Poloneză | Expresii - Imigrație | Documente

Documente - General

Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Solicitare formular
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Întreabă când a fost un documentul emis
Où votre [document] a été délivré ?
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Întreabă unde a fost un documentul emis
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Pe cine întrebi când îți expiră ID-ul
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Cere ajutor pentru a completa formularul
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Întreabă ce documente trebuie să aduci
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Indică de ce ai nevoie pentru a solicita un document
Mon/ma [document] a été volé(e).
Mój [dokument] został skradziony.
Declară un document furat
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Składam podanie w imieniu _____.
Menționează că tu completezi o aplicație în numele altcuiva
Ces informations sont confidentielles.
Podane informacje są poufne.
Indică informația ca fiind confidențială și că nu va fi divulgată altor părți terțe
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Solicită un număr de înregistrare pentru înregistrarea ta

Documente - Informații personale

Comment vous appelez-vous ?
Jak się Pan/Pani nazywa?
Solicită numele unei persoane
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Solicită cuiva locul și data nașterii
Où résidez-vous ?
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Solicită unde locuiește cineva
Où habitez-vous ?
Jaki jest Pana/Pani adres?
Solicită adresa cuiva
Quelle est votre nationalité ?
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Solicită cetățenia cuiva
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Solicită cuiva când a ajuns în acea țară
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Solicită ID-ul cuiva

Documente - Stare civilă

Ma situation matrimoniale est _____.
Mój stan cywilny: _____.
Indică starea ta civilă
célibataire
kawaler/panna
Stare civilă
Marié(e)
żonaty/zamężna
Stare civilă
Séparé(e)
w separacji
Stare civilă
Divorcé(e)
rozwodnik/rozwódka
Stare civilă
en concubinage
w konkubinacie
Stare civilă
dans une union civile
w rejestrowanym związku partnerskim
Stare civilă
en concubinage
w związku partnerskim
Stare civilă
en partenariat domestique
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Stare civilă
veuf/veuve
wdowiec/wdowa
Stare civilă
Vous avez des enfants ?
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Întreabă dacă cineva are copii
Vous avez des personnes à charge ?
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Întreabă dacă cineva primește ajutor financiar pentru persoanele cu care locuiește
Je voudrais réunir ma famille.
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Indică-ți intenția de a te reuni cu familia ta

Documente - Înregistrare

Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Indică faptul că vrei să te înregistrezi
Quels documents dois-je apporter ?
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Întreabă de ce documente ai nevoie
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Întreabă dacă înregistrarea supune costuri
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Menționează că ești acolo pentru a-ți face înregistrarea
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Menționează că vrei să aplici pentru cazier judiciar
Je voudrais demander un permis de séjour.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Menționează că vrei să aplici pentru un permis de ședere

Documente - Asigurare medicală

Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Menționează că ai câteva întrebări despre asigurarea de sănătate
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Întreabă dacă ai nevoie de asigurare medicală privată
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Întreabă despre acoperirea asigurării
Frais hospitaliers
Opłaty za pobyt w szpitalu
Exemplu de acoperire a asigurării medicale
Frais de consultation d'un spécialiste
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Exemplu de acoperire de asigurare medicală
Tests diagnostiques
Badania diagnostyczne
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Opérations chirurgicales
Zabiegi chirurgiczne
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Traitement psychiatrique
Leczenie psychiatryczne
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Soins dentaires
Leczenie stomatologiczne
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Soins oculaires
Leczenie okulistyczne
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate

Documente - Viză

Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Întreabă de ce se solicită o viză de intrare
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Întreabă dacă ai nevoie de viză pentru a întra în țară
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Întreabă cum îți poți extinde viza
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Întreabă de ce aplicația pentru viză a fost respinsă
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Întreabă dacă poți aplica pentru permis de ședere permanentă în țară

Documente - Permis de conducere

Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Întreabă dacă trebuie să-ți schimbi numărul de înmatriculare la mașină în cazul în care o aduci din țara de origine
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Indică faptul că vrei să-ți înregistrezi vehiculul
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Întreabă dacă permisul tău de conducere este valid în țara de destinație
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Solicită un permis de conducere provizoriu
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Menționează că vrei să te înscrii la examenul auto
le code
egzamin teoretyczny
Tipul de examen
la conduite
egzamin praktyczny
Tipul de examen
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Menționează că ai vrea să schimbi câteva detalii ale permisului tău de conducere
mon adresse
adres
Date care se pot schimba
mon nom
nazwisko
Date care se pot schimba
ma photo
zdjęcie
Date care se pot schimba
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Indică faptul că ai vrea să adaugi categorii superioare la permisul tău de conducere
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Menționează ca ai vrea să-ți reînnoiești permisul de conducere
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Indică faptul că ai vrea să-ți înlocuiești permisul de conducere
perdu
zgubienie (prawa jazdy)
Probleme cu permisul de conducere
volé
kradzież (prawa jazdy)
Probleme cu permisul de conducere
abîmé
zniszczenie (prawa jazdy)
Probleme cu permisul de conducere
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Indică faptul că ai vrea să faci un apel împotriva retragerii permisului tău de conducere

Documente - Naționalitate

Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Menționează că vrei să aplici pentru naționalitate
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Întreabă unde te poți înregistra pentru un test de limbă
Je n'ai pas de casier judiciaire
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Menționează că nu ai antecedente penale
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
menționează că ai nivelul necasar de limbă
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Menționează că vrei să te înscrii în examenul de cultură generală al țării de destinație
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Întreabă care sunt taxele de solicitare a cetățeniei
Mon conjoint est [nationalité].
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Indică naționalitatea partenerului tău