Hindi | Expresii - Imigrație | Documente

Documente - General

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Solicitare formular
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Întreabă când a fost un documentul emis
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Întreabă unde a fost un documentul emis
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Pe cine întrebi când îți expiră ID-ul
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Cere ajutor pentru a completa formularul
Quali documenti devo portare per ____ ?
Întreabă ce documente trebuie să aduci
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Indică de ce ai nevoie pentru a solicita un document
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Declară un document furat
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Menționează că tu completezi o aplicație în numele altcuiva
Le informazioni sono riservate.
Indică informația ca fiind confidențială și că nu va fi divulgată altor părți terțe
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Solicită un număr de înregistrare pentru înregistrarea ta

Documente - Informații personale

Come si chiama?
Solicită numele unei persoane
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Solicită cuiva locul și data nașterii
Dove risiede?
Solicită unde locuiește cineva
Qual è il suo indirizzo?
Solicită adresa cuiva
Qual è la sua cittadinanza?
Solicită cetățenia cuiva
Quando è arrivato/a in [stato]?
Solicită cuiva când a ajuns în acea țară
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Solicită ID-ul cuiva

Documente - Stare civilă

Il mio stato civile è __________.
Indică starea ta civilă
celibe (m) / nubile (f)
Stare civilă
coniugato/a
Stare civilă
separato/a
Stare civilă
divorziato/a
Stare civilă
convivente
Stare civilă
in un'unione civile
Stare civilă
in una coppia non sposata
Stare civilă
in un'unione di fatto
Stare civilă
vedovo/a
Stare civilă
Ha figli?
Întreabă dacă cineva are copii
Ha familiari a carico?
Întreabă dacă cineva primește ajutor financiar pentru persoanele cu care locuiește
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Indică-ți intenția de a te reuni cu familia ta

Documente - Înregistrare

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Indică faptul că vrei să te înregistrezi
Quali documenti devo portare?
Întreabă de ce documente ai nevoie
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Întreabă dacă înregistrarea supune costuri
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Menționează că ești acolo pentru a-ți face înregistrarea
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Menționează că vrei să aplici pentru cazier judiciar
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Menționează că vrei să aplici pentru un permis de ședere

Documente - Asigurare medicală

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Menționează că ai câteva întrebări despre asigurarea de sănătate
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Întreabă dacă ai nevoie de asigurare medicală privată
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Întreabă despre acoperirea asigurării
Spese ospedaliere
Exemplu de acoperire a asigurării medicale
Spese per la consultazione di uno specialista
Exemplu de acoperire de asigurare medicală
Test diagnostici
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Operazioni chirurgiche
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Trattamento psichiatrico
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Cure dentali
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Cure oculistiche
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate

Documente - Viză

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Întreabă de ce se solicită o viză de intrare
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Întreabă dacă ai nevoie de viză pentru a întra în țară
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Întreabă cum îți poți extinde viza
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Întreabă de ce aplicația pentru viză a fost respinsă
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Întreabă dacă poți aplica pentru permis de ședere permanentă în țară

Documente - Permis de conducere

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Întreabă dacă trebuie să-ți schimbi numărul de înmatriculare la mașină în cazul în care o aduci din țara de origine
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Indică faptul că vrei să-ți înregistrezi vehiculul
La mia patente di guida è valida?
Întreabă dacă permisul tău de conducere este valid în țara de destinație
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Solicită un permis de conducere provizoriu
Vorrei prenotare l' __________.
Menționează că vrei să te înscrii la examenul auto
esame di teoria
Tipul de examen
esame di guida
Tipul de examen
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Menționează că ai vrea să schimbi câteva detalii ale permisului tău de conducere
l'indirizzo
Date care se pot schimba
il nome
Date care se pot schimba
la foto
Date care se pot schimba
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Indică faptul că ai vrea să adaugi categorii superioare la permisul tău de conducere
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Menționează ca ai vrea să-ți reînnoiești permisul de conducere
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Indică faptul că ai vrea să-ți înlocuiești permisul de conducere
smarrita
Probleme cu permisul de conducere
rubata
Probleme cu permisul de conducere
deteriorata
Probleme cu permisul de conducere
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Indică faptul că ai vrea să faci un apel împotriva retragerii permisului tău de conducere

Documente - Naționalitate

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Menționează că vrei să aplici pentru naționalitate
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Întreabă unde te poți înregistra pentru un test de limbă
Non ho precedenti penali.
Menționează că nu ai antecedente penale
Ho il livello richiesto di [lingua].
menționează că ai nivelul necasar de limbă
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Menționează că vrei să te înscrii în examenul de cultură generală al țării de destinație
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Întreabă care sunt taxele de solicitare a cetățeniei
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Indică naționalitatea partenerului tău