Turcă | Expresii - Imigrație | Documente

Documente - General

Où se trouve le formulaire pour ____ ?
____ için nereden form bulabilirim?
Solicitare formular
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
[belge] ne zaman verildi?
Întreabă când a fost un documentul emis
Où votre [document] a été délivré ?
[belge] nerede verildi?
Întreabă unde a fost un documentul emis
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Pe cine întrebi când îți expiră ID-ul
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Cere ajutor pentru a completa formularul
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Întreabă ce documente trebuie să aduci
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Indică de ce ai nevoie pentru a solicita un document
Mon/ma [document] a été volé(e).
[belge] belgem çalındı.
Declară un document furat
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Menționează că tu completezi o aplicație în numele altcuiva
Ces informations sont confidentielles.
Bu bilgi özeldir.
Indică informația ca fiind confidențială și că nu va fi divulgată altor părți terțe
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Solicită un număr de înregistrare pentru înregistrarea ta

Documente - Informații personale

Comment vous appelez-vous ?
Adınız nedir?
Solicită numele unei persoane
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Solicită cuiva locul și data nașterii
Où résidez-vous ?
Nerede yaşıyorsunuz?
Solicită unde locuiește cineva
Où habitez-vous ?
İkamet adresiniz nedir?
Solicită adresa cuiva
Quelle est votre nationalité ?
Hangi ülke vatandaşısınız?
Solicită cetățenia cuiva
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
[ülke] ne zaman geldiniz?
Solicită cuiva când a ajuns în acea țară
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Kimliğinizi görebilir miyim?
Solicită ID-ul cuiva

Documente - Stare civilă

Ma situation matrimoniale est _____.
Medeni halim ___________.
Indică starea ta civilă
célibataire
bekar
Stare civilă
Marié(e)
evli
Stare civilă
Séparé(e)
ayrılmış
Stare civilă
Divorcé(e)
boşanmış
Stare civilă
en concubinage
birlikte yaşıyor
Stare civilă
dans une union civile
medeni birliktelik
Stare civilă
en concubinage
evlenmemiş çift
Stare civilă
en partenariat domestique
medeni ortaklık içinde
Stare civilă
veuf/veuve
dul
Stare civilă
Vous avez des enfants ?
Çocuğunuz var mı?
Întreabă dacă cineva are copii
Vous avez des personnes à charge ?
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Întreabă dacă cineva primește ajutor financiar pentru persoanele cu care locuiește
Je voudrais réunir ma famille.
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Indică-ți intenția de a te reuni cu familia ta

Documente - Înregistrare

Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Indică faptul că vrei să te înregistrezi
Quels documents dois-je apporter ?
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Întreabă de ce documente ai nevoie
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Întreabă dacă înregistrarea supune costuri
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Menționează că ești acolo pentru a-ți face înregistrarea
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Menționează că vrei să aplici pentru cazier judiciar
Je voudrais demander un permis de séjour.
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Menționează că vrei să aplici pentru un permis de ședere

Documente - Asigurare medicală

Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Menționează că ai câteva întrebări despre asigurarea de sănătate
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Întreabă dacă ai nevoie de asigurare medicală privată
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Întreabă despre acoperirea asigurării
Frais hospitaliers
Hastane masrafları
Exemplu de acoperire a asigurării medicale
Frais de consultation d'un spécialiste
Uzman doktor ücretleri
Exemplu de acoperire de asigurare medicală
Tests diagnostiques
Tanı koyma testleri
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Opérations chirurgicales
Cerrahi operasyonlar
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Traitement psychiatrique
Psikiyatri tedavisi
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Soins dentaires
Diş tedavisi
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Soins oculaires
Göz tedavisi
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate

Documente - Viză

Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Întreabă de ce se solicită o viză de intrare
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Întreabă dacă ai nevoie de viză pentru a întra în țară
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Întreabă cum îți poți extinde viza
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Vize başvurum neden reddedildi?
Întreabă de ce aplicația pentru viză a fost respinsă
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Întreabă dacă poți aplica pentru permis de ședere permanentă în țară

Documente - Permis de conducere

Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Întreabă dacă trebuie să-ți schimbi numărul de înmatriculare la mașină în cazul în care o aduci din țara de origine
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Indică faptul că vrei să-ți înregistrezi vehiculul
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Ehliyetim burada geçerli mi?
Întreabă dacă permisul tău de conducere este valid în țara de destinație
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Solicită un permis de conducere provizoriu
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Menționează că vrei să te înscrii la examenul auto
le code
teorik sınav
Tipul de examen
la conduite
direksiyon sınavı
Tipul de examen
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Menționează că ai vrea să schimbi câteva detalii ale permisului tău de conducere
mon adresse
adres
Date care se pot schimba
mon nom
ad
Date care se pot schimba
ma photo
fotoğraf
Date care se pot schimba
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Indică faptul că ai vrea să adaugi categorii superioare la permisul tău de conducere
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Menționează ca ai vrea să-ți reînnoiești permisul de conducere
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Indică faptul că ai vrea să-ți înlocuiești permisul de conducere
perdu
kayıp
Probleme cu permisul de conducere
volé
çalınmış
Probleme cu permisul de conducere
abîmé
hasarlı
Probleme cu permisul de conducere
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Indică faptul că ai vrea să faci un apel împotriva retragerii permisului tău de conducere

Documente - Naționalitate

Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Menționează că vrei să aplici pentru naționalitate
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Întreabă unde te poți înregistra pentru un test de limbă
Je n'ai pas de casier judiciaire
Sabıka kaydım yoktur.
Menționează că nu ai antecedente penale
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
menționează că ai nivelul necasar de limbă
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Menționează că vrei să te înscrii în examenul de cultură generală al țării de destinație
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Întreabă care sunt taxele de solicitare a cetățeniei
Mon conjoint est [nationalité].
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Indică naționalitatea partenerului tău