Hindi | Expresii - Imigrație | Documente

Documente - General

Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Solicitare formular
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Întreabă când a fost un documentul emis
Où votre [document] a été délivré ?
Întreabă unde a fost un documentul emis
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Pe cine întrebi când îți expiră ID-ul
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Cere ajutor pentru a completa formularul
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Întreabă ce documente trebuie să aduci
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Indică de ce ai nevoie pentru a solicita un document
Mon/ma [document] a été volé(e).
Declară un document furat
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Menționează că tu completezi o aplicație în numele altcuiva
Ces informations sont confidentielles.
Indică informația ca fiind confidențială și că nu va fi divulgată altor părți terțe
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Solicită un număr de înregistrare pentru înregistrarea ta

Documente - Informații personale

Comment vous appelez-vous ?
Solicită numele unei persoane
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Solicită cuiva locul și data nașterii
Où résidez-vous ?
Solicită unde locuiește cineva
Où habitez-vous ?
Solicită adresa cuiva
Quelle est votre nationalité ?
Solicită cetățenia cuiva
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Solicită cuiva când a ajuns în acea țară
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Solicită ID-ul cuiva

Documente - Stare civilă

Ma situation matrimoniale est _____.
Indică starea ta civilă
célibataire
Stare civilă
Marié(e)
Stare civilă
Séparé(e)
Stare civilă
Divorcé(e)
Stare civilă
en concubinage
Stare civilă
dans une union civile
Stare civilă
en concubinage
Stare civilă
en partenariat domestique
Stare civilă
veuf/veuve
Stare civilă
Vous avez des enfants ?
Întreabă dacă cineva are copii
Vous avez des personnes à charge ?
Întreabă dacă cineva primește ajutor financiar pentru persoanele cu care locuiește
Je voudrais réunir ma famille.
Indică-ți intenția de a te reuni cu familia ta

Documente - Înregistrare

Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Indică faptul că vrei să te înregistrezi
Quels documents dois-je apporter ?
Întreabă de ce documente ai nevoie
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Întreabă dacă înregistrarea supune costuri
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Menționează că ești acolo pentru a-ți face înregistrarea
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Menționează că vrei să aplici pentru cazier judiciar
Je voudrais demander un permis de séjour.
Menționează că vrei să aplici pentru un permis de ședere

Documente - Asigurare medicală

Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Menționează că ai câteva întrebări despre asigurarea de sănătate
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Întreabă dacă ai nevoie de asigurare medicală privată
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Întreabă despre acoperirea asigurării
Frais hospitaliers
Exemplu de acoperire a asigurării medicale
Frais de consultation d'un spécialiste
Exemplu de acoperire de asigurare medicală
Tests diagnostiques
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Opérations chirurgicales
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Traitement psychiatrique
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Soins dentaires
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Soins oculaires
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate

Documente - Viză

Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Întreabă de ce se solicită o viză de intrare
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Întreabă dacă ai nevoie de viză pentru a întra în țară
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Întreabă cum îți poți extinde viza
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Întreabă de ce aplicația pentru viză a fost respinsă
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Întreabă dacă poți aplica pentru permis de ședere permanentă în țară

Documente - Permis de conducere

Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Întreabă dacă trebuie să-ți schimbi numărul de înmatriculare la mașină în cazul în care o aduci din țara de origine
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Indică faptul că vrei să-ți înregistrezi vehiculul
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Întreabă dacă permisul tău de conducere este valid în țara de destinație
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Solicită un permis de conducere provizoriu
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Menționează că vrei să te înscrii la examenul auto
le code
Tipul de examen
la conduite
Tipul de examen
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Menționează că ai vrea să schimbi câteva detalii ale permisului tău de conducere
mon adresse
Date care se pot schimba
mon nom
Date care se pot schimba
ma photo
Date care se pot schimba
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Indică faptul că ai vrea să adaugi categorii superioare la permisul tău de conducere
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Menționează ca ai vrea să-ți reînnoiești permisul de conducere
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Indică faptul că ai vrea să-ți înlocuiești permisul de conducere
perdu
Probleme cu permisul de conducere
volé
Probleme cu permisul de conducere
abîmé
Probleme cu permisul de conducere
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Indică faptul că ai vrea să faci un apel împotriva retragerii permisului tău de conducere

Documente - Naționalitate

Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Menționează că vrei să aplici pentru naționalitate
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Întreabă unde te poți înregistra pentru un test de limbă
Je n'ai pas de casier judiciaire
Menționează că nu ai antecedente penale
J'ai le niveau suffisant en [langue].
menționează că ai nivelul necasar de limbă
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Menționează că vrei să te înscrii în examenul de cultură generală al țării de destinație
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Întreabă care sunt taxele de solicitare a cetățeniei
Mon conjoint est [nationalité].
Indică naționalitatea partenerului tău