Spaniolă | Expresii - Imigrație | Documente

Documente - General

Où se trouve le formulaire pour ____ ?
¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Solicitare formular
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Întreabă când a fost un documentul emis
Où votre [document] a été délivré ?
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Întreabă unde a fost un documentul emis
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
¿Cuándo caduca su DNI?
Pe cine întrebi când îți expiră ID-ul
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Cere ajutor pentru a completa formularul
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Întreabă ce documente trebuie să aduci
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Indică de ce ai nevoie pentru a solicita un document
Mon/ma [document] a été volé(e).
Me han robado el/la (documento).
Declară un document furat
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Menționează că tu completezi o aplicație în numele altcuiva
Ces informations sont confidentielles.
La información es confidencial.
Indică informația ca fiind confidențială și că nu va fi divulgată altor părți terțe
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Solicită un număr de înregistrare pentru înregistrarea ta

Documente - Informații personale

Comment vous appelez-vous ?
¿Cómo se llama usted?
Solicită numele unei persoane
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Solicită cuiva locul și data nașterii
Où résidez-vous ?
¿Dónde vive usted?
Solicită unde locuiește cineva
Où habitez-vous ?
¿Cuál es su dirección?
Solicită adresa cuiva
Quelle est votre nationalité ?
¿Cuál es su nacionalidad?
Solicită cetățenia cuiva
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
¿Cuándo llegó a (país)?
Solicită cuiva când a ajuns în acea țară
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
¿Me deja su DNI, por favor?
Solicită ID-ul cuiva

Documente - Stare civilă

Ma situation matrimoniale est _____.
Mi estado civil es ______________.
Indică starea ta civilă
célibataire
soltero/a
Stare civilă
Marié(e)
casado/a
Stare civilă
Séparé(e)
separado/a
Stare civilă
Divorcé(e)
divorciado/a
Stare civilă
en concubinage
cohabitante
Stare civilă
dans une union civile
en unión civil
Stare civilă
en concubinage
pareja de hecho
Stare civilă
en partenariat domestique
pareja de hecho
Stare civilă
veuf/veuve
viudo/a
Stare civilă
Vous avez des enfants ?
¿Tiene usted hijos?
Întreabă dacă cineva are copii
Vous avez des personnes à charge ?
¿Residen con usted personas a su cargo?
Întreabă dacă cineva primește ajutor financiar pentru persoanele cu care locuiește
Je voudrais réunir ma famille.
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Indică-ți intenția de a te reuni cu familia ta

Documente - Înregistrare

Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Me gustaría empadronarme.
Indică faptul că vrei să te înregistrezi
Quels documents dois-je apporter ?
¿Qué documentos tengo que presentar?
Întreabă de ce documente ai nevoie
Y a-t-il des frais d'inscription ?
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Întreabă dacă înregistrarea supune costuri
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Vengo a registrar mi domicilio.
Menționează că ești acolo pentru a-ți face înregistrarea
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Menționează că vrei să aplici pentru cazier judiciar
Je voudrais demander un permis de séjour.
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Menționează că vrei să aplici pentru un permis de ședere

Documente - Asigurare medicală

Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Menționează că ai câteva întrebări despre asigurarea de sănătate
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
¿Necesito un seguro de salud privado?
Întreabă dacă ai nevoie de asigurare medicală privată
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
¿Qué cubre el seguro de salud?
Întreabă despre acoperirea asigurării
Frais hospitaliers
Tasas hospitalarias
Exemplu de acoperire a asigurării medicale
Frais de consultation d'un spécialiste
Honorarios de médicos especialistas
Exemplu de acoperire de asigurare medicală
Tests diagnostiques
Pruebas diagnósticas
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Opérations chirurgicales
Intervenciones quirúrjicas
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Traitement psychiatrique
Tratamiento psiquiátrico
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Soins dentaires
Tratamientos dentales
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Soins oculaires
Tratamientos oftalmológicos
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate

Documente - Viză

Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
¿Por qué solicita el visado de entrada?
Întreabă de ce se solicită o viză de intrare
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Întreabă dacă ai nevoie de viză pentru a întra în țară
Comment puis-je prolonger mon visa ?
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Întreabă cum îți poți extinde viza
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Întreabă de ce aplicația pentru viză a fost respinsă
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Întreabă dacă poți aplica pentru permis de ședere permanentă în țară

Documente - Permis de conducere

Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Întreabă dacă trebuie să-ți schimbi numărul de înmatriculare la mașină în cazul în care o aduci din țara de origine
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Me gustaría matricular mi vehículo.
Indică faptul că vrei să-ți înregistrezi vehiculul
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Întreabă dacă permisul tău de conducere este valid în țara de destinație
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Solicită un permis de conducere provizoriu
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Me gustaría inscribirme en ___________.
Menționează că vrei să te înscrii la examenul auto
le code
el examen teórico
Tipul de examen
la conduite
el examen práctico
Tipul de examen
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Menționează că ai vrea să schimbi câteva detalii ale permisului tău de conducere
mon adresse
la dirección
Date care se pot schimba
mon nom
el nombre
Date care se pot schimba
ma photo
la fotografía
Date care se pot schimba
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Indică faptul că ai vrea să adaugi categorii superioare la permisul tău de conducere
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Menționează ca ai vrea să-ți reînnoiești permisul de conducere
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Indică faptul că ai vrea să-ți înlocuiești permisul de conducere
perdu
lo he perdido
Probleme cu permisul de conducere
volé
me lo han robado
Probleme cu permisul de conducere
abîmé
se ha dañado
Probleme cu permisul de conducere
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Indică faptul că ai vrea să faci un apel împotriva retragerii permisului tău de conducere

Documente - Naționalitate

Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Menționează că vrei să aplici pentru naționalitate
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Întreabă unde te poți înregistra pentru un test de limbă
Je n'ai pas de casier judiciaire
No tengo antecedentes penales.
Menționează că nu ai antecedente penale
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
menționează că ai nivelul necasar de limbă
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Menționează că vrei să te înscrii în examenul de cultură generală al țării de destinație
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Întreabă care sunt taxele de solicitare a cetățeniei
Mon conjoint est [nationalité].
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Indică naționalitatea partenerului tău