Cehă | Expresii - Imigrație | Documente

Documente - General

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Solicitare formular
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Întreabă când a fost un documentul emis
Waar werd uw [document] afgegeven?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Întreabă unde a fost un documentul emis
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Pe cine întrebi când îți expiră ID-ul
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Cere ajutor pentru a completa formularul
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Întreabă ce documente trebuie să aduci
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Indică de ce ai nevoie pentru a solicita un document
Mijn [document] werd gestolen.
Můj [dokument] byl ukraden.
Declară un document furat
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Menționează că tu completezi o aplicație în numele altcuiva
Deze informatie is vertrouwelijk.
Tyto informace jsou důvěrné.
Indică informația ca fiind confidențială și că nu va fi divulgată altor părți terțe
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Solicită un număr de înregistrare pentru înregistrarea ta

Documente - Informații personale

Wat is uw naam?
Jak se jmenuješ?
Solicită numele unei persoane
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Solicită cuiva locul și data nașterii
Waar woont u?
Kde bydlíte?
Solicită unde locuiește cineva
Wat is uw adres?
Jaká je vaše adresa?
Solicită adresa cuiva
Wat is uw nationaliteit?
Jaké je vaše občanství?
Solicită cetățenia cuiva
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Kdy jste přijeli do [country]?
Solicită cuiva când a ajuns în acea țară
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Solicită ID-ul cuiva

Documente - Stare civilă

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Můj rodinný stav je ___________.
Indică starea ta civilă
alleenstaand
svobodný/á
Stare civilă
gehuwd
ženatý/vdaná
Stare civilă
uit elkaar
odděleni
Stare civilă
gescheiden
rozvedený/rozvedená
Stare civilă
samenwonend
žijící ve společné domácnosti
Stare civilă
geregistreerd partnerschap
v registrovaném partnerství
Stare civilă
ongetrouwde partners
nesezdaní partneři
Stare civilă
in een relatie
v domácím partnerství
Stare civilă
verweduwd
vdovec/vdova
Stare civilă
Heeft u kinderen?
Máte děti?
Întreabă dacă cineva are copii
Heeft u inwonende personen ten laste?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Întreabă dacă cineva primește ajutor financiar pentru persoanele cu care locuiește
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Indică-ți intenția de a te reuni cu familia ta

Documente - Înregistrare

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Indică faptul că vrei să te înregistrezi
Welke documenten moet ik meenemen?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Întreabă de ce documente ai nevoie
Zijn er registratiekosten?
Je registrace zpoplatněná?
Întreabă dacă înregistrarea supune costuri
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Menționează că ești acolo pentru a-ți face înregistrarea
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Menționează că vrei să aplici pentru cazier judiciar
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Menționează că vrei să aplici pentru un permis de ședere

Documente - Asigurare medicală

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Menționează că ai câteva întrebări despre asigurarea de sănătate
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Întreabă dacă ai nevoie de asigurare medicală privată
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Întreabă despre acoperirea asigurării
Ziekenhuiskosten
Poplatky za pobyt v nemocnici
Exemplu de acoperire a asigurării medicale
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Poplatky za konsultace se specialisty
Exemplu de acoperire de asigurare medicală
Diagnostische toets
Diagnostické testy
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Chirurgische ingrepen
Chirurgické zákroky
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Psychiatrische behandeling
Psychiatrická léčba
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Tandheelkundige behandelingen
Zubní ošetření
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Oogzorg behandelingen
Oční ošetření
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate

Documente - Viză

Waarom vraagt u een visum aan?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Întreabă de ce se solicită o viză de intrare
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Întreabă dacă ai nevoie de viză pentru a întra în țară
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Întreabă cum îți poți extinde viza
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Întreabă de ce aplicația pentru viză a fost respinsă
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Întreabă dacă poți aplica pentru permis de ședere permanentă în țară

Documente - Permis de conducere

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Musím změnit svou registrační značku?
Întreabă dacă trebuie să-ți schimbi numărul de înmatriculare la mașină în cazul în care o aduci din țara de origine
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Indică faptul că vrei să-ți înregistrezi vehiculul
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Întreabă dacă permisul tău de conducere este valid în țara de destinație
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Solicită un permis de conducere provizoriu
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Menționează că vrei să te înscrii la examenul auto
theoretische test
Teoretický test
Tipul de examen
rijexamen
Praktický test
Tipul de examen
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Menționează că ai vrea să schimbi câteva detalii ale permisului tău de conducere
mijn adres
adresu
Date care se pot schimba
mijn naam
jméno
Date care se pot schimba
mijn foto
fotografii
Date care se pot schimba
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Indică faptul că ai vrea să adaugi categorii superioare la permisul tău de conducere
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Menționează ca ai vrea să-ți reînnoiești permisul de conducere
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Indică faptul că ai vrea să-ți înlocuiești permisul de conducere
verloren
ztracený
Probleme cu permisul de conducere
gestolen
ukradený
Probleme cu permisul de conducere
beschadigd
zničený
Probleme cu permisul de conducere
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Indică faptul că ai vrea să faci un apel împotriva retragerii permisului tău de conducere

Documente - Naționalitate

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Menționează că vrei să aplici pentru naționalitate
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Întreabă unde te poți înregistra pentru un test de limbă
Ik heb een blanco strafblad.
Mám čistý trestní rejstřík.
Menționează că nu ai antecedente penale
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
menționează că ai nivelul necasar de limbă
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Menționează că vrei să te înscrii în examenul de cultură generală al țării de destinație
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Întreabă care sunt taxele de solicitare a cetățeniei
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Indică naționalitatea partenerului tău