Cehă | Expresii - Imigrație | Documente

Documente - General

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Solicitare formular
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Întreabă când a fost un documentul emis
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Întreabă unde a fost un documentul emis
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Pe cine întrebi când îți expiră ID-ul
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Cere ajutor pentru a completa formularul
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Întreabă ce documente trebuie să aduci
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Indică de ce ai nevoie pentru a solicita un document
Mój [dokument] został skradziony.
Můj [dokument] byl ukraden.
Declară un document furat
Składam podanie w imieniu _____.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Menționează că tu completezi o aplicație în numele altcuiva
Podane informacje są poufne.
Tyto informace jsou důvěrné.
Indică informația ca fiind confidențială și că nu va fi divulgată altor părți terțe
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Solicită un număr de înregistrare pentru înregistrarea ta

Documente - Informații personale

Jak się Pan/Pani nazywa?
Jak se jmenuješ?
Solicită numele unei persoane
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Solicită cuiva locul și data nașterii
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Kde bydlíte?
Solicită unde locuiește cineva
Jaki jest Pana/Pani adres?
Jaká je vaše adresa?
Solicită adresa cuiva
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Jaké je vaše občanství?
Solicită cetățenia cuiva
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Kdy jste přijeli do [country]?
Solicită cuiva când a ajuns în acea țară
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Solicită ID-ul cuiva

Documente - Stare civilă

Mój stan cywilny: _____.
Můj rodinný stav je ___________.
Indică starea ta civilă
kawaler/panna
svobodný/á
Stare civilă
żonaty/zamężna
ženatý/vdaná
Stare civilă
w separacji
odděleni
Stare civilă
rozwodnik/rozwódka
rozvedený/rozvedená
Stare civilă
w konkubinacie
žijící ve společné domácnosti
Stare civilă
w rejestrowanym związku partnerskim
v registrovaném partnerství
Stare civilă
w związku partnerskim
nesezdaní partneři
Stare civilă
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
v domácím partnerství
Stare civilă
wdowiec/wdowa
vdovec/vdova
Stare civilă
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Máte děti?
Întreabă dacă cineva are copii
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Întreabă dacă cineva primește ajutor financiar pentru persoanele cu care locuiește
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Indică-ți intenția de a te reuni cu familia ta

Documente - Înregistrare

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Indică faptul că vrei să te înregistrezi
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Întreabă de ce documente ai nevoie
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Je registrace zpoplatněná?
Întreabă dacă înregistrarea supune costuri
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Menționează că ești acolo pentru a-ți face înregistrarea
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Menționează că vrei să aplici pentru cazier judiciar
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Menționează că vrei să aplici pentru un permis de ședere

Documente - Asigurare medicală

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Menționează că ai câteva întrebări despre asigurarea de sănătate
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Întreabă dacă ai nevoie de asigurare medicală privată
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Întreabă despre acoperirea asigurării
Opłaty za pobyt w szpitalu
Poplatky za pobyt v nemocnici
Exemplu de acoperire a asigurării medicale
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Poplatky za konsultace se specialisty
Exemplu de acoperire de asigurare medicală
Badania diagnostyczne
Diagnostické testy
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Zabiegi chirurgiczne
Chirurgické zákroky
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Leczenie psychiatryczne
Psychiatrická léčba
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Leczenie stomatologiczne
Zubní ošetření
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Leczenie okulistyczne
Oční ošetření
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate

Documente - Viză

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Întreabă de ce se solicită o viză de intrare
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Întreabă dacă ai nevoie de viză pentru a întra în țară
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Întreabă cum îți poți extinde viza
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Întreabă de ce aplicația pentru viză a fost respinsă
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Întreabă dacă poți aplica pentru permis de ședere permanentă în țară

Documente - Permis de conducere

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Musím změnit svou registrační značku?
Întreabă dacă trebuie să-ți schimbi numărul de înmatriculare la mașină în cazul în care o aduci din țara de origine
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Indică faptul că vrei să-ți înregistrezi vehiculul
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Întreabă dacă permisul tău de conducere este valid în țara de destinație
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Solicită un permis de conducere provizoriu
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Menționează că vrei să te înscrii la examenul auto
egzamin teoretyczny
Teoretický test
Tipul de examen
egzamin praktyczny
Praktický test
Tipul de examen
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Menționează că ai vrea să schimbi câteva detalii ale permisului tău de conducere
adres
adresu
Date care se pot schimba
nazwisko
jméno
Date care se pot schimba
zdjęcie
fotografii
Date care se pot schimba
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Indică faptul că ai vrea să adaugi categorii superioare la permisul tău de conducere
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Menționează ca ai vrea să-ți reînnoiești permisul de conducere
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Indică faptul că ai vrea să-ți înlocuiești permisul de conducere
zgubienie (prawa jazdy)
ztracený
Probleme cu permisul de conducere
kradzież (prawa jazdy)
ukradený
Probleme cu permisul de conducere
zniszczenie (prawa jazdy)
zničený
Probleme cu permisul de conducere
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Indică faptul că ai vrea să faci un apel împotriva retragerii permisului tău de conducere

Documente - Naționalitate

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Menționează că vrei să aplici pentru naționalitate
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Întreabă unde te poți înregistra pentru un test de limbă
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Mám čistý trestní rejstřík.
Menționează că nu ai antecedente penale
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
menționează că ai nivelul necasar de limbă
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Menționează că vrei să te înscrii în examenul de cultură generală al țării de destinație
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Întreabă care sunt taxele de solicitare a cetățeniei
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Indică naționalitatea partenerului tău