Română | Expresii - Imigrație | Documente

Documente - General

Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Solicitare formular
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Când a fost emis [documentul]?
Întreabă când a fost un documentul emis
Où votre [document] a été délivré ?
Unde a fost emis [documentul]?
Întreabă unde a fost un documentul emis
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Când îți expiră ID-ul?
Pe cine întrebi când îți expiră ID-ul
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Cere ajutor pentru a completa formularul
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Întreabă ce documente trebuie să aduci
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Indică de ce ai nevoie pentru a solicita un document
Mon/ma [document] a été volé(e).
Mi s-a furat [documentul].
Declară un document furat
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Menționează că tu completezi o aplicație în numele altcuiva
Ces informations sont confidentielles.
Informația este confidențială.
Indică informația ca fiind confidențială și că nu va fi divulgată altor părți terțe
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Solicită un număr de înregistrare pentru înregistrarea ta

Documente - Informații personale

Comment vous appelez-vous ?
Cum vă cheamă?
Solicită numele unei persoane
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Solicită cuiva locul și data nașterii
Où résidez-vous ?
Unde locuiți?
Solicită unde locuiește cineva
Où habitez-vous ?
Care este adresa dumneavoastră?
Solicită adresa cuiva
Quelle est votre nationalité ?
Ce cetățenie aveți?
Solicită cetățenia cuiva
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Când ați ajuns în [țara]?
Solicită cuiva când a ajuns în acea țară
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Solicită ID-ul cuiva

Documente - Stare civilă

Ma situation matrimoniale est _____.
Starea mea civilă este ___________.
Indică starea ta civilă
célibataire
Singur
Stare civilă
Marié(e)
Căsătorit/ă
Stare civilă
Séparé(e)
separat/ă
Stare civilă
Divorcé(e)
divorțat/ă
Stare civilă
en concubinage
concobinaj
Stare civilă
dans une union civile
într-o uniune civilă
Stare civilă
en concubinage
necăsătorit/ă
Stare civilă
en partenariat domestique
partener/ă de viață
Stare civilă
veuf/veuve
văduv/ă
Stare civilă
Vous avez des enfants ?
Aveți copii?
Întreabă dacă cineva are copii
Vous avez des personnes à charge ?
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Întreabă dacă cineva primește ajutor financiar pentru persoanele cu care locuiește
Je voudrais réunir ma famille.
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Indică-ți intenția de a te reuni cu familia ta

Documente - Înregistrare

Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Indică faptul că vrei să te înregistrezi
Quels documents dois-je apporter ?
Ce documente trebuie să aduc?
Întreabă de ce documente ai nevoie
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Există vreo taxă de înregistrare?
Întreabă dacă înregistrarea supune costuri
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Menționează că ești acolo pentru a-ți face înregistrarea
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Menționează că vrei să aplici pentru cazier judiciar
Je voudrais demander un permis de séjour.
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Menționează că vrei să aplici pentru un permis de ședere

Documente - Asigurare medicală

Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Menționează că ai câteva întrebări despre asigurarea de sănătate
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Întreabă dacă ai nevoie de asigurare medicală privată
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Întreabă despre acoperirea asigurării
Frais hospitaliers
Taxe pentru spitalizare
Exemplu de acoperire a asigurării medicale
Frais de consultation d'un spécialiste
Onorarii ale medicilor specialiști
Exemplu de acoperire de asigurare medicală
Tests diagnostiques
Test de diagnosticare
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Opérations chirurgicales
Intervenții chirurgicale
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Traitement psychiatrique
Tratament psihiatric
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Soins dentaires
Tratamente dentare
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Soins oculaires
Tratamente oftalmologice
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate

Documente - Viză

Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
De ce solicitați o viză de intrare?
Întreabă de ce se solicită o viză de intrare
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Întreabă dacă ai nevoie de viză pentru a întra în țară
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Cum îmi pot extinde viza?
Întreabă cum îți poți extinde viza
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Întreabă de ce aplicația pentru viză a fost respinsă
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Întreabă dacă poți aplica pentru permis de ședere permanentă în țară

Documente - Permis de conducere

Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Întreabă dacă trebuie să-ți schimbi numărul de înmatriculare la mașină în cazul în care o aduci din țara de origine
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Indică faptul că vrei să-ți înregistrezi vehiculul
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Este permisul meu de conducere valid aici?
Întreabă dacă permisul tău de conducere este valid în țara de destinație
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Solicită un permis de conducere provizoriu
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Menționează că vrei să te înscrii la examenul auto
le code
testul teoretic
Tipul de examen
la conduite
examenul practic
Tipul de examen
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Menționează că ai vrea să schimbi câteva detalii ale permisului tău de conducere
mon adresse
Adresa
Date care se pot schimba
mon nom
nume
Date care se pot schimba
ma photo
fotografia
Date care se pot schimba
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Indică faptul că ai vrea să adaugi categorii superioare la permisul tău de conducere
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Menționează ca ai vrea să-ți reînnoiești permisul de conducere
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Indică faptul că ai vrea să-ți înlocuiești permisul de conducere
perdu
pierdut
Probleme cu permisul de conducere
volé
furat
Probleme cu permisul de conducere
abîmé
distrus
Probleme cu permisul de conducere
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Indică faptul că ai vrea să faci un apel împotriva retragerii permisului tău de conducere

Documente - Naționalitate

Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Menționează că vrei să aplici pentru naționalitate
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Întreabă unde te poți înregistra pentru un test de limbă
Je n'ai pas de casier judiciaire
Nu am antecedente penale.
Menționează că nu ai antecedente penale
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Am nivelul necesar de [limbă].
menționează că ai nivelul necasar de limbă
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Menționează că vrei să te înscrii în examenul de cultură generală al țării de destinație
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Întreabă care sunt taxele de solicitare a cetățeniei
Mon conjoint est [nationalité].
Partenerul meu este __________.
Indică naționalitatea partenerului tău