Cehă | Expresii - Imigrație | Documente

Documente - General

Hol találom a ____űrlapot?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Solicitare formular
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Întreabă când a fost un documentul emis
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Întreabă unde a fost un documentul emis
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Pe cine întrebi când îți expiră ID-ul
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Cere ajutor pentru a completa formularul
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Întreabă ce documente trebuie să aduci
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Indică de ce ai nevoie pentru a solicita un document
Ellopták a [dokumentumomat].
Můj [dokument] byl ukraden.
Declară un document furat
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Menționează că tu completezi o aplicație în numele altcuiva
Az információ bizalmas.
Tyto informace jsou důvěrné.
Indică informația ca fiind confidențială și că nu va fi divulgată altor părți terțe
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Solicită un număr de înregistrare pentru înregistrarea ta

Documente - Informații personale

Hogy hívják?
Jak se jmenuješ?
Solicită numele unei persoane
Mikor és hol született?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Solicită cuiva locul și data nașterii
Hol lakik?
Kde bydlíte?
Solicită unde locuiește cineva
Mi a címe?
Jaká je vaše adresa?
Solicită adresa cuiva
Mi az állampolgársága?
Jaké je vaše občanství?
Solicită cetățenia cuiva
Mikor érkezett [országba]?
Kdy jste přijeli do [country]?
Solicită cuiva când a ajuns în acea țară
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Solicită ID-ul cuiva

Documente - Stare civilă

A családi állapotom ___________.
Můj rodinný stav je ___________.
Indică starea ta civilă
egyedülálló/hajadon/nőtlen
svobodný/á
Stare civilă
házas
ženatý/vdaná
Stare civilă
külön él a házastársától
odděleni
Stare civilă
elvált
rozvedený/rozvedená
Stare civilă
élettársi kapcsolatban van
žijící ve společné domácnosti
Stare civilă
regisztrált élettársi kapcsolatban van
v registrovaném partnerství
Stare civilă
élettársi kapcsolatban van
nesezdaní partneři
Stare civilă
élettársi kapcsolatban van
v domácím partnerství
Stare civilă
özvegy
vdovec/vdova
Stare civilă
Vannak gyermekei?
Máte děti?
Întreabă dacă cineva are copii
Élnek önnel eltartottak?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Întreabă dacă cineva primește ajutor financiar pentru persoanele cu care locuiește
Szeretném egyesíteni a családomat.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Indică-ți intenția de a te reuni cu familia ta

Documente - Înregistrare

Szeretnék regisztrálni.
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Indică faptul că vrei să te înregistrezi
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Întreabă de ce documente ai nevoie
Van regisztrációs díj?
Je registrace zpoplatněná?
Întreabă dacă înregistrarea supune costuri
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Menționează că ești acolo pentru a-ți face înregistrarea
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Menționează că vrei să aplici pentru cazier judiciar
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Menționează că vrei să aplici pentru un permis de ședere

Documente - Asigurare medicală

Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Menționează că ai câteva întrebări despre asigurarea de sănătate
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Întreabă dacă ai nevoie de asigurare medicală privată
Mit fedez a biztosítás?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Întreabă despre acoperirea asigurării
Kórházi költségek
Poplatky za pobyt v nemocnici
Exemplu de acoperire a asigurării medicale
Szakorvos
Poplatky za konsultace se specialisty
Exemplu de acoperire de asigurare medicală
Diagnosztikai vizsgálatok
Diagnostické testy
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Műtéti beavatkozás
Chirurgické zákroky
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Pszichiátriai kezelés
Psychiatrická léčba
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Fogorvosi kezelés
Zubní ošetření
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Szemészeti kezelés
Oční ošetření
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate

Documente - Viză

Miért igényli a beutazási vízumot?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Întreabă de ce se solicită o viză de intrare
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Întreabă dacă ai nevoie de viză pentru a întra în țară
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Întreabă cum îți poți extinde viza
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Întreabă de ce aplicația pentru viză a fost respinsă
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Întreabă dacă poți aplica pentru permis de ședere permanentă în țară

Documente - Permis de conducere

Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Musím změnit svou registrační značku?
Întreabă dacă trebuie să-ți schimbi numărul de înmatriculare la mașină în cazul în care o aduci din țara de origine
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Indică faptul că vrei să-ți înregistrezi vehiculul
Érvényes itt a jogosítványom?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Întreabă dacă permisul tău de conducere este valid în țara de destinație
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Solicită un permis de conducere provizoriu
Szeretném lefoglalni a __________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Menționează că vrei să te înscrii la examenul auto
elméleti vizsga
Teoretický test
Tipul de examen
gyakorlati vizsga
Praktický test
Tipul de examen
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Menționează că ai vrea să schimbi câteva detalii ale permisului tău de conducere
cím
adresu
Date care se pot schimba
név
jméno
Date care se pot schimba
fénykép
fotografii
Date care se pot schimba
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Indică faptul că ai vrea să adaugi categorii superioare la permisul tău de conducere
Szeretném megújítani a jogosítványom
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Menționează ca ai vrea să-ți reînnoiești permisul de conducere
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Indică faptul că ai vrea să-ți înlocuiești permisul de conducere
elveszett
ztracený
Probleme cu permisul de conducere
ellopott
ukradený
Probleme cu permisul de conducere
sérült
zničený
Probleme cu permisul de conducere
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Indică faptul că ai vrea să faci un apel împotriva retragerii permisului tău de conducere

Documente - Naționalitate

Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Menționează că vrei să aplici pentru naționalitate
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Întreabă unde te poți înregistra pentru un test de limbă
Büntetlen előéletű vagyok.
Mám čistý trestní rejstřík.
Menționează că nu ai antecedente penale
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
menționează că ai nivelul necasar de limbă
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Menționează că vrei să te înscrii în examenul de cultură generală al țării de destinație
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Întreabă care sunt taxele de solicitare a cetățeniei
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Indică naționalitatea partenerului tău