Greacă | Expresii - Imigrație | Documente

Documente - General

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Solicitare formular
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Întreabă când a fost un documentul emis
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Întreabă unde a fost un documentul emis
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Pe cine întrebi când îți expiră ID-ul
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Cere ajutor pentru a completa formularul
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Întreabă ce documente trebuie să aduci
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Indică de ce ai nevoie pentru a solicita un document
Mój [dokument] został skradziony.
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Declară un document furat
Składam podanie w imieniu _____.
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Menționează că tu completezi o aplicație în numele altcuiva
Podane informacje są poufne.
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Indică informația ca fiind confidențială și că nu va fi divulgată altor părți terțe
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Solicită un număr de înregistrare pentru înregistrarea ta

Documente - Informații personale

Jak się Pan/Pani nazywa?
Πώς σας λένε;
Solicită numele unei persoane
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Solicită cuiva locul și data nașterii
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Πού μένετε;
Solicită unde locuiește cineva
Jaki jest Pana/Pani adres?
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Solicită adresa cuiva
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Solicită cetățenia cuiva
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Solicită cuiva când a ajuns în acea țară
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Solicită ID-ul cuiva

Documente - Stare civilă

Mój stan cywilny: _____.
Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Indică starea ta civilă
kawaler/panna
ελεύθερος/η
Stare civilă
żonaty/zamężna
παντρεμένος/η
Stare civilă
w separacji
σε διάσταση
Stare civilă
rozwodnik/rozwódka
χωρισμένος/η
Stare civilă
w konkubinacie
συμβίωση
Stare civilă
w rejestrowanym związku partnerskim
σε αστική ένωση
Stare civilă
w związku partnerskim
ανύπαντροι σύντροφοι
Stare civilă
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
Stare civilă
wdowiec/wdowa
χήρος/χήρα
Stare civilă
Czy ma Pan/Pani dzieci?
έχετε παιδιά;
Întreabă dacă cineva are copii
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Întreabă dacă cineva primește ajutor financiar pentru persoanele cu care locuiește
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Indică-ți intenția de a te reuni cu familia ta

Documente - Înregistrare

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Indică faptul că vrei să te înregistrezi
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Întreabă de ce documente ai nevoie
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Întreabă dacă înregistrarea supune costuri
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Menționează că ești acolo pentru a-ți face înregistrarea
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Menționează că vrei să aplici pentru cazier judiciar
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Menționează că vrei să aplici pentru un permis de ședere

Documente - Asigurare medicală

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Menționează că ai câteva întrebări despre asigurarea de sănătate
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Întreabă dacă ai nevoie de asigurare medicală privată
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Întreabă despre acoperirea asigurării
Opłaty za pobyt w szpitalu
Τέλη νοσοκομείου
Exemplu de acoperire a asigurării medicale
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Exemplu de acoperire de asigurare medicală
Badania diagnostyczne
Διαγνωστικές εξετάσεις
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Zabiegi chirurgiczne
Χειρουργικές επεμβάσεις
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Leczenie psychiatryczne
Ψυχιατρική θεραπεία
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Leczenie stomatologiczne
Οδοντιατρικές θεραπείες
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Leczenie okulistyczne
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate

Documente - Viză

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Întreabă de ce se solicită o viză de intrare
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Întreabă dacă ai nevoie de viză pentru a întra în țară
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Întreabă cum îți poți extinde viza
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Întreabă de ce aplicația pentru viză a fost respinsă
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Întreabă dacă poți aplica pentru permis de ședere permanentă în țară

Documente - Permis de conducere

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Întreabă dacă trebuie să-ți schimbi numărul de înmatriculare la mașină în cazul în care o aduci din țara de origine
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Indică faptul că vrei să-ți înregistrezi vehiculul
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Întreabă dacă permisul tău de conducere este valid în țara de destinație
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Solicită un permis de conducere provizoriu
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Menționează că vrei să te înscrii la examenul auto
egzamin teoretyczny
θεωρητική εξέταση
Tipul de examen
egzamin praktyczny
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Tipul de examen
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Menționează că ai vrea să schimbi câteva detalii ale permisului tău de conducere
adres
διεύθυνση
Date care se pot schimba
nazwisko
όνομα
Date care se pot schimba
zdjęcie
φωτογραφία
Date care se pot schimba
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Indică faptul că ai vrea să adaugi categorii superioare la permisul tău de conducere
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Menționează ca ai vrea să-ți reînnoiești permisul de conducere
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Indică faptul că ai vrea să-ți înlocuiești permisul de conducere
zgubienie (prawa jazdy)
χαμένη
Probleme cu permisul de conducere
kradzież (prawa jazdy)
κλεμμένη
Probleme cu permisul de conducere
zniszczenie (prawa jazdy)
κατεστραμμένη
Probleme cu permisul de conducere
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Indică faptul că ai vrea să faci un apel împotriva retragerii permisului tău de conducere

Documente - Naționalitate

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Menționează că vrei să aplici pentru naționalitate
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Întreabă unde te poți înregistra pentru un test de limbă
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Menționează că nu ai antecedente penale
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
menționează că ai nivelul necasar de limbă
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Menționează că vrei să te înscrii în examenul de cultură generală al țării de destinație
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Întreabă care sunt taxele de solicitare a cetățeniei
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Indică naționalitatea partenerului tău