Maghiară | Expresii - Imigrație | Documente

Documente - General

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Hol találom a ____űrlapot?
Solicitare formular
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Întreabă când a fost un documentul emis
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Întreabă unde a fost un documentul emis
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Pe cine întrebi când îți expiră ID-ul
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Cere ajutor pentru a completa formularul
Quali documenti devo portare per ____ ?
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Întreabă ce documente trebuie să aduci
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Indică de ce ai nevoie pentru a solicita un document
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Ellopták a [dokumentumomat].
Declară un document furat
Sto completando questa domanda per conto di ____.
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Menționează că tu completezi o aplicație în numele altcuiva
Le informazioni sono riservate.
Az információ bizalmas.
Indică informația ca fiind confidențială și că nu va fi divulgată altor părți terțe
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Solicită un număr de înregistrare pentru înregistrarea ta

Documente - Informații personale

Come si chiama?
Hogy hívják?
Solicită numele unei persoane
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Mikor és hol született?
Solicită cuiva locul și data nașterii
Dove risiede?
Hol lakik?
Solicită unde locuiește cineva
Qual è il suo indirizzo?
Mi a címe?
Solicită adresa cuiva
Qual è la sua cittadinanza?
Mi az állampolgársága?
Solicită cetățenia cuiva
Quando è arrivato/a in [stato]?
Mikor érkezett [országba]?
Solicită cuiva când a ajuns în acea țară
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Solicită ID-ul cuiva

Documente - Stare civilă

Il mio stato civile è __________.
A családi állapotom ___________.
Indică starea ta civilă
celibe (m) / nubile (f)
egyedülálló/hajadon/nőtlen
Stare civilă
coniugato/a
házas
Stare civilă
separato/a
külön él a házastársától
Stare civilă
divorziato/a
elvált
Stare civilă
convivente
élettársi kapcsolatban van
Stare civilă
in un'unione civile
regisztrált élettársi kapcsolatban van
Stare civilă
in una coppia non sposata
élettársi kapcsolatban van
Stare civilă
in un'unione di fatto
élettársi kapcsolatban van
Stare civilă
vedovo/a
özvegy
Stare civilă
Ha figli?
Vannak gyermekei?
Întreabă dacă cineva are copii
Ha familiari a carico?
Élnek önnel eltartottak?
Întreabă dacă cineva primește ajutor financiar pentru persoanele cu care locuiește
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Szeretném egyesíteni a családomat.
Indică-ți intenția de a te reuni cu familia ta

Documente - Înregistrare

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Szeretnék regisztrálni.
Indică faptul că vrei să te înregistrezi
Quali documenti devo portare?
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Întreabă de ce documente ai nevoie
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Van regisztrációs díj?
Întreabă dacă înregistrarea supune costuri
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Menționează că ești acolo pentru a-ți face înregistrarea
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Menționează că vrei să aplici pentru cazier judiciar
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Menționează că vrei să aplici pentru un permis de ședere

Documente - Asigurare medicală

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Menționează că ai câteva întrebări despre asigurarea de sănătate
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Întreabă dacă ai nevoie de asigurare medicală privată
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Mit fedez a biztosítás?
Întreabă despre acoperirea asigurării
Spese ospedaliere
Kórházi költségek
Exemplu de acoperire a asigurării medicale
Spese per la consultazione di uno specialista
Szakorvos
Exemplu de acoperire de asigurare medicală
Test diagnostici
Diagnosztikai vizsgálatok
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Operazioni chirurgiche
Műtéti beavatkozás
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Trattamento psichiatrico
Pszichiátriai kezelés
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Cure dentali
Fogorvosi kezelés
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Cure oculistiche
Szemészeti kezelés
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate

Documente - Viză

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Miért igényli a beutazási vízumot?
Întreabă de ce se solicită o viză de intrare
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Întreabă dacă ai nevoie de viză pentru a întra în țară
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Întreabă cum îți poți extinde viza
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Întreabă de ce aplicația pentru viză a fost respinsă
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Întreabă dacă poți aplica pentru permis de ședere permanentă în țară

Documente - Permis de conducere

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Întreabă dacă trebuie să-ți schimbi numărul de înmatriculare la mașină în cazul în care o aduci din țara de origine
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Indică faptul că vrei să-ți înregistrezi vehiculul
La mia patente di guida è valida?
Érvényes itt a jogosítványom?
Întreabă dacă permisul tău de conducere este valid în țara de destinație
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Solicită un permis de conducere provizoriu
Vorrei prenotare l' __________.
Szeretném lefoglalni a __________.
Menționează că vrei să te înscrii la examenul auto
esame di teoria
elméleti vizsga
Tipul de examen
esame di guida
gyakorlati vizsga
Tipul de examen
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Menționează că ai vrea să schimbi câteva detalii ale permisului tău de conducere
l'indirizzo
cím
Date care se pot schimba
il nome
név
Date care se pot schimba
la foto
fénykép
Date care se pot schimba
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Indică faptul că ai vrea să adaugi categorii superioare la permisul tău de conducere
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Szeretném megújítani a jogosítványom
Menționează ca ai vrea să-ți reînnoiești permisul de conducere
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Indică faptul că ai vrea să-ți înlocuiești permisul de conducere
smarrita
elveszett
Probleme cu permisul de conducere
rubata
ellopott
Probleme cu permisul de conducere
deteriorata
sérült
Probleme cu permisul de conducere
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Indică faptul că ai vrea să faci un apel împotriva retragerii permisului tău de conducere

Documente - Naționalitate

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Menționează că vrei să aplici pentru naționalitate
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Întreabă unde te poți înregistra pentru un test de limbă
Non ho precedenti penali.
Büntetlen előéletű vagyok.
Menționează că nu ai antecedente penale
Ho il livello richiesto di [lingua].
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
menționează că ai nivelul necasar de limbă
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Menționează că vrei să te înscrii în examenul de cultură generală al țării de destinație
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Întreabă care sunt taxele de solicitare a cetățeniei
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Indică naționalitatea partenerului tău