Engleză | Expresii - Imigrație | Documente

Documente - General

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Where can I find the form for ____ ?
Solicitare formular
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
When was your [document] issued?
Întreabă când a fost un documentul emis
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Where was your [document] issued?
Întreabă unde a fost un documentul emis
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
When does your ID expire?
Pe cine întrebi când îți expiră ID-ul
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Could you help me fill out the form?
Cere ajutor pentru a completa formularul
Quali documenti devo portare per ____ ?
What documents should I bring for __________ ?
Întreabă ce documente trebuie să aduci
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
To apply for [document], you must provide at least_______.
Indică de ce ai nevoie pentru a solicita un document
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
My [document] has been stolen.
Declară un document furat
Sto completando questa domanda per conto di ____.
I am completing this application on behalf of _____ .
Menționează că tu completezi o aplicație în numele altcuiva
Le informazioni sono riservate.
The information is confidential.
Indică informația ca fiind confidențială și că nu va fi divulgată altor părți terțe
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Can you give me a receipt for this application?
Solicită un număr de înregistrare pentru înregistrarea ta

Documente - Informații personale

Come si chiama?
What is your name?
Solicită numele unei persoane
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Could you please tell me your place and date of birth?
Solicită cuiva locul și data nașterii
Dove risiede?
Where do you live?
Solicită unde locuiește cineva
Qual è il suo indirizzo?
What is your address?
Solicită adresa cuiva
Qual è la sua cittadinanza?
What is your citizenship?
Solicită cetățenia cuiva
Quando è arrivato/a in [stato]?
When did you arrive in [country]?
Solicită cuiva când a ajuns în acea țară
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Could you please show me your ID?
Solicită ID-ul cuiva

Documente - Stare civilă

Il mio stato civile è __________.
My marital status is ___________.
Indică starea ta civilă
celibe (m) / nubile (f)
single
Stare civilă
coniugato/a
married
Stare civilă
separato/a
separated
Stare civilă
divorziato/a
divorced
Stare civilă
convivente
cohabiting
Stare civilă
in un'unione civile
in a civil union
Stare civilă
in una coppia non sposata
unmarried partners
Stare civilă
in un'unione di fatto
in a domestic partnership
Stare civilă
vedovo/a
widowed
Stare civilă
Ha figli?
Do you have children?
Întreabă dacă cineva are copii
Ha familiari a carico?
Do you have dependents living with you?
Întreabă dacă cineva primește ajutor financiar pentru persoanele cu care locuiește
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
I would like to reunite with my family.
Indică-ți intenția de a te reuni cu familia ta

Documente - Înregistrare

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
I would like to register in the city.
Indică faptul că vrei să te înregistrezi
Quali documenti devo portare?
What documents shall I bring?
Întreabă de ce documente ai nevoie
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Are there any registration fees?
Întreabă dacă înregistrarea supune costuri
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
I am here for the domicile registration.
Menționează că ești acolo pentru a-ți face înregistrarea
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
I would like to apply for a good conduct certificate.
Menționează că vrei să aplici pentru cazier judiciar
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
I would like to apply for a residence permit.
Menționează că vrei să aplici pentru un permis de ședere

Documente - Asigurare medicală

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
I would like to ask some questions about the health insurance.
Menționează că ai câteva întrebări despre asigurarea de sănătate
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Do I need private health insurance?
Întreabă dacă ai nevoie de asigurare medicală privată
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
What is covered by the health insurance?
Întreabă despre acoperirea asigurării
Spese ospedaliere
Hospital fees
Exemplu de acoperire a asigurării medicale
Spese per la consultazione di uno specialista
Specialists' fees
Exemplu de acoperire de asigurare medicală
Test diagnostici
Diagnostic tests
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Operazioni chirurgiche
Surgical procedures
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Trattamento psichiatrico
Psychiatric treatment
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Cure dentali
Dental treatments
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Cure oculistiche
Eye care treatment
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate

Documente - Viză

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Why are you requesting the entry visa?
Întreabă de ce se solicită o viză de intrare
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Do I need a visa to visit [country]?
Întreabă dacă ai nevoie de viză pentru a întra în țară
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
How can I extend my visa?
Întreabă cum îți poți extinde viza
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Why has my visa application been rejected?
Întreabă de ce aplicația pentru viză a fost respinsă
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Can I apply to become a permanent resident?
Întreabă dacă poți aplica pentru permis de ședere permanentă în țară

Documente - Permis de conducere

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Do I have to change the license plate of my car?
Întreabă dacă trebuie să-ți schimbi numărul de înmatriculare la mașină în cazul în care o aduci din țara de origine
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
I would like to register my vehicle.
Indică faptul că vrei să-ți înregistrezi vehiculul
La mia patente di guida è valida?
Is my driving licence valid here?
Întreabă dacă permisul tău de conducere este valid în țara de destinație
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
I would like to apply for a provisional driving license.
Solicită un permis de conducere provizoriu
Vorrei prenotare l' __________.
I would like to book my __________.
Menționează că vrei să te înscrii la examenul auto
esame di teoria
theory test
Tipul de examen
esame di guida
driving test
Tipul de examen
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
I would like to change the ____________on my driving license.
Menționează că ai vrea să schimbi câteva detalii ale permisului tău de conducere
l'indirizzo
address
Date care se pot schimba
il nome
name
Date care se pot schimba
la foto
photo
Date care se pot schimba
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
I would like to add higher categories to my driving license.
Indică faptul că ai vrea să adaugi categorii superioare la permisul tău de conducere
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
I would like to renew my driving license.
Menționează ca ai vrea să-ți reînnoiești permisul de conducere
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
I would like to replace a ___________ driving license.
Indică faptul că ai vrea să-ți înlocuiești permisul de conducere
smarrita
lost
Probleme cu permisul de conducere
rubata
stolen
Probleme cu permisul de conducere
deteriorata
damaged
Probleme cu permisul de conducere
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
I would like to appeal my license suspension.
Indică faptul că ai vrea să faci un apel împotriva retragerii permisului tău de conducere

Documente - Naționalitate

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Menționează că vrei să aplici pentru naționalitate
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Where can I register for the [language] test?
Întreabă unde te poți înregistra pentru un test de limbă
Non ho precedenti penali.
I have a clean criminal record.
Menționează că nu ai antecedente penale
Ho il livello richiesto di [lingua].
I have the required level of [language].
menționează că ai nivelul necasar de limbă
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Menționează că vrei să te înscrii în examenul de cultură generală al țării de destinație
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
What are the fees for citizenship application?
Întreabă care sunt taxele de solicitare a cetățeniei
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Indică naționalitatea partenerului tău