Engleză | Expresii - Imigrație | Documente

Documente - General

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Where can I find the form for ____ ?
Solicitare formular
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
When was your [document] issued?
Întreabă când a fost un documentul emis
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Where was your [document] issued?
Întreabă unde a fost un documentul emis
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
When does your ID expire?
Pe cine întrebi când îți expiră ID-ul
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Could you help me fill out the form?
Cere ajutor pentru a completa formularul
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
What documents should I bring for __________ ?
Întreabă ce documente trebuie să aduci
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
To apply for [document], you must provide at least_______.
Indică de ce ai nevoie pentru a solicita un document
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
My [document] has been stolen.
Declară un document furat
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
I am completing this application on behalf of _____ .
Menționează că tu completezi o aplicație în numele altcuiva
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
The information is confidential.
Indică informația ca fiind confidențială și că nu va fi divulgată altor părți terțe
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Can you give me a receipt for this application?
Solicită un număr de înregistrare pentru înregistrarea ta

Documente - Informații personale

Πώς σας λένε;
What is your name?
Solicită numele unei persoane
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Could you please tell me your place and date of birth?
Solicită cuiva locul și data nașterii
Πού μένετε;
Where do you live?
Solicită unde locuiește cineva
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
What is your address?
Solicită adresa cuiva
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
What is your citizenship?
Solicită cetățenia cuiva
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
When did you arrive in [country]?
Solicită cuiva când a ajuns în acea țară
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Could you please show me your ID?
Solicită ID-ul cuiva

Documente - Stare civilă

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
My marital status is ___________.
Indică starea ta civilă
ελεύθερος/η
single
Stare civilă
παντρεμένος/η
married
Stare civilă
σε διάσταση
separated
Stare civilă
χωρισμένος/η
divorced
Stare civilă
συμβίωση
cohabiting
Stare civilă
σε αστική ένωση
in a civil union
Stare civilă
ανύπαντροι σύντροφοι
unmarried partners
Stare civilă
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
in a domestic partnership
Stare civilă
χήρος/χήρα
widowed
Stare civilă
έχετε παιδιά;
Do you have children?
Întreabă dacă cineva are copii
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Do you have dependents living with you?
Întreabă dacă cineva primește ajutor financiar pentru persoanele cu care locuiește
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
I would like to reunite with my family.
Indică-ți intenția de a te reuni cu familia ta

Documente - Înregistrare

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
I would like to register in the city.
Indică faptul că vrei să te înregistrezi
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
What documents shall I bring?
Întreabă de ce documente ai nevoie
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Are there any registration fees?
Întreabă dacă înregistrarea supune costuri
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
I am here for the domicile registration.
Menționează că ești acolo pentru a-ți face înregistrarea
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
I would like to apply for a good conduct certificate.
Menționează că vrei să aplici pentru cazier judiciar
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
I would like to apply for a residence permit.
Menționează că vrei să aplici pentru un permis de ședere

Documente - Asigurare medicală

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
I would like to ask some questions about the health insurance.
Menționează că ai câteva întrebări despre asigurarea de sănătate
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Do I need private health insurance?
Întreabă dacă ai nevoie de asigurare medicală privată
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
What is covered by the health insurance?
Întreabă despre acoperirea asigurării
Τέλη νοσοκομείου
Hospital fees
Exemplu de acoperire a asigurării medicale
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Specialists' fees
Exemplu de acoperire de asigurare medicală
Διαγνωστικές εξετάσεις
Diagnostic tests
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Χειρουργικές επεμβάσεις
Surgical procedures
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Ψυχιατρική θεραπεία
Psychiatric treatment
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Οδοντιατρικές θεραπείες
Dental treatments
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Eye care treatment
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate

Documente - Viză

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Why are you requesting the entry visa?
Întreabă de ce se solicită o viză de intrare
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Do I need a visa to visit [country]?
Întreabă dacă ai nevoie de viză pentru a întra în țară
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
How can I extend my visa?
Întreabă cum îți poți extinde viza
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Why has my visa application been rejected?
Întreabă de ce aplicația pentru viză a fost respinsă
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Can I apply to become a permanent resident?
Întreabă dacă poți aplica pentru permis de ședere permanentă în țară

Documente - Permis de conducere

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Do I have to change the license plate of my car?
Întreabă dacă trebuie să-ți schimbi numărul de înmatriculare la mașină în cazul în care o aduci din țara de origine
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
I would like to register my vehicle.
Indică faptul că vrei să-ți înregistrezi vehiculul
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Is my driving licence valid here?
Întreabă dacă permisul tău de conducere este valid în țara de destinație
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
I would like to apply for a provisional driving license.
Solicită un permis de conducere provizoriu
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
I would like to book my __________.
Menționează că vrei să te înscrii la examenul auto
θεωρητική εξέταση
theory test
Tipul de examen
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
driving test
Tipul de examen
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
I would like to change the ____________on my driving license.
Menționează că ai vrea să schimbi câteva detalii ale permisului tău de conducere
διεύθυνση
address
Date care se pot schimba
όνομα
name
Date care se pot schimba
φωτογραφία
photo
Date care se pot schimba
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
I would like to add higher categories to my driving license.
Indică faptul că ai vrea să adaugi categorii superioare la permisul tău de conducere
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
I would like to renew my driving license.
Menționează ca ai vrea să-ți reînnoiești permisul de conducere
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
I would like to replace a ___________ driving license.
Indică faptul că ai vrea să-ți înlocuiești permisul de conducere
χαμένη
lost
Probleme cu permisul de conducere
κλεμμένη
stolen
Probleme cu permisul de conducere
κατεστραμμένη
damaged
Probleme cu permisul de conducere
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
I would like to appeal my license suspension.
Indică faptul că ai vrea să faci un apel împotriva retragerii permisului tău de conducere

Documente - Naționalitate

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Menționează că vrei să aplici pentru naționalitate
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Where can I register for the [language] test?
Întreabă unde te poți înregistra pentru un test de limbă
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
I have a clean criminal record.
Menționează că nu ai antecedente penale
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
I have the required level of [language].
menționează că ai nivelul necasar de limbă
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Menționează că vrei să te înscrii în examenul de cultură generală al țării de destinație
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
What are the fees for citizenship application?
Întreabă care sunt taxele de solicitare a cetățeniei
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Indică naționalitatea partenerului tău