Olandeză | Expresii - Imigrație | Documente

Documente - General

Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Solicitare formular
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Întreabă când a fost un documentul emis
Où votre [document] a été délivré ?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Întreabă unde a fost un documentul emis
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Pe cine întrebi când îți expiră ID-ul
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Cere ajutor pentru a completa formularul
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Întreabă ce documente trebuie să aduci
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Indică de ce ai nevoie pentru a solicita un document
Mon/ma [document] a été volé(e).
Mijn [document] werd gestolen.
Declară un document furat
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Menționează că tu completezi o aplicație în numele altcuiva
Ces informations sont confidentielles.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Indică informația ca fiind confidențială și că nu va fi divulgată altor părți terțe
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Solicită un număr de înregistrare pentru înregistrarea ta

Documente - Informații personale

Comment vous appelez-vous ?
Wat is uw naam?
Solicită numele unei persoane
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Solicită cuiva locul și data nașterii
Où résidez-vous ?
Waar woont u?
Solicită unde locuiește cineva
Où habitez-vous ?
Wat is uw adres?
Solicită adresa cuiva
Quelle est votre nationalité ?
Wat is uw nationaliteit?
Solicită cetățenia cuiva
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Solicită cuiva când a ajuns în acea țară
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Solicită ID-ul cuiva

Documente - Stare civilă

Ma situation matrimoniale est _____.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Indică starea ta civilă
célibataire
alleenstaand
Stare civilă
Marié(e)
gehuwd
Stare civilă
Séparé(e)
uit elkaar
Stare civilă
Divorcé(e)
gescheiden
Stare civilă
en concubinage
samenwonend
Stare civilă
dans une union civile
geregistreerd partnerschap
Stare civilă
en concubinage
ongetrouwde partners
Stare civilă
en partenariat domestique
in een relatie
Stare civilă
veuf/veuve
verweduwd
Stare civilă
Vous avez des enfants ?
Heeft u kinderen?
Întreabă dacă cineva are copii
Vous avez des personnes à charge ?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Întreabă dacă cineva primește ajutor financiar pentru persoanele cu care locuiește
Je voudrais réunir ma famille.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Indică-ți intenția de a te reuni cu familia ta

Documente - Înregistrare

Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Indică faptul că vrei să te înregistrezi
Quels documents dois-je apporter ?
Welke documenten moet ik meenemen?
Întreabă de ce documente ai nevoie
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Zijn er registratiekosten?
Întreabă dacă înregistrarea supune costuri
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Menționează că ești acolo pentru a-ți face înregistrarea
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Menționează că vrei să aplici pentru cazier judiciar
Je voudrais demander un permis de séjour.
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Menționează că vrei să aplici pentru un permis de ședere

Documente - Asigurare medicală

Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Menționează că ai câteva întrebări despre asigurarea de sănătate
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Întreabă dacă ai nevoie de asigurare medicală privată
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Întreabă despre acoperirea asigurării
Frais hospitaliers
Ziekenhuiskosten
Exemplu de acoperire a asigurării medicale
Frais de consultation d'un spécialiste
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Exemplu de acoperire de asigurare medicală
Tests diagnostiques
Diagnostische toets
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Opérations chirurgicales
Chirurgische ingrepen
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Traitement psychiatrique
Psychiatrische behandeling
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Soins dentaires
Tandheelkundige behandelingen
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Soins oculaires
Oogzorg behandelingen
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate

Documente - Viză

Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Waarom vraagt u een visum aan?
Întreabă de ce se solicită o viză de intrare
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Întreabă dacă ai nevoie de viză pentru a întra în țară
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Întreabă cum îți poți extinde viza
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Întreabă de ce aplicația pentru viză a fost respinsă
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Întreabă dacă poți aplica pentru permis de ședere permanentă în țară

Documente - Permis de conducere

Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Întreabă dacă trebuie să-ți schimbi numărul de înmatriculare la mașină în cazul în care o aduci din țara de origine
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Indică faptul că vrei să-ți înregistrezi vehiculul
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Întreabă dacă permisul tău de conducere este valid în țara de destinație
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Solicită un permis de conducere provizoriu
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Menționează că vrei să te înscrii la examenul auto
le code
theoretische test
Tipul de examen
la conduite
rijexamen
Tipul de examen
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Menționează că ai vrea să schimbi câteva detalii ale permisului tău de conducere
mon adresse
mijn adres
Date care se pot schimba
mon nom
mijn naam
Date care se pot schimba
ma photo
mijn foto
Date care se pot schimba
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Indică faptul că ai vrea să adaugi categorii superioare la permisul tău de conducere
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Menționează ca ai vrea să-ți reînnoiești permisul de conducere
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Indică faptul că ai vrea să-ți înlocuiești permisul de conducere
perdu
verloren
Probleme cu permisul de conducere
volé
gestolen
Probleme cu permisul de conducere
abîmé
beschadigd
Probleme cu permisul de conducere
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Indică faptul că ai vrea să faci un apel împotriva retragerii permisului tău de conducere

Documente - Naționalitate

Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Menționează că vrei să aplici pentru naționalitate
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Întreabă unde te poți înregistra pentru un test de limbă
Je n'ai pas de casier judiciaire
Ik heb een blanco strafblad.
Menționează că nu ai antecedente penale
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
menționează că ai nivelul necasar de limbă
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Menționează că vrei să te înscrii în examenul de cultură generală al țării de destinație
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Întreabă care sunt taxele de solicitare a cetățeniei
Mon conjoint est [nationalité].
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Indică naționalitatea partenerului tău