Spaniolă | Expresii - Imigrație | Documente

Documente - General

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Solicitare formular
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Întreabă când a fost un documentul emis
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Întreabă unde a fost un documentul emis
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
¿Cuándo caduca su DNI?
Pe cine întrebi când îți expiră ID-ul
Può aiutarmi a compilare il modulo?
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Cere ajutor pentru a completa formularul
Quali documenti devo portare per ____ ?
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Întreabă ce documente trebuie să aduci
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Indică de ce ai nevoie pentru a solicita un document
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Me han robado el/la (documento).
Declară un document furat
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Menționează că tu completezi o aplicație în numele altcuiva
Le informazioni sono riservate.
La información es confidencial.
Indică informația ca fiind confidențială și că nu va fi divulgată altor părți terțe
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Solicită un număr de înregistrare pentru înregistrarea ta

Documente - Informații personale

Come si chiama?
¿Cómo se llama usted?
Solicită numele unei persoane
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Solicită cuiva locul și data nașterii
Dove risiede?
¿Dónde vive usted?
Solicită unde locuiește cineva
Qual è il suo indirizzo?
¿Cuál es su dirección?
Solicită adresa cuiva
Qual è la sua cittadinanza?
¿Cuál es su nacionalidad?
Solicită cetățenia cuiva
Quando è arrivato/a in [stato]?
¿Cuándo llegó a (país)?
Solicită cuiva când a ajuns în acea țară
Può mostrarmi la sua carta di identità?
¿Me deja su DNI, por favor?
Solicită ID-ul cuiva

Documente - Stare civilă

Il mio stato civile è __________.
Mi estado civil es ______________.
Indică starea ta civilă
celibe (m) / nubile (f)
soltero/a
Stare civilă
coniugato/a
casado/a
Stare civilă
separato/a
separado/a
Stare civilă
divorziato/a
divorciado/a
Stare civilă
convivente
cohabitante
Stare civilă
in un'unione civile
en unión civil
Stare civilă
in una coppia non sposata
pareja de hecho
Stare civilă
in un'unione di fatto
pareja de hecho
Stare civilă
vedovo/a
viudo/a
Stare civilă
Ha figli?
¿Tiene usted hijos?
Întreabă dacă cineva are copii
Ha familiari a carico?
¿Residen con usted personas a su cargo?
Întreabă dacă cineva primește ajutor financiar pentru persoanele cu care locuiește
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Indică-ți intenția de a te reuni cu familia ta

Documente - Înregistrare

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Me gustaría empadronarme.
Indică faptul că vrei să te înregistrezi
Quali documenti devo portare?
¿Qué documentos tengo que presentar?
Întreabă de ce documente ai nevoie
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Întreabă dacă înregistrarea supune costuri
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Vengo a registrar mi domicilio.
Menționează că ești acolo pentru a-ți face înregistrarea
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Menționează că vrei să aplici pentru cazier judiciar
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Menționează că vrei să aplici pentru un permis de ședere

Documente - Asigurare medicală

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Menționează că ai câteva întrebări despre asigurarea de sănătate
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
¿Necesito un seguro de salud privado?
Întreabă dacă ai nevoie de asigurare medicală privată
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
¿Qué cubre el seguro de salud?
Întreabă despre acoperirea asigurării
Spese ospedaliere
Tasas hospitalarias
Exemplu de acoperire a asigurării medicale
Spese per la consultazione di uno specialista
Honorarios de médicos especialistas
Exemplu de acoperire de asigurare medicală
Test diagnostici
Pruebas diagnósticas
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Operazioni chirurgiche
Intervenciones quirúrjicas
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Trattamento psichiatrico
Tratamiento psiquiátrico
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Cure dentali
Tratamientos dentales
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Cure oculistiche
Tratamientos oftalmológicos
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate

Documente - Viză

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
¿Por qué solicita el visado de entrada?
Întreabă de ce se solicită o viză de intrare
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Întreabă dacă ai nevoie de viză pentru a întra în țară
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Întreabă cum îți poți extinde viza
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Întreabă de ce aplicația pentru viză a fost respinsă
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Întreabă dacă poți aplica pentru permis de ședere permanentă în țară

Documente - Permis de conducere

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Întreabă dacă trebuie să-ți schimbi numărul de înmatriculare la mașină în cazul în care o aduci din țara de origine
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Me gustaría matricular mi vehículo.
Indică faptul că vrei să-ți înregistrezi vehiculul
La mia patente di guida è valida?
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Întreabă dacă permisul tău de conducere este valid în țara de destinație
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Solicită un permis de conducere provizoriu
Vorrei prenotare l' __________.
Me gustaría inscribirme en ___________.
Menționează că vrei să te înscrii la examenul auto
esame di teoria
el examen teórico
Tipul de examen
esame di guida
el examen práctico
Tipul de examen
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Menționează că ai vrea să schimbi câteva detalii ale permisului tău de conducere
l'indirizzo
la dirección
Date care se pot schimba
il nome
el nombre
Date care se pot schimba
la foto
la fotografía
Date care se pot schimba
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Indică faptul că ai vrea să adaugi categorii superioare la permisul tău de conducere
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Menționează ca ai vrea să-ți reînnoiești permisul de conducere
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Indică faptul că ai vrea să-ți înlocuiești permisul de conducere
smarrita
lo he perdido
Probleme cu permisul de conducere
rubata
me lo han robado
Probleme cu permisul de conducere
deteriorata
se ha dañado
Probleme cu permisul de conducere
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Indică faptul că ai vrea să faci un apel împotriva retragerii permisului tău de conducere

Documente - Naționalitate

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Menționează că vrei să aplici pentru naționalitate
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Întreabă unde te poți înregistra pentru un test de limbă
Non ho precedenti penali.
No tengo antecedentes penales.
Menționează că nu ai antecedente penale
Ho il livello richiesto di [lingua].
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
menționează că ai nivelul necasar de limbă
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Menționează că vrei să te înscrii în examenul de cultură generală al țării de destinație
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Întreabă care sunt taxele de solicitare a cetățeniei
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Indică naționalitatea partenerului tău