Maghiară | Expresii - Imigrație | Documente

Documente - General

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Hol találom a ____űrlapot?
Solicitare formular
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Întreabă când a fost un documentul emis
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Întreabă unde a fost un documentul emis
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Pe cine întrebi când îți expiră ID-ul
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Cere ajutor pentru a completa formularul
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Întreabă ce documente trebuie să aduci
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Indică de ce ai nevoie pentru a solicita un document
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Ellopták a [dokumentumomat].
Declară un document furat
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Menționează că tu completezi o aplicație în numele altcuiva
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Az információ bizalmas.
Indică informația ca fiind confidențială și că nu va fi divulgată altor părți terțe
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Solicită un număr de înregistrare pentru înregistrarea ta

Documente - Informații personale

Πώς σας λένε;
Hogy hívják?
Solicită numele unei persoane
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Mikor és hol született?
Solicită cuiva locul și data nașterii
Πού μένετε;
Hol lakik?
Solicită unde locuiește cineva
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Mi a címe?
Solicită adresa cuiva
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Mi az állampolgársága?
Solicită cetățenia cuiva
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Mikor érkezett [országba]?
Solicită cuiva când a ajuns în acea țară
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Solicită ID-ul cuiva

Documente - Stare civilă

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
A családi állapotom ___________.
Indică starea ta civilă
ελεύθερος/η
egyedülálló/hajadon/nőtlen
Stare civilă
παντρεμένος/η
házas
Stare civilă
σε διάσταση
külön él a házastársától
Stare civilă
χωρισμένος/η
elvált
Stare civilă
συμβίωση
élettársi kapcsolatban van
Stare civilă
σε αστική ένωση
regisztrált élettársi kapcsolatban van
Stare civilă
ανύπαντροι σύντροφοι
élettársi kapcsolatban van
Stare civilă
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
élettársi kapcsolatban van
Stare civilă
χήρος/χήρα
özvegy
Stare civilă
έχετε παιδιά;
Vannak gyermekei?
Întreabă dacă cineva are copii
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Élnek önnel eltartottak?
Întreabă dacă cineva primește ajutor financiar pentru persoanele cu care locuiește
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Szeretném egyesíteni a családomat.
Indică-ți intenția de a te reuni cu familia ta

Documente - Înregistrare

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Szeretnék regisztrálni.
Indică faptul că vrei să te înregistrezi
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Întreabă de ce documente ai nevoie
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Van regisztrációs díj?
Întreabă dacă înregistrarea supune costuri
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Menționează că ești acolo pentru a-ți face înregistrarea
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Menționează că vrei să aplici pentru cazier judiciar
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Menționează că vrei să aplici pentru un permis de ședere

Documente - Asigurare medicală

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Menționează că ai câteva întrebări despre asigurarea de sănătate
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Întreabă dacă ai nevoie de asigurare medicală privată
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Mit fedez a biztosítás?
Întreabă despre acoperirea asigurării
Τέλη νοσοκομείου
Kórházi költségek
Exemplu de acoperire a asigurării medicale
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Szakorvos
Exemplu de acoperire de asigurare medicală
Διαγνωστικές εξετάσεις
Diagnosztikai vizsgálatok
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Χειρουργικές επεμβάσεις
Műtéti beavatkozás
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Ψυχιατρική θεραπεία
Pszichiátriai kezelés
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Οδοντιατρικές θεραπείες
Fogorvosi kezelés
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Szemészeti kezelés
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate

Documente - Viză

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Miért igényli a beutazási vízumot?
Întreabă de ce se solicită o viză de intrare
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Întreabă dacă ai nevoie de viză pentru a întra în țară
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Întreabă cum îți poți extinde viza
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Întreabă de ce aplicația pentru viză a fost respinsă
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Întreabă dacă poți aplica pentru permis de ședere permanentă în țară

Documente - Permis de conducere

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Întreabă dacă trebuie să-ți schimbi numărul de înmatriculare la mașină în cazul în care o aduci din țara de origine
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Indică faptul că vrei să-ți înregistrezi vehiculul
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Érvényes itt a jogosítványom?
Întreabă dacă permisul tău de conducere este valid în țara de destinație
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Solicită un permis de conducere provizoriu
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Szeretném lefoglalni a __________.
Menționează că vrei să te înscrii la examenul auto
θεωρητική εξέταση
elméleti vizsga
Tipul de examen
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
gyakorlati vizsga
Tipul de examen
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Menționează că ai vrea să schimbi câteva detalii ale permisului tău de conducere
διεύθυνση
cím
Date care se pot schimba
όνομα
név
Date care se pot schimba
φωτογραφία
fénykép
Date care se pot schimba
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Indică faptul că ai vrea să adaugi categorii superioare la permisul tău de conducere
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Szeretném megújítani a jogosítványom
Menționează ca ai vrea să-ți reînnoiești permisul de conducere
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Indică faptul că ai vrea să-ți înlocuiești permisul de conducere
χαμένη
elveszett
Probleme cu permisul de conducere
κλεμμένη
ellopott
Probleme cu permisul de conducere
κατεστραμμένη
sérült
Probleme cu permisul de conducere
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Indică faptul că ai vrea să faci un apel împotriva retragerii permisului tău de conducere

Documente - Naționalitate

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Menționează că vrei să aplici pentru naționalitate
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Întreabă unde te poți înregistra pentru un test de limbă
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Büntetlen előéletű vagyok.
Menționează că nu ai antecedente penale
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
menționează că ai nivelul necasar de limbă
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Menționează că vrei să te înscrii în examenul de cultură generală al țării de destinație
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Întreabă care sunt taxele de solicitare a cetățeniei
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Indică naționalitatea partenerului tău