Suedeză | Expresii - Imigrație | Documente

Documente - General

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Solicitare formular
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
När var ditt [dokument] utfärdat?
Întreabă când a fost un documentul emis
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Întreabă unde a fost un documentul emis
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
När går din legitimation ut?
Pe cine întrebi când îți expiră ID-ul
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Cere ajutor pentru a completa formularul
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Întreabă ce documente trebuie să aduci
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Indică de ce ai nevoie pentru a solicita un document
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Declară un document furat
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Menționează că tu completezi o aplicație în numele altcuiva
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Denna information är konfidentiell.
Indică informația ca fiind confidențială și că nu va fi divulgată altor părți terțe
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Solicită un număr de înregistrare pentru înregistrarea ta

Documente - Informații personale

Πώς σας λένε;
Vad heter du?
Solicită numele unei persoane
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Solicită cuiva locul și data nașterii
Πού μένετε;
Var bor du?
Solicită unde locuiește cineva
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Vad är din adress?
Solicită adresa cuiva
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Vilken nationalitet tillhör du?
Solicită cetățenia cuiva
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
När anlände du till [landet]?
Solicită cuiva când a ajuns în acea țară
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Kan du visa mig din legitimation?
Solicită ID-ul cuiva

Documente - Stare civilă

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Min civilstatus är __________.
Indică starea ta civilă
ελεύθερος/η
singel
Stare civilă
παντρεμένος/η
gift
Stare civilă
σε διάσταση
separerad
Stare civilă
χωρισμένος/η
skild
Stare civilă
συμβίωση
sambo
Stare civilă
σε αστική ένωση
i ett partnerskap
Stare civilă
ανύπαντροι σύντροφοι
ogift par
Stare civilă
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
i ett partnerskap
Stare civilă
χήρος/χήρα
änka
Stare civilă
έχετε παιδιά;
Har du barn?
Întreabă dacă cineva are copii
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Întreabă dacă cineva primește ajutor financiar pentru persoanele cu care locuiește
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Indică-ți intenția de a te reuni cu familia ta

Documente - Înregistrare

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Indică faptul că vrei să te înregistrezi
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Vilka dokument ska jag ta med?
Întreabă de ce documente ai nevoie
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Kostar det något att registrera sig?
Întreabă dacă înregistrarea supune costuri
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Jag vill registrera min bostad.
Menționează că ești acolo pentru a-ți face înregistrarea
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Menționează că vrei să aplici pentru cazier judiciar
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Menționează că vrei să aplici pentru un permis de ședere

Documente - Asigurare medicală

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Menționează că ai câteva întrebări despre asigurarea de sănătate
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Întreabă dacă ai nevoie de asigurare medicală privată
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Vad täcker sjukförsäkringen?
Întreabă despre acoperirea asigurării
Τέλη νοσοκομείου
Patientavgifter
Exemplu de acoperire a asigurării medicale
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Specialistkostnader
Exemplu de acoperire de asigurare medicală
Διαγνωστικές εξετάσεις
Diagnostiska prov
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Χειρουργικές επεμβάσεις
Kirurgiska ingrepp
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Ψυχιατρική θεραπεία
Psykiatrisk behandling
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Οδοντιατρικές θεραπείες
Tandbehandlingar
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Ögonbehandling
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate

Documente - Viză

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Varför begär du ett inresevisum?
Întreabă de ce se solicită o viză de intrare
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Întreabă dacă ai nevoie de viză pentru a întra în țară
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Întreabă cum îți poți extinde viza
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Întreabă de ce aplicația pentru viză a fost respinsă
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Întreabă dacă poți aplica pentru permis de ședere permanentă în țară

Documente - Permis de conducere

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Întreabă dacă trebuie să-ți schimbi numărul de înmatriculare la mașină în cazul în care o aduci din țara de origine
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Indică faptul că vrei să-ți înregistrezi vehiculul
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Är mitt körkort giltigt här?
Întreabă dacă permisul tău de conducere este valid în țara de destinație
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Solicită un permis de conducere provizoriu
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Menționează că vrei să te înscrii la examenul auto
θεωρητική εξέταση
teoriprov
Tipul de examen
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
uppkörning
Tipul de examen
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Menționează că ai vrea să schimbi câteva detalii ale permisului tău de conducere
διεύθυνση
adressen
Date care se pot schimba
όνομα
namnet
Date care se pot schimba
φωτογραφία
bilden
Date care se pot schimba
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Indică faptul că ai vrea să adaugi categorii superioare la permisul tău de conducere
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Menționează ca ai vrea să-ți reînnoiești permisul de conducere
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Indică faptul că ai vrea să-ți înlocuiești permisul de conducere
χαμένη
borttappat
Probleme cu permisul de conducere
κλεμμένη
stulet
Probleme cu permisul de conducere
κατεστραμμένη
förstört
Probleme cu permisul de conducere
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Indică faptul că ai vrea să faci un apel împotriva retragerii permisului tău de conducere

Documente - Naționalitate

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Menționează că vrei să aplici pentru naționalitate
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Întreabă unde te poți înregistra pentru un test de limbă
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Menționează că nu ai antecedente penale
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
menționează că ai nivelul necasar de limbă
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Menționează că vrei să te înscrii în examenul de cultură generală al țării de destinație
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Întreabă care sunt taxele de solicitare a cetățeniei
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Indică naționalitatea partenerului tău