Cehă | Expresii - Imigrație | Documente

Documente - General

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Solicitare formular
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Întreabă când a fost un documentul emis
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Întreabă unde a fost un documentul emis
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Pe cine întrebi când îți expiră ID-ul
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Cere ajutor pentru a completa formularul
Quali documenti devo portare per ____ ?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Întreabă ce documente trebuie să aduci
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Indică de ce ai nevoie pentru a solicita un document
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Můj [dokument] byl ukraden.
Declară un document furat
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Menționează că tu completezi o aplicație în numele altcuiva
Le informazioni sono riservate.
Tyto informace jsou důvěrné.
Indică informația ca fiind confidențială și că nu va fi divulgată altor părți terțe
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Solicită un număr de înregistrare pentru înregistrarea ta

Documente - Informații personale

Come si chiama?
Jak se jmenuješ?
Solicită numele unei persoane
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Solicită cuiva locul și data nașterii
Dove risiede?
Kde bydlíte?
Solicită unde locuiește cineva
Qual è il suo indirizzo?
Jaká je vaše adresa?
Solicită adresa cuiva
Qual è la sua cittadinanza?
Jaké je vaše občanství?
Solicită cetățenia cuiva
Quando è arrivato/a in [stato]?
Kdy jste přijeli do [country]?
Solicită cuiva când a ajuns în acea țară
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Solicită ID-ul cuiva

Documente - Stare civilă

Il mio stato civile è __________.
Můj rodinný stav je ___________.
Indică starea ta civilă
celibe (m) / nubile (f)
svobodný/á
Stare civilă
coniugato/a
ženatý/vdaná
Stare civilă
separato/a
odděleni
Stare civilă
divorziato/a
rozvedený/rozvedená
Stare civilă
convivente
žijící ve společné domácnosti
Stare civilă
in un'unione civile
v registrovaném partnerství
Stare civilă
in una coppia non sposata
nesezdaní partneři
Stare civilă
in un'unione di fatto
v domácím partnerství
Stare civilă
vedovo/a
vdovec/vdova
Stare civilă
Ha figli?
Máte děti?
Întreabă dacă cineva are copii
Ha familiari a carico?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Întreabă dacă cineva primește ajutor financiar pentru persoanele cu care locuiește
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Indică-ți intenția de a te reuni cu familia ta

Documente - Înregistrare

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Indică faptul că vrei să te înregistrezi
Quali documenti devo portare?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Întreabă de ce documente ai nevoie
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Je registrace zpoplatněná?
Întreabă dacă înregistrarea supune costuri
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Menționează că ești acolo pentru a-ți face înregistrarea
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Menționează că vrei să aplici pentru cazier judiciar
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Menționează că vrei să aplici pentru un permis de ședere

Documente - Asigurare medicală

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Menționează că ai câteva întrebări despre asigurarea de sănătate
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Întreabă dacă ai nevoie de asigurare medicală privată
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Întreabă despre acoperirea asigurării
Spese ospedaliere
Poplatky za pobyt v nemocnici
Exemplu de acoperire a asigurării medicale
Spese per la consultazione di uno specialista
Poplatky za konsultace se specialisty
Exemplu de acoperire de asigurare medicală
Test diagnostici
Diagnostické testy
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Operazioni chirurgiche
Chirurgické zákroky
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Trattamento psichiatrico
Psychiatrická léčba
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Cure dentali
Zubní ošetření
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Cure oculistiche
Oční ošetření
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate

Documente - Viză

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Întreabă de ce se solicită o viză de intrare
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Întreabă dacă ai nevoie de viză pentru a întra în țară
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Întreabă cum îți poți extinde viza
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Întreabă de ce aplicația pentru viză a fost respinsă
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Întreabă dacă poți aplica pentru permis de ședere permanentă în țară

Documente - Permis de conducere

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Musím změnit svou registrační značku?
Întreabă dacă trebuie să-ți schimbi numărul de înmatriculare la mașină în cazul în care o aduci din țara de origine
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Indică faptul că vrei să-ți înregistrezi vehiculul
La mia patente di guida è valida?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Întreabă dacă permisul tău de conducere este valid în țara de destinație
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Solicită un permis de conducere provizoriu
Vorrei prenotare l' __________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Menționează că vrei să te înscrii la examenul auto
esame di teoria
Teoretický test
Tipul de examen
esame di guida
Praktický test
Tipul de examen
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Menționează că ai vrea să schimbi câteva detalii ale permisului tău de conducere
l'indirizzo
adresu
Date care se pot schimba
il nome
jméno
Date care se pot schimba
la foto
fotografii
Date care se pot schimba
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Indică faptul că ai vrea să adaugi categorii superioare la permisul tău de conducere
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Menționează ca ai vrea să-ți reînnoiești permisul de conducere
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Indică faptul că ai vrea să-ți înlocuiești permisul de conducere
smarrita
ztracený
Probleme cu permisul de conducere
rubata
ukradený
Probleme cu permisul de conducere
deteriorata
zničený
Probleme cu permisul de conducere
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Indică faptul că ai vrea să faci un apel împotriva retragerii permisului tău de conducere

Documente - Naționalitate

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Menționează că vrei să aplici pentru naționalitate
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Întreabă unde te poți înregistra pentru un test de limbă
Non ho precedenti penali.
Mám čistý trestní rejstřík.
Menționează că nu ai antecedente penale
Ho il livello richiesto di [lingua].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
menționează că ai nivelul necasar de limbă
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Menționează că vrei să te înscrii în examenul de cultură generală al țării de destinație
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Întreabă care sunt taxele de solicitare a cetățeniei
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Indică naționalitatea partenerului tău