Germană | Expresii - Imigrație | Documente

Documente - General

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Wo kann ich das Formular für____finden?
Solicitare formular
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
Întreabă când a fost un documentul emis
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Întreabă unde a fost un documentul emis
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
Pe cine întrebi când îți expiră ID-ul
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Cere ajutor pentru a completa formularul
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
Întreabă ce documente trebuie să aduci
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Indică de ce ai nevoie pentru a solicita un document
Mój [dokument] został skradziony.
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Declară un document furat
Składam podanie w imieniu _____.
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Menționează că tu completezi o aplicație în numele altcuiva
Podane informacje są poufne.
Diese Information wird vertraulich behandelt.
Indică informația ca fiind confidențială și că nu va fi divulgată altor părți terțe
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Solicită un număr de înregistrare pentru înregistrarea ta

Documente - Informații personale

Jak się Pan/Pani nazywa?
Wie heißen Sie?
Solicită numele unei persoane
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Solicită cuiva locul și data nașterii
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Wo wohnen Sie?
Solicită unde locuiește cineva
Jaki jest Pana/Pani adres?
Wie ist Ihre Adresse?
Solicită adresa cuiva
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Solicită cetățenia cuiva
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
Solicită cuiva când a ajuns în acea țară
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Solicită ID-ul cuiva

Documente - Stare civilă

Mój stan cywilny: _____.
Mein Familienstand ist_____.
Indică starea ta civilă
kawaler/panna
ledig
Stare civilă
żonaty/zamężna
verheiratet
Stare civilă
w separacji
getrennt
Stare civilă
rozwodnik/rozwódka
geschieden
Stare civilă
w konkubinacie
zusammenlebend
Stare civilă
w rejestrowanym związku partnerskim
in einer eingetragenen Partnerschaft
Stare civilă
w związku partnerskim
unverheiratetes Paar
Stare civilă
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
in einer Partnerschaft
Stare civilă
wdowiec/wdowa
verwitwet
Stare civilă
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Haben Sie Kinder?
Întreabă dacă cineva are copii
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Întreabă dacă cineva primește ajutor financiar pentru persoanele cu care locuiește
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Indică-ți intenția de a te reuni cu familia ta

Documente - Înregistrare

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Indică faptul că vrei să te înregistrezi
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Întreabă de ce documente ai nevoie
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Gibt es Anmeldegebühren?
Întreabă dacă înregistrarea supune costuri
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Menționează că ești acolo pentru a-ți face înregistrarea
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Menționează că vrei să aplici pentru cazier judiciar
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Menționează că vrei să aplici pentru un permis de ședere

Documente - Asigurare medicală

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Menționează că ai câteva întrebări despre asigurarea de sănătate
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Întreabă dacă ai nevoie de asigurare medicală privată
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Was übernimmt die Krankenversicherung?
Întreabă despre acoperirea asigurării
Opłaty za pobyt w szpitalu
Krankenhausgebühren
Exemplu de acoperire a asigurării medicale
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Facharztkosten
Exemplu de acoperire de asigurare medicală
Badania diagnostyczne
Diagnosetests
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Zabiegi chirurgiczne
Chirurgische Eingriffe
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Leczenie psychiatryczne
Psychiatrische Behandlung
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Leczenie stomatologiczne
Zahnbehandlungen
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Leczenie okulistyczne
Augenbehandlungen
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate

Documente - Viză

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
Întreabă de ce se solicită o viză de intrare
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Întreabă dacă ai nevoie de viză pentru a întra în țară
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Întreabă cum îți poți extinde viza
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Întreabă de ce aplicația pentru viză a fost respinsă
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Întreabă dacă poți aplica pentru permis de ședere permanentă în țară

Documente - Permis de conducere

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Muss ich mein Auto neu anmelden?
Întreabă dacă trebuie să-ți schimbi numărul de înmatriculare la mașină în cazul în care o aduci din țara de origine
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Indică faptul că vrei să-ți înregistrezi vehiculul
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Ist mein Führerschein hier gültig?
Întreabă dacă permisul tău de conducere este valid în țara de destinație
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Solicită un permis de conducere provizoriu
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Menționează că vrei să te înscrii la examenul auto
egzamin teoretyczny
den Theorieteil
Tipul de examen
egzamin praktyczny
den praktischen Teil
Tipul de examen
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Menționează că ai vrea să schimbi câteva detalii ale permisului tău de conducere
adres
die Adresse
Date care se pot schimba
nazwisko
den Namen
Date care se pot schimba
zdjęcie
das Foto
Date care se pot schimba
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Indică faptul că ai vrea să adaugi categorii superioare la permisul tău de conducere
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Menționează ca ai vrea să-ți reînnoiești permisul de conducere
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Indică faptul că ai vrea să-ți înlocuiești permisul de conducere
zgubienie (prawa jazdy)
verlorenen
Probleme cu permisul de conducere
kradzież (prawa jazdy)
gestohlenen
Probleme cu permisul de conducere
zniszczenie (prawa jazdy)
beschädigten
Probleme cu permisul de conducere
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Indică faptul că ai vrea să faci un apel împotriva retragerii permisului tău de conducere

Documente - Naționalitate

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Menționează că vrei să aplici pentru naționalitate
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Întreabă unde te poți înregistra pentru un test de limbă
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
Menționează că nu ai antecedente penale
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
menționează că ai nivelul necasar de limbă
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Menționează că vrei să te înscrii în examenul de cultură generală al țării de destinație
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Întreabă care sunt taxele de solicitare a cetățeniei
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
Indică naționalitatea partenerului tău