Turcă | Expresii - Imigrație | Documente

Documente - General

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
____ için nereden form bulabilirim?
Solicitare formular
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
[belge] ne zaman verildi?
Întreabă când a fost un documentul emis
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
[belge] nerede verildi?
Întreabă unde a fost un documentul emis
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Pe cine întrebi când îți expiră ID-ul
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Cere ajutor pentru a completa formularul
Quali documenti devo portare per ____ ?
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Întreabă ce documente trebuie să aduci
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Indică de ce ai nevoie pentru a solicita un document
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
[belge] belgem çalındı.
Declară un document furat
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Menționează că tu completezi o aplicație în numele altcuiva
Le informazioni sono riservate.
Bu bilgi özeldir.
Indică informația ca fiind confidențială și că nu va fi divulgată altor părți terțe
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Solicită un număr de înregistrare pentru înregistrarea ta

Documente - Informații personale

Come si chiama?
Adınız nedir?
Solicită numele unei persoane
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Solicită cuiva locul și data nașterii
Dove risiede?
Nerede yaşıyorsunuz?
Solicită unde locuiește cineva
Qual è il suo indirizzo?
İkamet adresiniz nedir?
Solicită adresa cuiva
Qual è la sua cittadinanza?
Hangi ülke vatandaşısınız?
Solicită cetățenia cuiva
Quando è arrivato/a in [stato]?
[ülke] ne zaman geldiniz?
Solicită cuiva când a ajuns în acea țară
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Kimliğinizi görebilir miyim?
Solicită ID-ul cuiva

Documente - Stare civilă

Il mio stato civile è __________.
Medeni halim ___________.
Indică starea ta civilă
celibe (m) / nubile (f)
bekar
Stare civilă
coniugato/a
evli
Stare civilă
separato/a
ayrılmış
Stare civilă
divorziato/a
boşanmış
Stare civilă
convivente
birlikte yaşıyor
Stare civilă
in un'unione civile
medeni birliktelik
Stare civilă
in una coppia non sposata
evlenmemiş çift
Stare civilă
in un'unione di fatto
medeni ortaklık içinde
Stare civilă
vedovo/a
dul
Stare civilă
Ha figli?
Çocuğunuz var mı?
Întreabă dacă cineva are copii
Ha familiari a carico?
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Întreabă dacă cineva primește ajutor financiar pentru persoanele cu care locuiește
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Indică-ți intenția de a te reuni cu familia ta

Documente - Înregistrare

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Indică faptul că vrei să te înregistrezi
Quali documenti devo portare?
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Întreabă de ce documente ai nevoie
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Întreabă dacă înregistrarea supune costuri
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Menționează că ești acolo pentru a-ți face înregistrarea
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Menționează că vrei să aplici pentru cazier judiciar
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Menționează că vrei să aplici pentru un permis de ședere

Documente - Asigurare medicală

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Menționează că ai câteva întrebări despre asigurarea de sănătate
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Întreabă dacă ai nevoie de asigurare medicală privată
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Întreabă despre acoperirea asigurării
Spese ospedaliere
Hastane masrafları
Exemplu de acoperire a asigurării medicale
Spese per la consultazione di uno specialista
Uzman doktor ücretleri
Exemplu de acoperire de asigurare medicală
Test diagnostici
Tanı koyma testleri
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Operazioni chirurgiche
Cerrahi operasyonlar
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Trattamento psichiatrico
Psikiyatri tedavisi
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Cure dentali
Diş tedavisi
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Cure oculistiche
Göz tedavisi
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate

Documente - Viză

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Întreabă de ce se solicită o viză de intrare
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Întreabă dacă ai nevoie de viză pentru a întra în țară
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Întreabă cum îți poți extinde viza
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Vize başvurum neden reddedildi?
Întreabă de ce aplicația pentru viză a fost respinsă
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Întreabă dacă poți aplica pentru permis de ședere permanentă în țară

Documente - Permis de conducere

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Întreabă dacă trebuie să-ți schimbi numărul de înmatriculare la mașină în cazul în care o aduci din țara de origine
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Indică faptul că vrei să-ți înregistrezi vehiculul
La mia patente di guida è valida?
Ehliyetim burada geçerli mi?
Întreabă dacă permisul tău de conducere este valid în țara de destinație
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Solicită un permis de conducere provizoriu
Vorrei prenotare l' __________.
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Menționează că vrei să te înscrii la examenul auto
esame di teoria
teorik sınav
Tipul de examen
esame di guida
direksiyon sınavı
Tipul de examen
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Menționează că ai vrea să schimbi câteva detalii ale permisului tău de conducere
l'indirizzo
adres
Date care se pot schimba
il nome
ad
Date care se pot schimba
la foto
fotoğraf
Date care se pot schimba
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Indică faptul că ai vrea să adaugi categorii superioare la permisul tău de conducere
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Menționează ca ai vrea să-ți reînnoiești permisul de conducere
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Indică faptul că ai vrea să-ți înlocuiești permisul de conducere
smarrita
kayıp
Probleme cu permisul de conducere
rubata
çalınmış
Probleme cu permisul de conducere
deteriorata
hasarlı
Probleme cu permisul de conducere
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Indică faptul că ai vrea să faci un apel împotriva retragerii permisului tău de conducere

Documente - Naționalitate

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Menționează că vrei să aplici pentru naționalitate
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Întreabă unde te poți înregistra pentru un test de limbă
Non ho precedenti penali.
Sabıka kaydım yoktur.
Menționează că nu ai antecedente penale
Ho il livello richiesto di [lingua].
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
menționează că ai nivelul necasar de limbă
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Menționează că vrei să te înscrii în examenul de cultură generală al țării de destinație
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Întreabă care sunt taxele de solicitare a cetățeniei
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Indică naționalitatea partenerului tău