Chineză | Expresii - Imigrație | Documente

Documente - General

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Solicitare formular
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
您的【文件】是什么时候签发的?
Întreabă când a fost un documentul emis
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Întreabă unde a fost un documentul emis
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
请问您的身份证件何时过期?
Pe cine întrebi când îți expiră ID-ul
Può aiutarmi a compilare il modulo?
您能帮我填一下这个表格吗?
Cere ajutor pentru a completa formularul
Quali documenti devo portare per ____ ?
请问我要办____ 需要带什么文件?
Întreabă ce documente trebuie să aduci
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Indică de ce ai nevoie pentru a solicita un document
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
我的【材料】被偷了。
Declară un document furat
Sto completando questa domanda per conto di ____.
我在帮____ 填写申请表格。
Menționează că tu completezi o aplicație în numele altcuiva
Le informazioni sono riservate.
这是机密信息。
Indică informația ca fiind confidențială și că nu va fi divulgată altor părți terțe
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
您能给我一份申请表格的回执吗?
Solicită un număr de înregistrare pentru înregistrarea ta

Documente - Informații personale

Come si chiama?
你叫什么名字?
Solicită numele unei persoane
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Solicită cuiva locul și data nașterii
Dove risiede?
请问您住在哪里?
Solicită unde locuiește cineva
Qual è il suo indirizzo?
请问您的地址是什么?
Solicită adresa cuiva
Qual è la sua cittadinanza?
请问您的国籍是什么?
Solicită cetățenia cuiva
Quando è arrivato/a in [stato]?
请问您是何时到达【该国】的?
Solicită cuiva când a ajuns în acea țară
Può mostrarmi la sua carta di identità?
您能出示一下您的身份证件么?
Solicită ID-ul cuiva

Documente - Stare civilă

Il mio stato civile è __________.
我的婚姻状况是____ 。
Indică starea ta civilă
celibe (m) / nubile (f)
单身
Stare civilă
coniugato/a
已婚
Stare civilă
separato/a
分居
Stare civilă
divorziato/a
离异
Stare civilă
convivente
同居
Stare civilă
in un'unione civile
民事结婚
Stare civilă
in una coppia non sposata
未婚伴侣
Stare civilă
in un'unione di fatto
同居伴侣关系
Stare civilă
vedovo/a
鳏居
Stare civilă
Ha figli?
请问您有孩子吗?
Întreabă dacă cineva are copii
Ha familiari a carico?
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Întreabă dacă cineva primește ajutor financiar pentru persoanele cu care locuiește
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
我想要和家人团聚。
Indică-ți intenția de a te reuni cu familia ta

Documente - Înregistrare

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
我想要在这个城市登记入户。
Indică faptul că vrei să te înregistrezi
Quali documenti devo portare?
请问我应该带什么材料?
Întreabă de ce documente ai nevoie
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
请问有注册费吗?
Întreabă dacă înregistrarea supune costuri
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
我是来进行住址登记。
Menționează că ești acolo pentru a-ți face înregistrarea
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Menționează că vrei să aplici pentru cazier judiciar
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
我想要申请居住证。
Menționează că vrei să aplici pentru un permis de ședere

Documente - Asigurare medicală

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
我想要问一下关于保险的问题。
Menționează că ai câteva întrebări despre asigurarea de sănătate
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
我需要私人的健康保险吗?
Întreabă dacă ai nevoie de asigurare medicală privată
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
请问该保险涵盖哪些方面?
Întreabă despre acoperirea asigurării
Spese ospedaliere
住院费
Exemplu de acoperire a asigurării medicale
Spese per la consultazione di uno specialista
专家费
Exemplu de acoperire de asigurare medicală
Test diagnostici
诊疗费
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Operazioni chirurgiche
外科手术
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Trattamento psichiatrico
精神治疗
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Cure dentali
牙齿治疗
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Cure oculistiche
眼科治疗
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate

Documente - Viză

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
请问您为什么需要入境签证?
Întreabă de ce se solicită o viză de intrare
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Întreabă dacă ai nevoie de viză pentru a întra în țară
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
我该如何续签我的签证?
Întreabă cum îți poți extinde viza
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
为什么我的签证申请被拒绝了?
Întreabă de ce aplicația pentru viză a fost respinsă
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
请问我是否可以申请成为永久居民?
Întreabă dacă poți aplica pentru permis de ședere permanentă în țară

Documente - Permis de conducere

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
请问我需要更换我的车牌号吗?
Întreabă dacă trebuie să-ți schimbi numărul de înmatriculare la mașină în cazul în care o aduci din țara de origine
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
我想要登记我的车辆。
Indică faptul că vrei să-ți înregistrezi vehiculul
La mia patente di guida è valida?
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Întreabă dacă permisul tău de conducere este valid în țara de destinație
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
我想要申请临时驾照。
Solicită un permis de conducere provizoriu
Vorrei prenotare l' __________.
我想要预约__________。
Menționează că vrei să te înscrii la examenul auto
esame di teoria
理论考试
Tipul de examen
esame di guida
路考
Tipul de examen
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
我想要改动驾照上的__________。
Menționează că ai vrea să schimbi câteva detalii ale permisului tău de conducere
l'indirizzo
地址
Date care se pot schimba
il nome
名字
Date care se pot schimba
la foto
照片
Date care se pot schimba
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
我想要给驾照添加更高的级别。
Indică faptul că ai vrea să adaugi categorii superioare la permisul tău de conducere
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
我想要延长我的驾照。
Menționează ca ai vrea să-ți reînnoiești permisul de conducere
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
我想要更换一个___________ 驾照。
Indică faptul că ai vrea să-ți înlocuiești permisul de conducere
smarrita
丢失
Probleme cu permisul de conducere
rubata
被偷了
Probleme cu permisul de conducere
deteriorata
受损
Probleme cu permisul de conducere
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
我想要申诉我的驾照吊销。
Indică faptul că ai vrea să faci un apel împotriva retragerii permisului tău de conducere

Documente - Naționalitate

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
我想要申请【国家】国籍。
Menționează că vrei să aplici pentru naționalitate
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
我在哪里可以注册【语言】考试?
Întreabă unde te poți înregistra pentru un test de limbă
Non ho precedenti penali.
我没有犯罪记录。
Menționează că nu ai antecedente penale
Ho il livello richiesto di [lingua].
我的【语言】达到了等级要求。
menționează că ai nivelul necasar de limbă
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Menționează că vrei să te înscrii în examenul de cultură generală al țării de destinație
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
公民身份申请的费用是哪些?
Întreabă care sunt taxele de solicitare a cetățeniei
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
我的配偶是【国家】公民。
Indică naționalitatea partenerului tău