Rusă | Expresii - Imigrație | Documente

Documente - General

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Где я могу найти форму для ____ ?
Solicitare formular
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Когда был выдан ваш документ?
Întreabă când a fost un documentul emis
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Где был выдан ваш [документ] ?
Întreabă unde a fost un documentul emis
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Когда истекает срок вашего паспорта?
Pe cine întrebi când îți expiră ID-ul
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Cere ajutor pentru a completa formularul
Quali documenti devo portare per ____ ?
Какие документы мне нужно принести для_______?
Întreabă ce documente trebuie să aduci
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Indică de ce ai nevoie pentru a solicita un document
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Мой [документ] украли.
Declară un document furat
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Я заполняю это заявление от лица______.
Menționează că tu completezi o aplicație în numele altcuiva
Le informazioni sono riservate.
Информация конфиденциальна.
Indică informația ca fiind confidențială și că nu va fi divulgată altor părți terțe
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Solicită un număr de înregistrare pentru înregistrarea ta

Documente - Informații personale

Come si chiama?
Как вас зовут?
Solicită numele unei persoane
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Solicită cuiva locul și data nașterii
Dove risiede?
Где вы живете?
Solicită unde locuiește cineva
Qual è il suo indirizzo?
Каков ваш адрес?
Solicită adresa cuiva
Qual è la sua cittadinanza?
Какое у вас гражданство?
Solicită cetățenia cuiva
Quando è arrivato/a in [stato]?
Когда вы въехали в страну?
Solicită cuiva când a ajuns în acea țară
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Solicită ID-ul cuiva

Documente - Stare civilă

Il mio stato civile è __________.
Мое семейное положение -_______.
Indică starea ta civilă
celibe (m) / nubile (f)
холост
Stare civilă
coniugato/a
Женат/замужем
Stare civilă
separato/a
Разведен/а
Stare civilă
divorziato/a
Разведен/а
Stare civilă
convivente
в сожительстве
Stare civilă
in un'unione civile
в гражданском браке
Stare civilă
in una coppia non sposata
Не женатая пара
Stare civilă
in un'unione di fatto
в домашнем партнерстве
Stare civilă
vedovo/a
вдовец/вдова
Stare civilă
Ha figli?
У вас есть дети?
Întreabă dacă cineva are copii
Ha familiari a carico?
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Întreabă dacă cineva primește ajutor financiar pentru persoanele cu care locuiește
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Indică-ți intenția de a te reuni cu familia ta

Documente - Înregistrare

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Indică faptul că vrei să te înregistrezi
Quali documenti devo portare?
Какие документы мне нужно принести?
Întreabă de ce documente ai nevoie
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Мне нужно платить за регистрацию?
Întreabă dacă înregistrarea supune costuri
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Menționează că ești acolo pentru a-ți face înregistrarea
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Menționează că vrei să aplici pentru cazier judiciar
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Menționează că vrei să aplici pentru un permis de ședere

Documente - Asigurare medicală

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Menționează că ai câteva întrebări despre asigurarea de sănătate
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Мне нужна частная медицинская страховка?
Întreabă dacă ai nevoie de asigurare medicală privată
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Что покрывает медицинская страховка?
Întreabă despre acoperirea asigurării
Spese ospedaliere
Больничные платы
Exemplu de acoperire a asigurării medicale
Spese per la consultazione di uno specialista
Платы специалистам
Exemplu de acoperire de asigurare medicală
Test diagnostici
Диагностические проверки
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Operazioni chirurgiche
Хирургические процедуры
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Trattamento psichiatrico
Психиатрическое лечение
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Cure dentali
Лечение зубов
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Cure oculistiche
Офтальмологическое лечение
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate

Documente - Viză

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Întreabă de ce se solicită o viză de intrare
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Întreabă dacă ai nevoie de viză pentru a întra în țară
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Как я могу продлить мою визу?
Întreabă cum îți poți extinde viza
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Почему мое заявление на визу отклонено?
Întreabă de ce aplicația pentru viză a fost respinsă
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Întreabă dacă poți aplica pentru permis de ședere permanentă în țară

Documente - Permis de conducere

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Мне нужно менять номер своей машины?
Întreabă dacă trebuie să-ți schimbi numărul de înmatriculare la mașină în cazul în care o aduci din țara de origine
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Indică faptul că vrei să-ți înregistrezi vehiculul
La mia patente di guida è valida?
Мои водительские права здесь действуют?
Întreabă dacă permisul tău de conducere este valid în țara de destinație
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Solicită un permis de conducere provizoriu
Vorrei prenotare l' __________.
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Menționează că vrei să te înscrii la examenul auto
esame di teoria
Теоретический тест
Tipul de examen
esame di guida
Тест на вождение
Tipul de examen
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Menționează că ai vrea să schimbi câteva detalii ale permisului tău de conducere
l'indirizzo
адрес
Date care se pot schimba
il nome
имя
Date care se pot schimba
la foto
фотография
Date care se pot schimba
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Indică faptul că ai vrea să adaugi categorii superioare la permisul tău de conducere
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Menționează ca ai vrea să-ți reînnoiești permisul de conducere
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Indică faptul că ai vrea să-ți înlocuiești permisul de conducere
smarrita
потеряно
Probleme cu permisul de conducere
rubata
украдено
Probleme cu permisul de conducere
deteriorata
повреждено
Probleme cu permisul de conducere
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Indică faptul că ai vrea să faci un apel împotriva retragerii permisului tău de conducere

Documente - Naționalitate

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Menționează că vrei să aplici pentru naționalitate
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Întreabă unde te poți înregistra pentru un test de limbă
Non ho precedenti penali.
У меня нет судимостей
Menționează că nu ai antecedente penale
Ho il livello richiesto di [lingua].
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
menționează că ai nivelul necasar de limbă
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Menționează că vrei să te înscrii în examenul de cultură generală al țării de destinație
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Întreabă care sunt taxele de solicitare a cetățeniei
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Indică naționalitatea partenerului tău