Greacă | Expresii - Imigrație | Documente

Documente - General

Hol találom a ____űrlapot?
Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Solicitare formular
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Întreabă când a fost un documentul emis
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Întreabă unde a fost un documentul emis
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Pe cine întrebi când îți expiră ID-ul
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Cere ajutor pentru a completa formularul
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Întreabă ce documente trebuie să aduci
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Indică de ce ai nevoie pentru a solicita un document
Ellopták a [dokumentumomat].
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Declară un document furat
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Menționează că tu completezi o aplicație în numele altcuiva
Az információ bizalmas.
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Indică informația ca fiind confidențială și că nu va fi divulgată altor părți terțe
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Solicită un număr de înregistrare pentru înregistrarea ta

Documente - Informații personale

Hogy hívják?
Πώς σας λένε;
Solicită numele unei persoane
Mikor és hol született?
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Solicită cuiva locul și data nașterii
Hol lakik?
Πού μένετε;
Solicită unde locuiește cineva
Mi a címe?
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Solicită adresa cuiva
Mi az állampolgársága?
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Solicită cetățenia cuiva
Mikor érkezett [országba]?
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Solicită cuiva când a ajuns în acea țară
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Solicită ID-ul cuiva

Documente - Stare civilă

A családi állapotom ___________.
Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Indică starea ta civilă
egyedülálló/hajadon/nőtlen
ελεύθερος/η
Stare civilă
házas
παντρεμένος/η
Stare civilă
külön él a házastársától
σε διάσταση
Stare civilă
elvált
χωρισμένος/η
Stare civilă
élettársi kapcsolatban van
συμβίωση
Stare civilă
regisztrált élettársi kapcsolatban van
σε αστική ένωση
Stare civilă
élettársi kapcsolatban van
ανύπαντροι σύντροφοι
Stare civilă
élettársi kapcsolatban van
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
Stare civilă
özvegy
χήρος/χήρα
Stare civilă
Vannak gyermekei?
έχετε παιδιά;
Întreabă dacă cineva are copii
Élnek önnel eltartottak?
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Întreabă dacă cineva primește ajutor financiar pentru persoanele cu care locuiește
Szeretném egyesíteni a családomat.
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Indică-ți intenția de a te reuni cu familia ta

Documente - Înregistrare

Szeretnék regisztrálni.
Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Indică faptul că vrei să te înregistrezi
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Întreabă de ce documente ai nevoie
Van regisztrációs díj?
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Întreabă dacă înregistrarea supune costuri
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Menționează că ești acolo pentru a-ți face înregistrarea
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Menționează că vrei să aplici pentru cazier judiciar
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Menționează că vrei să aplici pentru un permis de ședere

Documente - Asigurare medicală

Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Menționează că ai câteva întrebări despre asigurarea de sănătate
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Întreabă dacă ai nevoie de asigurare medicală privată
Mit fedez a biztosítás?
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Întreabă despre acoperirea asigurării
Kórházi költségek
Τέλη νοσοκομείου
Exemplu de acoperire a asigurării medicale
Szakorvos
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Exemplu de acoperire de asigurare medicală
Diagnosztikai vizsgálatok
Διαγνωστικές εξετάσεις
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Műtéti beavatkozás
Χειρουργικές επεμβάσεις
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Pszichiátriai kezelés
Ψυχιατρική θεραπεία
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Fogorvosi kezelés
Οδοντιατρικές θεραπείες
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Szemészeti kezelés
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate

Documente - Viză

Miért igényli a beutazási vízumot?
Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Întreabă de ce se solicită o viză de intrare
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Întreabă dacă ai nevoie de viză pentru a întra în țară
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Întreabă cum îți poți extinde viza
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Întreabă de ce aplicația pentru viză a fost respinsă
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Întreabă dacă poți aplica pentru permis de ședere permanentă în țară

Documente - Permis de conducere

Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Întreabă dacă trebuie să-ți schimbi numărul de înmatriculare la mașină în cazul în care o aduci din țara de origine
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Indică faptul că vrei să-ți înregistrezi vehiculul
Érvényes itt a jogosítványom?
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Întreabă dacă permisul tău de conducere este valid în țara de destinație
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Solicită un permis de conducere provizoriu
Szeretném lefoglalni a __________.
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Menționează că vrei să te înscrii la examenul auto
elméleti vizsga
θεωρητική εξέταση
Tipul de examen
gyakorlati vizsga
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Tipul de examen
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Menționează că ai vrea să schimbi câteva detalii ale permisului tău de conducere
cím
διεύθυνση
Date care se pot schimba
név
όνομα
Date care se pot schimba
fénykép
φωτογραφία
Date care se pot schimba
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Indică faptul că ai vrea să adaugi categorii superioare la permisul tău de conducere
Szeretném megújítani a jogosítványom
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Menționează ca ai vrea să-ți reînnoiești permisul de conducere
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Indică faptul că ai vrea să-ți înlocuiești permisul de conducere
elveszett
χαμένη
Probleme cu permisul de conducere
ellopott
κλεμμένη
Probleme cu permisul de conducere
sérült
κατεστραμμένη
Probleme cu permisul de conducere
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Indică faptul că ai vrea să faci un apel împotriva retragerii permisului tău de conducere

Documente - Naționalitate

Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Menționează că vrei să aplici pentru naționalitate
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Întreabă unde te poți înregistra pentru un test de limbă
Büntetlen előéletű vagyok.
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Menționează că nu ai antecedente penale
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
menționează că ai nivelul necasar de limbă
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Menționează că vrei să te înscrii în examenul de cultură generală al țării de destinație
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Întreabă care sunt taxele de solicitare a cetățeniei
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Indică naționalitatea partenerului tău