Italiană | Expresii - Imigrație | Documente

Documente - General

Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Solicitare formular
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Întreabă când a fost un documentul emis
Où votre [document] a été délivré ?
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Întreabă unde a fost un documentul emis
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Pe cine întrebi când îți expiră ID-ul
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Cere ajutor pentru a completa formularul
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Quali documenti devo portare per ____ ?
Întreabă ce documente trebuie să aduci
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Indică de ce ai nevoie pentru a solicita un document
Mon/ma [document] a été volé(e).
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Declară un document furat
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Menționează că tu completezi o aplicație în numele altcuiva
Ces informations sont confidentielles.
Le informazioni sono riservate.
Indică informația ca fiind confidențială și că nu va fi divulgată altor părți terțe
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Solicită un număr de înregistrare pentru înregistrarea ta

Documente - Informații personale

Comment vous appelez-vous ?
Come si chiama?
Solicită numele unei persoane
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Solicită cuiva locul și data nașterii
Où résidez-vous ?
Dove risiede?
Solicită unde locuiește cineva
Où habitez-vous ?
Qual è il suo indirizzo?
Solicită adresa cuiva
Quelle est votre nationalité ?
Qual è la sua cittadinanza?
Solicită cetățenia cuiva
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Quando è arrivato/a in [stato]?
Solicită cuiva când a ajuns în acea țară
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Solicită ID-ul cuiva

Documente - Stare civilă

Ma situation matrimoniale est _____.
Il mio stato civile è __________.
Indică starea ta civilă
célibataire
celibe (m) / nubile (f)
Stare civilă
Marié(e)
coniugato/a
Stare civilă
Séparé(e)
separato/a
Stare civilă
Divorcé(e)
divorziato/a
Stare civilă
en concubinage
convivente
Stare civilă
dans une union civile
in un'unione civile
Stare civilă
en concubinage
in una coppia non sposata
Stare civilă
en partenariat domestique
in un'unione di fatto
Stare civilă
veuf/veuve
vedovo/a
Stare civilă
Vous avez des enfants ?
Ha figli?
Întreabă dacă cineva are copii
Vous avez des personnes à charge ?
Ha familiari a carico?
Întreabă dacă cineva primește ajutor financiar pentru persoanele cu care locuiește
Je voudrais réunir ma famille.
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Indică-ți intenția de a te reuni cu familia ta

Documente - Înregistrare

Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Indică faptul că vrei să te înregistrezi
Quels documents dois-je apporter ?
Quali documenti devo portare?
Întreabă de ce documente ai nevoie
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Întreabă dacă înregistrarea supune costuri
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Menționează că ești acolo pentru a-ți face înregistrarea
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Menționează că vrei să aplici pentru cazier judiciar
Je voudrais demander un permis de séjour.
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Menționează că vrei să aplici pentru un permis de ședere

Documente - Asigurare medicală

Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Menționează că ai câteva întrebări despre asigurarea de sănătate
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Întreabă dacă ai nevoie de asigurare medicală privată
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Întreabă despre acoperirea asigurării
Frais hospitaliers
Spese ospedaliere
Exemplu de acoperire a asigurării medicale
Frais de consultation d'un spécialiste
Spese per la consultazione di uno specialista
Exemplu de acoperire de asigurare medicală
Tests diagnostiques
Test diagnostici
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Opérations chirurgicales
Operazioni chirurgiche
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Traitement psychiatrique
Trattamento psichiatrico
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Soins dentaires
Cure dentali
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Soins oculaires
Cure oculistiche
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate

Documente - Viză

Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Întreabă de ce se solicită o viză de intrare
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Întreabă dacă ai nevoie de viză pentru a întra în țară
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Întreabă cum îți poți extinde viza
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Întreabă de ce aplicația pentru viză a fost respinsă
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Întreabă dacă poți aplica pentru permis de ședere permanentă în țară

Documente - Permis de conducere

Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Întreabă dacă trebuie să-ți schimbi numărul de înmatriculare la mașină în cazul în care o aduci din țara de origine
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Indică faptul că vrei să-ți înregistrezi vehiculul
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
La mia patente di guida è valida?
Întreabă dacă permisul tău de conducere este valid în țara de destinație
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Solicită un permis de conducere provizoriu
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Vorrei prenotare l' __________.
Menționează că vrei să te înscrii la examenul auto
le code
esame di teoria
Tipul de examen
la conduite
esame di guida
Tipul de examen
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Menționează că ai vrea să schimbi câteva detalii ale permisului tău de conducere
mon adresse
l'indirizzo
Date care se pot schimba
mon nom
il nome
Date care se pot schimba
ma photo
la foto
Date care se pot schimba
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Indică faptul că ai vrea să adaugi categorii superioare la permisul tău de conducere
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Menționează ca ai vrea să-ți reînnoiești permisul de conducere
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Indică faptul că ai vrea să-ți înlocuiești permisul de conducere
perdu
smarrita
Probleme cu permisul de conducere
volé
rubata
Probleme cu permisul de conducere
abîmé
deteriorata
Probleme cu permisul de conducere
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Indică faptul că ai vrea să faci un apel împotriva retragerii permisului tău de conducere

Documente - Naționalitate

Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Menționează că vrei să aplici pentru naționalitate
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Întreabă unde te poți înregistra pentru un test de limbă
Je n'ai pas de casier judiciaire
Non ho precedenti penali.
Menționează că nu ai antecedente penale
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Ho il livello richiesto di [lingua].
menționează că ai nivelul necasar de limbă
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Menționează că vrei să te înscrii în examenul de cultură generală al țării de destinație
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Întreabă care sunt taxele de solicitare a cetățeniei
Mon conjoint est [nationalité].
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Indică naționalitatea partenerului tău