Olandeză | Expresii - Imigrație | Documente

Documente - General

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Solicitare formular
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Întreabă când a fost un documentul emis
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Întreabă unde a fost un documentul emis
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Pe cine întrebi când îți expiră ID-ul
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Cere ajutor pentru a completa formularul
Quali documenti devo portare per ____ ?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Întreabă ce documente trebuie să aduci
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Indică de ce ai nevoie pentru a solicita un document
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Mijn [document] werd gestolen.
Declară un document furat
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Menționează că tu completezi o aplicație în numele altcuiva
Le informazioni sono riservate.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Indică informația ca fiind confidențială și că nu va fi divulgată altor părți terțe
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Solicită un număr de înregistrare pentru înregistrarea ta

Documente - Informații personale

Come si chiama?
Wat is uw naam?
Solicită numele unei persoane
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Solicită cuiva locul și data nașterii
Dove risiede?
Waar woont u?
Solicită unde locuiește cineva
Qual è il suo indirizzo?
Wat is uw adres?
Solicită adresa cuiva
Qual è la sua cittadinanza?
Wat is uw nationaliteit?
Solicită cetățenia cuiva
Quando è arrivato/a in [stato]?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Solicită cuiva când a ajuns în acea țară
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Solicită ID-ul cuiva

Documente - Stare civilă

Il mio stato civile è __________.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Indică starea ta civilă
celibe (m) / nubile (f)
alleenstaand
Stare civilă
coniugato/a
gehuwd
Stare civilă
separato/a
uit elkaar
Stare civilă
divorziato/a
gescheiden
Stare civilă
convivente
samenwonend
Stare civilă
in un'unione civile
geregistreerd partnerschap
Stare civilă
in una coppia non sposata
ongetrouwde partners
Stare civilă
in un'unione di fatto
in een relatie
Stare civilă
vedovo/a
verweduwd
Stare civilă
Ha figli?
Heeft u kinderen?
Întreabă dacă cineva are copii
Ha familiari a carico?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Întreabă dacă cineva primește ajutor financiar pentru persoanele cu care locuiește
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Indică-ți intenția de a te reuni cu familia ta

Documente - Înregistrare

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Indică faptul că vrei să te înregistrezi
Quali documenti devo portare?
Welke documenten moet ik meenemen?
Întreabă de ce documente ai nevoie
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Zijn er registratiekosten?
Întreabă dacă înregistrarea supune costuri
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Menționează că ești acolo pentru a-ți face înregistrarea
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Menționează că vrei să aplici pentru cazier judiciar
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Menționează că vrei să aplici pentru un permis de ședere

Documente - Asigurare medicală

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Menționează că ai câteva întrebări despre asigurarea de sănătate
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Întreabă dacă ai nevoie de asigurare medicală privată
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Întreabă despre acoperirea asigurării
Spese ospedaliere
Ziekenhuiskosten
Exemplu de acoperire a asigurării medicale
Spese per la consultazione di uno specialista
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Exemplu de acoperire de asigurare medicală
Test diagnostici
Diagnostische toets
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Operazioni chirurgiche
Chirurgische ingrepen
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Trattamento psichiatrico
Psychiatrische behandeling
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Cure dentali
Tandheelkundige behandelingen
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Cure oculistiche
Oogzorg behandelingen
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate

Documente - Viză

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Waarom vraagt u een visum aan?
Întreabă de ce se solicită o viză de intrare
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Întreabă dacă ai nevoie de viză pentru a întra în țară
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Întreabă cum îți poți extinde viza
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Întreabă de ce aplicația pentru viză a fost respinsă
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Întreabă dacă poți aplica pentru permis de ședere permanentă în țară

Documente - Permis de conducere

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Întreabă dacă trebuie să-ți schimbi numărul de înmatriculare la mașină în cazul în care o aduci din țara de origine
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Indică faptul că vrei să-ți înregistrezi vehiculul
La mia patente di guida è valida?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Întreabă dacă permisul tău de conducere este valid în țara de destinație
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Solicită un permis de conducere provizoriu
Vorrei prenotare l' __________.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Menționează că vrei să te înscrii la examenul auto
esame di teoria
theoretische test
Tipul de examen
esame di guida
rijexamen
Tipul de examen
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Menționează că ai vrea să schimbi câteva detalii ale permisului tău de conducere
l'indirizzo
mijn adres
Date care se pot schimba
il nome
mijn naam
Date care se pot schimba
la foto
mijn foto
Date care se pot schimba
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Indică faptul că ai vrea să adaugi categorii superioare la permisul tău de conducere
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Menționează ca ai vrea să-ți reînnoiești permisul de conducere
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Indică faptul că ai vrea să-ți înlocuiești permisul de conducere
smarrita
verloren
Probleme cu permisul de conducere
rubata
gestolen
Probleme cu permisul de conducere
deteriorata
beschadigd
Probleme cu permisul de conducere
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Indică faptul că ai vrea să faci un apel împotriva retragerii permisului tău de conducere

Documente - Naționalitate

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Menționează că vrei să aplici pentru naționalitate
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Întreabă unde te poți înregistra pentru un test de limbă
Non ho precedenti penali.
Ik heb een blanco strafblad.
Menționează că nu ai antecedente penale
Ho il livello richiesto di [lingua].
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
menționează că ai nivelul necasar de limbă
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Menționează că vrei să te înscrii în examenul de cultură generală al țării de destinație
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Întreabă care sunt taxele de solicitare a cetățeniei
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Indică naționalitatea partenerului tău