Chineză | Expresii - Imigrație | Documente

Documente - General

Où se trouve le formulaire pour ____ ?
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Solicitare formular
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
您的【文件】是什么时候签发的?
Întreabă când a fost un documentul emis
Où votre [document] a été délivré ?
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Întreabă unde a fost un documentul emis
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
请问您的身份证件何时过期?
Pe cine întrebi când îți expiră ID-ul
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
您能帮我填一下这个表格吗?
Cere ajutor pentru a completa formularul
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
请问我要办____ 需要带什么文件?
Întreabă ce documente trebuie să aduci
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Indică de ce ai nevoie pentru a solicita un document
Mon/ma [document] a été volé(e).
我的【材料】被偷了。
Declară un document furat
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
我在帮____ 填写申请表格。
Menționează că tu completezi o aplicație în numele altcuiva
Ces informations sont confidentielles.
这是机密信息。
Indică informația ca fiind confidențială și că nu va fi divulgată altor părți terțe
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
您能给我一份申请表格的回执吗?
Solicită un număr de înregistrare pentru înregistrarea ta

Documente - Informații personale

Comment vous appelez-vous ?
你叫什么名字?
Solicită numele unei persoane
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Solicită cuiva locul și data nașterii
Où résidez-vous ?
请问您住在哪里?
Solicită unde locuiește cineva
Où habitez-vous ?
请问您的地址是什么?
Solicită adresa cuiva
Quelle est votre nationalité ?
请问您的国籍是什么?
Solicită cetățenia cuiva
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
请问您是何时到达【该国】的?
Solicită cuiva când a ajuns în acea țară
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
您能出示一下您的身份证件么?
Solicită ID-ul cuiva

Documente - Stare civilă

Ma situation matrimoniale est _____.
我的婚姻状况是____ 。
Indică starea ta civilă
célibataire
单身
Stare civilă
Marié(e)
已婚
Stare civilă
Séparé(e)
分居
Stare civilă
Divorcé(e)
离异
Stare civilă
en concubinage
同居
Stare civilă
dans une union civile
民事结婚
Stare civilă
en concubinage
未婚伴侣
Stare civilă
en partenariat domestique
同居伴侣关系
Stare civilă
veuf/veuve
鳏居
Stare civilă
Vous avez des enfants ?
请问您有孩子吗?
Întreabă dacă cineva are copii
Vous avez des personnes à charge ?
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Întreabă dacă cineva primește ajutor financiar pentru persoanele cu care locuiește
Je voudrais réunir ma famille.
我想要和家人团聚。
Indică-ți intenția de a te reuni cu familia ta

Documente - Înregistrare

Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
我想要在这个城市登记入户。
Indică faptul că vrei să te înregistrezi
Quels documents dois-je apporter ?
请问我应该带什么材料?
Întreabă de ce documente ai nevoie
Y a-t-il des frais d'inscription ?
请问有注册费吗?
Întreabă dacă înregistrarea supune costuri
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
我是来进行住址登记。
Menționează că ești acolo pentru a-ți face înregistrarea
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Menționează că vrei să aplici pentru cazier judiciar
Je voudrais demander un permis de séjour.
我想要申请居住证。
Menționează că vrei să aplici pentru un permis de ședere

Documente - Asigurare medicală

Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
我想要问一下关于保险的问题。
Menționează că ai câteva întrebări despre asigurarea de sănătate
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
我需要私人的健康保险吗?
Întreabă dacă ai nevoie de asigurare medicală privată
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
请问该保险涵盖哪些方面?
Întreabă despre acoperirea asigurării
Frais hospitaliers
住院费
Exemplu de acoperire a asigurării medicale
Frais de consultation d'un spécialiste
专家费
Exemplu de acoperire de asigurare medicală
Tests diagnostiques
诊疗费
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Opérations chirurgicales
外科手术
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Traitement psychiatrique
精神治疗
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Soins dentaires
牙齿治疗
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Soins oculaires
眼科治疗
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate

Documente - Viză

Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
请问您为什么需要入境签证?
Întreabă de ce se solicită o viză de intrare
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Întreabă dacă ai nevoie de viză pentru a întra în țară
Comment puis-je prolonger mon visa ?
我该如何续签我的签证?
Întreabă cum îți poți extinde viza
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
为什么我的签证申请被拒绝了?
Întreabă de ce aplicația pentru viză a fost respinsă
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
请问我是否可以申请成为永久居民?
Întreabă dacă poți aplica pentru permis de ședere permanentă în țară

Documente - Permis de conducere

Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
请问我需要更换我的车牌号吗?
Întreabă dacă trebuie să-ți schimbi numărul de înmatriculare la mașină în cazul în care o aduci din țara de origine
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
我想要登记我的车辆。
Indică faptul că vrei să-ți înregistrezi vehiculul
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Întreabă dacă permisul tău de conducere este valid în țara de destinație
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
我想要申请临时驾照。
Solicită un permis de conducere provizoriu
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
我想要预约__________。
Menționează că vrei să te înscrii la examenul auto
le code
理论考试
Tipul de examen
la conduite
路考
Tipul de examen
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
我想要改动驾照上的__________。
Menționează că ai vrea să schimbi câteva detalii ale permisului tău de conducere
mon adresse
地址
Date care se pot schimba
mon nom
名字
Date care se pot schimba
ma photo
照片
Date care se pot schimba
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
我想要给驾照添加更高的级别。
Indică faptul că ai vrea să adaugi categorii superioare la permisul tău de conducere
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
我想要延长我的驾照。
Menționează ca ai vrea să-ți reînnoiești permisul de conducere
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
我想要更换一个___________ 驾照。
Indică faptul că ai vrea să-ți înlocuiești permisul de conducere
perdu
丢失
Probleme cu permisul de conducere
volé
被偷了
Probleme cu permisul de conducere
abîmé
受损
Probleme cu permisul de conducere
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
我想要申诉我的驾照吊销。
Indică faptul că ai vrea să faci un apel împotriva retragerii permisului tău de conducere

Documente - Naționalitate

Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
我想要申请【国家】国籍。
Menționează că vrei să aplici pentru naționalitate
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
我在哪里可以注册【语言】考试?
Întreabă unde te poți înregistra pentru un test de limbă
Je n'ai pas de casier judiciaire
我没有犯罪记录。
Menționează că nu ai antecedente penale
J'ai le niveau suffisant en [langue].
我的【语言】达到了等级要求。
menționează că ai nivelul necasar de limbă
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Menționează că vrei să te înscrii în examenul de cultură generală al țării de destinație
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
公民身份申请的费用是哪些?
Întreabă care sunt taxele de solicitare a cetățeniei
Mon conjoint est [nationalité].
我的配偶是【国家】公民。
Indică naționalitatea partenerului tău