Poloneză | Expresii - Imigrație | Documente

Documente - General

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Solicitare formular
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Întreabă când a fost un documentul emis
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Întreabă unde a fost un documentul emis
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Pe cine întrebi când îți expiră ID-ul
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Cere ajutor pentru a completa formularul
Quali documenti devo portare per ____ ?
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Întreabă ce documente trebuie să aduci
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Indică de ce ai nevoie pentru a solicita un document
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Mój [dokument] został skradziony.
Declară un document furat
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Składam podanie w imieniu _____.
Menționează că tu completezi o aplicație în numele altcuiva
Le informazioni sono riservate.
Podane informacje są poufne.
Indică informația ca fiind confidențială și că nu va fi divulgată altor părți terțe
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Solicită un număr de înregistrare pentru înregistrarea ta

Documente - Informații personale

Come si chiama?
Jak się Pan/Pani nazywa?
Solicită numele unei persoane
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Solicită cuiva locul și data nașterii
Dove risiede?
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Solicită unde locuiește cineva
Qual è il suo indirizzo?
Jaki jest Pana/Pani adres?
Solicită adresa cuiva
Qual è la sua cittadinanza?
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Solicită cetățenia cuiva
Quando è arrivato/a in [stato]?
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Solicită cuiva când a ajuns în acea țară
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Solicită ID-ul cuiva

Documente - Stare civilă

Il mio stato civile è __________.
Mój stan cywilny: _____.
Indică starea ta civilă
celibe (m) / nubile (f)
kawaler/panna
Stare civilă
coniugato/a
żonaty/zamężna
Stare civilă
separato/a
w separacji
Stare civilă
divorziato/a
rozwodnik/rozwódka
Stare civilă
convivente
w konkubinacie
Stare civilă
in un'unione civile
w rejestrowanym związku partnerskim
Stare civilă
in una coppia non sposata
w związku partnerskim
Stare civilă
in un'unione di fatto
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Stare civilă
vedovo/a
wdowiec/wdowa
Stare civilă
Ha figli?
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Întreabă dacă cineva are copii
Ha familiari a carico?
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Întreabă dacă cineva primește ajutor financiar pentru persoanele cu care locuiește
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Indică-ți intenția de a te reuni cu familia ta

Documente - Înregistrare

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Indică faptul că vrei să te înregistrezi
Quali documenti devo portare?
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Întreabă de ce documente ai nevoie
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Întreabă dacă înregistrarea supune costuri
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Menționează că ești acolo pentru a-ți face înregistrarea
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Menționează că vrei să aplici pentru cazier judiciar
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Menționează că vrei să aplici pentru un permis de ședere

Documente - Asigurare medicală

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Menționează că ai câteva întrebări despre asigurarea de sănătate
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Întreabă dacă ai nevoie de asigurare medicală privată
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Întreabă despre acoperirea asigurării
Spese ospedaliere
Opłaty za pobyt w szpitalu
Exemplu de acoperire a asigurării medicale
Spese per la consultazione di uno specialista
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Exemplu de acoperire de asigurare medicală
Test diagnostici
Badania diagnostyczne
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Operazioni chirurgiche
Zabiegi chirurgiczne
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Trattamento psichiatrico
Leczenie psychiatryczne
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Cure dentali
Leczenie stomatologiczne
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Cure oculistiche
Leczenie okulistyczne
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate

Documente - Viză

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Întreabă de ce se solicită o viză de intrare
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Întreabă dacă ai nevoie de viză pentru a întra în țară
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Întreabă cum îți poți extinde viza
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Întreabă de ce aplicația pentru viză a fost respinsă
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Întreabă dacă poți aplica pentru permis de ședere permanentă în țară

Documente - Permis de conducere

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Întreabă dacă trebuie să-ți schimbi numărul de înmatriculare la mașină în cazul în care o aduci din țara de origine
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Indică faptul că vrei să-ți înregistrezi vehiculul
La mia patente di guida è valida?
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Întreabă dacă permisul tău de conducere este valid în țara de destinație
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Solicită un permis de conducere provizoriu
Vorrei prenotare l' __________.
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Menționează că vrei să te înscrii la examenul auto
esame di teoria
egzamin teoretyczny
Tipul de examen
esame di guida
egzamin praktyczny
Tipul de examen
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Menționează că ai vrea să schimbi câteva detalii ale permisului tău de conducere
l'indirizzo
adres
Date care se pot schimba
il nome
nazwisko
Date care se pot schimba
la foto
zdjęcie
Date care se pot schimba
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Indică faptul că ai vrea să adaugi categorii superioare la permisul tău de conducere
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Menționează ca ai vrea să-ți reînnoiești permisul de conducere
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Indică faptul că ai vrea să-ți înlocuiești permisul de conducere
smarrita
zgubienie (prawa jazdy)
Probleme cu permisul de conducere
rubata
kradzież (prawa jazdy)
Probleme cu permisul de conducere
deteriorata
zniszczenie (prawa jazdy)
Probleme cu permisul de conducere
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Indică faptul că ai vrea să faci un apel împotriva retragerii permisului tău de conducere

Documente - Naționalitate

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Menționează că vrei să aplici pentru naționalitate
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Întreabă unde te poți înregistra pentru un test de limbă
Non ho precedenti penali.
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Menționează că nu ai antecedente penale
Ho il livello richiesto di [lingua].
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
menționează că ai nivelul necasar de limbă
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Menționează că vrei să te înscrii în examenul de cultură generală al țării de destinație
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Întreabă care sunt taxele de solicitare a cetățeniei
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Indică naționalitatea partenerului tău