Franceză | Expresii - Imigrație | Documente

Documente - General

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Solicitare formular
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Întreabă când a fost un documentul emis
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Où votre [document] a été délivré ?
Întreabă unde a fost un documentul emis
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Pe cine întrebi când îți expiră ID-ul
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Cere ajutor pentru a completa formularul
Quali documenti devo portare per ____ ?
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Întreabă ce documente trebuie să aduci
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Indică de ce ai nevoie pentru a solicita un document
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Mon/ma [document] a été volé(e).
Declară un document furat
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Menționează că tu completezi o aplicație în numele altcuiva
Le informazioni sono riservate.
Ces informations sont confidentielles.
Indică informația ca fiind confidențială și că nu va fi divulgată altor părți terțe
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Solicită un număr de înregistrare pentru înregistrarea ta

Documente - Informații personale

Come si chiama?
Comment vous appelez-vous ?
Solicită numele unei persoane
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Solicită cuiva locul și data nașterii
Dove risiede?
Où résidez-vous ?
Solicită unde locuiește cineva
Qual è il suo indirizzo?
Où habitez-vous ?
Solicită adresa cuiva
Qual è la sua cittadinanza?
Quelle est votre nationalité ?
Solicită cetățenia cuiva
Quando è arrivato/a in [stato]?
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Solicită cuiva când a ajuns în acea țară
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Solicită ID-ul cuiva

Documente - Stare civilă

Il mio stato civile è __________.
Ma situation matrimoniale est _____.
Indică starea ta civilă
celibe (m) / nubile (f)
célibataire
Stare civilă
coniugato/a
Marié(e)
Stare civilă
separato/a
Séparé(e)
Stare civilă
divorziato/a
Divorcé(e)
Stare civilă
convivente
en concubinage
Stare civilă
in un'unione civile
dans une union civile
Stare civilă
in una coppia non sposata
en concubinage
Stare civilă
in un'unione di fatto
en partenariat domestique
Stare civilă
vedovo/a
veuf/veuve
Stare civilă
Ha figli?
Vous avez des enfants ?
Întreabă dacă cineva are copii
Ha familiari a carico?
Vous avez des personnes à charge ?
Întreabă dacă cineva primește ajutor financiar pentru persoanele cu care locuiește
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Je voudrais réunir ma famille.
Indică-ți intenția de a te reuni cu familia ta

Documente - Înregistrare

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Indică faptul că vrei să te înregistrezi
Quali documenti devo portare?
Quels documents dois-je apporter ?
Întreabă de ce documente ai nevoie
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Întreabă dacă înregistrarea supune costuri
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Menționează că ești acolo pentru a-ți face înregistrarea
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Menționează că vrei să aplici pentru cazier judiciar
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Je voudrais demander un permis de séjour.
Menționează că vrei să aplici pentru un permis de ședere

Documente - Asigurare medicală

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Menționează că ai câteva întrebări despre asigurarea de sănătate
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Întreabă dacă ai nevoie de asigurare medicală privată
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Întreabă despre acoperirea asigurării
Spese ospedaliere
Frais hospitaliers
Exemplu de acoperire a asigurării medicale
Spese per la consultazione di uno specialista
Frais de consultation d'un spécialiste
Exemplu de acoperire de asigurare medicală
Test diagnostici
Tests diagnostiques
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Operazioni chirurgiche
Opérations chirurgicales
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Trattamento psichiatrico
Traitement psychiatrique
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Cure dentali
Soins dentaires
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Cure oculistiche
Soins oculaires
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate

Documente - Viză

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Întreabă de ce se solicită o viză de intrare
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Întreabă dacă ai nevoie de viză pentru a întra în țară
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Întreabă cum îți poți extinde viza
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Întreabă de ce aplicația pentru viză a fost respinsă
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Întreabă dacă poți aplica pentru permis de ședere permanentă în țară

Documente - Permis de conducere

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Întreabă dacă trebuie să-ți schimbi numărul de înmatriculare la mașină în cazul în care o aduci din țara de origine
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Indică faptul că vrei să-ți înregistrezi vehiculul
La mia patente di guida è valida?
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Întreabă dacă permisul tău de conducere este valid în țara de destinație
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Solicită un permis de conducere provizoriu
Vorrei prenotare l' __________.
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Menționează că vrei să te înscrii la examenul auto
esame di teoria
le code
Tipul de examen
esame di guida
la conduite
Tipul de examen
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Menționează că ai vrea să schimbi câteva detalii ale permisului tău de conducere
l'indirizzo
mon adresse
Date care se pot schimba
il nome
mon nom
Date care se pot schimba
la foto
ma photo
Date care se pot schimba
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Indică faptul că ai vrea să adaugi categorii superioare la permisul tău de conducere
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Menționează ca ai vrea să-ți reînnoiești permisul de conducere
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Indică faptul că ai vrea să-ți înlocuiești permisul de conducere
smarrita
perdu
Probleme cu permisul de conducere
rubata
volé
Probleme cu permisul de conducere
deteriorata
abîmé
Probleme cu permisul de conducere
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Indică faptul că ai vrea să faci un apel împotriva retragerii permisului tău de conducere

Documente - Naționalitate

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Menționează că vrei să aplici pentru naționalitate
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Întreabă unde te poți înregistra pentru un test de limbă
Non ho precedenti penali.
Je n'ai pas de casier judiciaire
Menționează că nu ai antecedente penale
Ho il livello richiesto di [lingua].
J'ai le niveau suffisant en [langue].
menționează că ai nivelul necasar de limbă
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Menționează că vrei să te înscrii în examenul de cultură generală al țării de destinație
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Întreabă care sunt taxele de solicitare a cetățeniei
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Mon conjoint est [nationalité].
Indică naționalitatea partenerului tău