Finlandeză | Expresii - Imigrație | Documente

Documente - General

Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Solicitare formular
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Întreabă când a fost un documentul emis
Où votre [document] a été délivré ?
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Întreabă unde a fost un documentul emis
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Pe cine întrebi când îți expiră ID-ul
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Cere ajutor pentru a completa formularul
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Întreabă ce documente trebuie să aduci
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Indică de ce ai nevoie pentru a solicita un document
Mon/ma [document] a été volé(e).
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Declară un document furat
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Menționează că tu completezi o aplicație în numele altcuiva
Ces informations sont confidentielles.
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Indică informația ca fiind confidențială și că nu va fi divulgată altor părți terțe
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Solicită un număr de înregistrare pentru înregistrarea ta

Documente - Informații personale

Comment vous appelez-vous ?
Mikä sinun nimesi on?
Solicită numele unei persoane
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Solicită cuiva locul și data nașterii
Où résidez-vous ?
Missä sinä asut?
Solicită unde locuiește cineva
Où habitez-vous ?
Mikä sinun osoitteesi on?
Solicită adresa cuiva
Quelle est votre nationalité ?
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Solicită cetățenia cuiva
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Koska sinä saavuit [maahan]?
Solicită cuiva când a ajuns în acea țară
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Solicită ID-ul cuiva

Documente - Stare civilă

Ma situation matrimoniale est _____.
Minä olen _________.
Indică starea ta civilă
célibataire
naimaton
Stare civilă
Marié(e)
naimisissa
Stare civilă
Séparé(e)
asumuserossa
Stare civilă
Divorcé(e)
eronnut
Stare civilă
en concubinage
avoliitossa
Stare civilă
dans une union civile
rekisteröidyssä parisuhteessa
Stare civilă
en concubinage
parisuhteessa
Stare civilă
en partenariat domestique
avoliitossa
Stare civilă
veuf/veuve
leski
Stare civilă
Vous avez des enfants ?
Onko sinulla lapsia?
Întreabă dacă cineva are copii
Vous avez des personnes à charge ?
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Întreabă dacă cineva primește ajutor financiar pentru persoanele cu care locuiește
Je voudrais réunir ma famille.
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Indică-ți intenția de a te reuni cu familia ta

Documente - Înregistrare

Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Indică faptul că vrei să te înregistrezi
Quels documents dois-je apporter ?
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Întreabă de ce documente ai nevoie
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Întreabă dacă înregistrarea supune costuri
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Menționează că ești acolo pentru a-ți face înregistrarea
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Menționează că vrei să aplici pentru cazier judiciar
Je voudrais demander un permis de séjour.
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Menționează că vrei să aplici pentru un permis de ședere

Documente - Asigurare medicală

Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Menționează că ai câteva întrebări despre asigurarea de sănătate
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Întreabă dacă ai nevoie de asigurare medicală privată
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Mitä vakuutus kattaa?
Întreabă despre acoperirea asigurării
Frais hospitaliers
Sairaalakulut
Exemplu de acoperire a asigurării medicale
Frais de consultation d'un spécialiste
Erikoislääkärikustannukset
Exemplu de acoperire de asigurare medicală
Tests diagnostiques
Diagnostinen tutkimus
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Opérations chirurgicales
Kirurgiset toimenpiteet
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Traitement psychiatrique
Psykiatrinen hoito
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Soins dentaires
Hammashoito
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Soins oculaires
Silmähoito
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate

Documente - Viză

Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Întreabă de ce se solicită o viză de intrare
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Întreabă dacă ai nevoie de viză pentru a întra în țară
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Întreabă cum îți poți extinde viza
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Întreabă de ce aplicația pentru viză a fost respinsă
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Întreabă dacă poți aplica pentru permis de ședere permanentă în țară

Documente - Permis de conducere

Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Întreabă dacă trebuie să-ți schimbi numărul de înmatriculare la mașină în cazul în care o aduci din țara de origine
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Indică faptul că vrei să-ți înregistrezi vehiculul
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Kelpaako ajokorttini täällä?
Întreabă dacă permisul tău de conducere este valid în țara de destinație
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Solicită un permis de conducere provizoriu
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Haluaisin suorittaa ________.
Menționează că vrei să te înscrii la examenul auto
le code
teoriakokeen
Tipul de examen
la conduite
inssiajon
Tipul de examen
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Menționează că ai vrea să schimbi câteva detalii ale permisului tău de conducere
mon adresse
osoitetta
Date care se pot schimba
mon nom
nimeä
Date care se pot schimba
ma photo
kuvaa
Date care se pot schimba
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Indică faptul că ai vrea să adaugi categorii superioare la permisul tău de conducere
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Haluaisin uusia ajokorttini.
Menționează ca ai vrea să-ți reînnoiești permisul de conducere
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Indică faptul că ai vrea să-ți înlocuiești permisul de conducere
perdu
kadonneen
Probleme cu permisul de conducere
volé
varastetun
Probleme cu permisul de conducere
abîmé
vaurioituneen
Probleme cu permisul de conducere
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Indică faptul că ai vrea să faci un apel împotriva retragerii permisului tău de conducere

Documente - Naționalitate

Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Menționează că vrei să aplici pentru naționalitate
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Întreabă unde te poți înregistra pentru un test de limbă
Je n'ai pas de casier judiciaire
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Menționează că nu ai antecedente penale
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
menționează că ai nivelul necasar de limbă
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Menționează că vrei să te înscrii în examenul de cultură generală al țării de destinație
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Întreabă care sunt taxele de solicitare a cetățeniei
Mon conjoint est [nationalité].
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Indică naționalitatea partenerului tău