării
Hospital fees
Hastane masrafları
Exemplu de acoperire a asigurării medicale
Specialists' fees
Uzman doktor ücretleri
Exemplu de acoperire de asigurare medicală
Diagnostic tests
Tanı koyma testleri
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Surgical procedures
Cerrahi operasyonlar
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Psychiatric treatment
Psikiyatri tedavisi
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Dental treatments
Diş tedavisi
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Eye care treatment
Göz tedavisi
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate

Documente - Viză

Why are you requesting the entry visa?
Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Întreabă de ce se solicită o viză de intrare
Do I need a visa to visit [country]?
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Întreabă dacă ai nevoie de viză pentru a întra în țară
How can I extend my visa?
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Întreabă cum îți poți extinde viza
Why has my visa application been rejected?
Vize başvurum neden reddedildi?
Întreabă de ce aplicația pentru viză a fost respinsă
Can I apply to become a permanent resident?
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Întreabă dacă poți aplica pentru permis de ședere permanentă în țară

Documente - Permis de conducere

Do I have to change the license plate of my car?
Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Întreabă dacă trebuie să-ți schimbi numărul de înmatriculare la mașină în cazul în care o aduci din țara de origine
I would like to register my vehicle.
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Indică faptul că vrei să-ți înregistrezi vehiculul
Is my driving licence valid here?
Ehliyetim burada geçerli mi?
Întreabă dacă permisul tău de conducere este valid în țara de destinație
I would like to apply for a provisional driving license.
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Solicită un permis de conducere provizoriu
I would like to book my __________.
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Menționează că vrei să te înscrii la examenul auto
theory test
teorik sınav
Tipul de examen
driving test
direksiyon sınavı
Tipul de examen
I would like to change the ____________on my driving license.
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Menționează că ai vrea să schimbi câteva detalii ale permisului tău de conducere
address
adres
Date care se pot schimba
name
ad
Date care se pot schimba
photo
fotoğraf
Date care se pot schimba
I would like to add higher categories to my driving license.
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Indică faptul că ai vrea să adaugi categorii superioare la permisul tău de conducere
I would like to renew my driving license.
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Menționează ca ai vrea să-ți reînnoiești permisul de conducere
I would like to replace a ___________ driving license.
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Indică faptul că ai vrea să-ți înlocuiești permisul de conducere
lost
kayıp
Probleme cu permisul de conducere
stolen
çalınmış
Probleme cu permisul de conducere
damaged
hasarlı
Probleme cu permisul de conducere
I would like to appeal my license suspension.
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Indică faptul că ai vrea să faci un apel împotriva retragerii permisului tău de conducere

Documente - Naționalitate

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Menționează că vrei să aplici pentru naționalitate
Where can I register for the [language] test?
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Întreabă unde te poți înregistra pentru un test de limbă
I have a clean criminal record.
Sabıka kaydım yoktur.
Menționează că nu ai antecedente penale
I have the required level of [language].
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
menționează că ai nivelul necasar de limbă
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Menționează că vrei să te înscrii în examenul de cultură generală al țării de destinație
What are the fees for citizenship application?
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Întreabă care sunt taxele de solicitare a cetățeniei
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Indică naționalitatea partenerului tău