Franceză | Expresii - Imigrație | Documente

Documente - General

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Solicitare formular
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Întreabă când a fost un documentul emis
Waar werd uw [document] afgegeven?
Où votre [document] a été délivré ?
Întreabă unde a fost un documentul emis
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Pe cine întrebi când îți expiră ID-ul
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Cere ajutor pentru a completa formularul
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Întreabă ce documente trebuie să aduci
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Indică de ce ai nevoie pentru a solicita un document
Mijn [document] werd gestolen.
Mon/ma [document] a été volé(e).
Declară un document furat
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Menționează că tu completezi o aplicație în numele altcuiva
Deze informatie is vertrouwelijk.
Ces informations sont confidentielles.
Indică informația ca fiind confidențială și că nu va fi divulgată altor părți terțe
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Solicită un număr de înregistrare pentru înregistrarea ta

Documente - Informații personale

Wat is uw naam?
Comment vous appelez-vous ?
Solicită numele unei persoane
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Solicită cuiva locul și data nașterii
Waar woont u?
Où résidez-vous ?
Solicită unde locuiește cineva
Wat is uw adres?
Où habitez-vous ?
Solicită adresa cuiva
Wat is uw nationaliteit?
Quelle est votre nationalité ?
Solicită cetățenia cuiva
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Solicită cuiva când a ajuns în acea țară
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Solicită ID-ul cuiva

Documente - Stare civilă

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Ma situation matrimoniale est _____.
Indică starea ta civilă
alleenstaand
célibataire
Stare civilă
gehuwd
Marié(e)
Stare civilă
uit elkaar
Séparé(e)
Stare civilă
gescheiden
Divorcé(e)
Stare civilă
samenwonend
en concubinage
Stare civilă
geregistreerd partnerschap
dans une union civile
Stare civilă
ongetrouwde partners
en concubinage
Stare civilă
in een relatie
en partenariat domestique
Stare civilă
verweduwd
veuf/veuve
Stare civilă
Heeft u kinderen?
Vous avez des enfants ?
Întreabă dacă cineva are copii
Heeft u inwonende personen ten laste?
Vous avez des personnes à charge ?
Întreabă dacă cineva primește ajutor financiar pentru persoanele cu care locuiește
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Je voudrais réunir ma famille.
Indică-ți intenția de a te reuni cu familia ta

Documente - Înregistrare

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Indică faptul că vrei să te înregistrezi
Welke documenten moet ik meenemen?
Quels documents dois-je apporter ?
Întreabă de ce documente ai nevoie
Zijn er registratiekosten?
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Întreabă dacă înregistrarea supune costuri
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Menționează că ești acolo pentru a-ți face înregistrarea
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Menționează că vrei să aplici pentru cazier judiciar
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Je voudrais demander un permis de séjour.
Menționează că vrei să aplici pentru un permis de ședere

Documente - Asigurare medicală

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Menționează că ai câteva întrebări despre asigurarea de sănătate
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Întreabă dacă ai nevoie de asigurare medicală privată
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Întreabă despre acoperirea asigurării
Ziekenhuiskosten
Frais hospitaliers
Exemplu de acoperire a asigurării medicale
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Frais de consultation d'un spécialiste
Exemplu de acoperire de asigurare medicală
Diagnostische toets
Tests diagnostiques
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Chirurgische ingrepen
Opérations chirurgicales
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Psychiatrische behandeling
Traitement psychiatrique
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Tandheelkundige behandelingen
Soins dentaires
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Oogzorg behandelingen
Soins oculaires
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate

Documente - Viză

Waarom vraagt u een visum aan?
Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Întreabă de ce se solicită o viză de intrare
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Întreabă dacă ai nevoie de viză pentru a întra în țară
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Întreabă cum îți poți extinde viza
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Întreabă de ce aplicația pentru viză a fost respinsă
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Întreabă dacă poți aplica pentru permis de ședere permanentă în țară

Documente - Permis de conducere

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Întreabă dacă trebuie să-ți schimbi numărul de înmatriculare la mașină în cazul în care o aduci din țara de origine
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Indică faptul că vrei să-ți înregistrezi vehiculul
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Întreabă dacă permisul tău de conducere este valid în țara de destinație
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Solicită un permis de conducere provizoriu
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Menționează că vrei să te înscrii la examenul auto
theoretische test
le code
Tipul de examen
rijexamen
la conduite
Tipul de examen
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Menționează că ai vrea să schimbi câteva detalii ale permisului tău de conducere
mijn adres
mon adresse
Date care se pot schimba
mijn naam
mon nom
Date care se pot schimba
mijn foto
ma photo
Date care se pot schimba
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Indică faptul că ai vrea să adaugi categorii superioare la permisul tău de conducere
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Menționează ca ai vrea să-ți reînnoiești permisul de conducere
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Indică faptul că ai vrea să-ți înlocuiești permisul de conducere
verloren
perdu
Probleme cu permisul de conducere
gestolen
volé
Probleme cu permisul de conducere
beschadigd
abîmé
Probleme cu permisul de conducere
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Indică faptul că ai vrea să faci un apel împotriva retragerii permisului tău de conducere

Documente - Naționalitate

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Menționează că vrei să aplici pentru naționalitate
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Întreabă unde te poți înregistra pentru un test de limbă
Ik heb een blanco strafblad.
Je n'ai pas de casier judiciaire
Menționează că nu ai antecedente penale
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
J'ai le niveau suffisant en [langue].
menționează că ai nivelul necasar de limbă
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Menționează că vrei să te înscrii în examenul de cultură generală al țării de destinație
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Întreabă care sunt taxele de solicitare a cetățeniei
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Mon conjoint est [nationalité].
Indică naționalitatea partenerului tău