Germană | Expresii - Imigrație | Documente

Documente - General

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Wo kann ich das Formular für____finden?
Solicitare formular
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
Întreabă când a fost un documentul emis
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Întreabă unde a fost un documentul emis
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
Pe cine întrebi când îți expiră ID-ul
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Cere ajutor pentru a completa formularul
Quali documenti devo portare per ____ ?
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
Întreabă ce documente trebuie să aduci
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Indică de ce ai nevoie pentru a solicita un document
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Declară un document furat
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Menționează că tu completezi o aplicație în numele altcuiva
Le informazioni sono riservate.
Diese Information wird vertraulich behandelt.
Indică informația ca fiind confidențială și că nu va fi divulgată altor părți terțe
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Solicită un număr de înregistrare pentru înregistrarea ta

Documente - Informații personale

Come si chiama?
Wie heißen Sie?
Solicită numele unei persoane
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Solicită cuiva locul și data nașterii
Dove risiede?
Wo wohnen Sie?
Solicită unde locuiește cineva
Qual è il suo indirizzo?
Wie ist Ihre Adresse?
Solicită adresa cuiva
Qual è la sua cittadinanza?
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Solicită cetățenia cuiva
Quando è arrivato/a in [stato]?
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
Solicită cuiva când a ajuns în acea țară
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Solicită ID-ul cuiva

Documente - Stare civilă

Il mio stato civile è __________.
Mein Familienstand ist_____.
Indică starea ta civilă
celibe (m) / nubile (f)
ledig
Stare civilă
coniugato/a
verheiratet
Stare civilă
separato/a
getrennt
Stare civilă
divorziato/a
geschieden
Stare civilă
convivente
zusammenlebend
Stare civilă
in un'unione civile
in einer eingetragenen Partnerschaft
Stare civilă
in una coppia non sposata
unverheiratetes Paar
Stare civilă
in un'unione di fatto
in einer Partnerschaft
Stare civilă
vedovo/a
verwitwet
Stare civilă
Ha figli?
Haben Sie Kinder?
Întreabă dacă cineva are copii
Ha familiari a carico?
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Întreabă dacă cineva primește ajutor financiar pentru persoanele cu care locuiește
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Indică-ți intenția de a te reuni cu familia ta

Documente - Înregistrare

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Indică faptul că vrei să te înregistrezi
Quali documenti devo portare?
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Întreabă de ce documente ai nevoie
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Gibt es Anmeldegebühren?
Întreabă dacă înregistrarea supune costuri
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Menționează că ești acolo pentru a-ți face înregistrarea
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Menționează că vrei să aplici pentru cazier judiciar
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Menționează că vrei să aplici pentru un permis de ședere

Documente - Asigurare medicală

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Menționează că ai câteva întrebări despre asigurarea de sănătate
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Întreabă dacă ai nevoie de asigurare medicală privată
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Was übernimmt die Krankenversicherung?
Întreabă despre acoperirea asigurării
Spese ospedaliere
Krankenhausgebühren
Exemplu de acoperire a asigurării medicale
Spese per la consultazione di uno specialista
Facharztkosten
Exemplu de acoperire de asigurare medicală
Test diagnostici
Diagnosetests
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Operazioni chirurgiche
Chirurgische Eingriffe
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Trattamento psichiatrico
Psychiatrische Behandlung
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Cure dentali
Zahnbehandlungen
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Cure oculistiche
Augenbehandlungen
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate

Documente - Viză

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
Întreabă de ce se solicită o viză de intrare
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Întreabă dacă ai nevoie de viză pentru a întra în țară
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Întreabă cum îți poți extinde viza
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Întreabă de ce aplicația pentru viză a fost respinsă
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Întreabă dacă poți aplica pentru permis de ședere permanentă în țară

Documente - Permis de conducere

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Muss ich mein Auto neu anmelden?
Întreabă dacă trebuie să-ți schimbi numărul de înmatriculare la mașină în cazul în care o aduci din țara de origine
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Indică faptul că vrei să-ți înregistrezi vehiculul
La mia patente di guida è valida?
Ist mein Führerschein hier gültig?
Întreabă dacă permisul tău de conducere este valid în țara de destinație
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Solicită un permis de conducere provizoriu
Vorrei prenotare l' __________.
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Menționează că vrei să te înscrii la examenul auto
esame di teoria
den Theorieteil
Tipul de examen
esame di guida
den praktischen Teil
Tipul de examen
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Menționează că ai vrea să schimbi câteva detalii ale permisului tău de conducere
l'indirizzo
die Adresse
Date care se pot schimba
il nome
den Namen
Date care se pot schimba
la foto
das Foto
Date care se pot schimba
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Indică faptul că ai vrea să adaugi categorii superioare la permisul tău de conducere
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Menționează ca ai vrea să-ți reînnoiești permisul de conducere
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Indică faptul că ai vrea să-ți înlocuiești permisul de conducere
smarrita
verlorenen
Probleme cu permisul de conducere
rubata
gestohlenen
Probleme cu permisul de conducere
deteriorata
beschädigten
Probleme cu permisul de conducere
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Indică faptul că ai vrea să faci un apel împotriva retragerii permisului tău de conducere

Documente - Naționalitate

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Menționează că vrei să aplici pentru naționalitate
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Întreabă unde te poți înregistra pentru un test de limbă
Non ho precedenti penali.
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
Menționează că nu ai antecedente penale
Ho il livello richiesto di [lingua].
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
menționează că ai nivelul necasar de limbă
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Menționează că vrei să te înscrii în examenul de cultură generală al țării de destinație
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Întreabă care sunt taxele de solicitare a cetățeniei
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
Indică naționalitatea partenerului tău