Italiană | Expresii - Imigrație | Documente

Documente - General

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Solicitare formular
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Întreabă când a fost un documentul emis
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Întreabă unde a fost un documentul emis
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Pe cine întrebi când îți expiră ID-ul
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Cere ajutor pentru a completa formularul
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Quali documenti devo portare per ____ ?
Întreabă ce documente trebuie să aduci
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Indică de ce ai nevoie pentru a solicita un document
Mój [dokument] został skradziony.
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Declară un document furat
Składam podanie w imieniu _____.
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Menționează că tu completezi o aplicație în numele altcuiva
Podane informacje są poufne.
Le informazioni sono riservate.
Indică informația ca fiind confidențială și că nu va fi divulgată altor părți terțe
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Solicită un număr de înregistrare pentru înregistrarea ta

Documente - Informații personale

Jak się Pan/Pani nazywa?
Come si chiama?
Solicită numele unei persoane
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Solicită cuiva locul și data nașterii
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Dove risiede?
Solicită unde locuiește cineva
Jaki jest Pana/Pani adres?
Qual è il suo indirizzo?
Solicită adresa cuiva
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Qual è la sua cittadinanza?
Solicită cetățenia cuiva
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Quando è arrivato/a in [stato]?
Solicită cuiva când a ajuns în acea țară
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Solicită ID-ul cuiva

Documente - Stare civilă

Mój stan cywilny: _____.
Il mio stato civile è __________.
Indică starea ta civilă
kawaler/panna
celibe (m) / nubile (f)
Stare civilă
żonaty/zamężna
coniugato/a
Stare civilă
w separacji
separato/a
Stare civilă
rozwodnik/rozwódka
divorziato/a
Stare civilă
w konkubinacie
convivente
Stare civilă
w rejestrowanym związku partnerskim
in un'unione civile
Stare civilă
w związku partnerskim
in una coppia non sposata
Stare civilă
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
in un'unione di fatto
Stare civilă
wdowiec/wdowa
vedovo/a
Stare civilă
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Ha figli?
Întreabă dacă cineva are copii
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Ha familiari a carico?
Întreabă dacă cineva primește ajutor financiar pentru persoanele cu care locuiește
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Indică-ți intenția de a te reuni cu familia ta

Documente - Înregistrare

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Indică faptul că vrei să te înregistrezi
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Quali documenti devo portare?
Întreabă de ce documente ai nevoie
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Întreabă dacă înregistrarea supune costuri
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Menționează că ești acolo pentru a-ți face înregistrarea
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Menționează că vrei să aplici pentru cazier judiciar
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Menționează că vrei să aplici pentru un permis de ședere

Documente - Asigurare medicală

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Menționează că ai câteva întrebări despre asigurarea de sănătate
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Întreabă dacă ai nevoie de asigurare medicală privată
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Întreabă despre acoperirea asigurării
Opłaty za pobyt w szpitalu
Spese ospedaliere
Exemplu de acoperire a asigurării medicale
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Spese per la consultazione di uno specialista
Exemplu de acoperire de asigurare medicală
Badania diagnostyczne
Test diagnostici
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Zabiegi chirurgiczne
Operazioni chirurgiche
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Leczenie psychiatryczne
Trattamento psichiatrico
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Leczenie stomatologiczne
Cure dentali
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Leczenie okulistyczne
Cure oculistiche
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate

Documente - Viză

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Întreabă de ce se solicită o viză de intrare
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Întreabă dacă ai nevoie de viză pentru a întra în țară
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Întreabă cum îți poți extinde viza
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Întreabă de ce aplicația pentru viză a fost respinsă
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Întreabă dacă poți aplica pentru permis de ședere permanentă în țară

Documente - Permis de conducere

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Întreabă dacă trebuie să-ți schimbi numărul de înmatriculare la mașină în cazul în care o aduci din țara de origine
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Indică faptul că vrei să-ți înregistrezi vehiculul
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
La mia patente di guida è valida?
Întreabă dacă permisul tău de conducere este valid în țara de destinație
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Solicită un permis de conducere provizoriu
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Vorrei prenotare l' __________.
Menționează că vrei să te înscrii la examenul auto
egzamin teoretyczny
esame di teoria
Tipul de examen
egzamin praktyczny
esame di guida
Tipul de examen
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Menționează că ai vrea să schimbi câteva detalii ale permisului tău de conducere
adres
l'indirizzo
Date care se pot schimba
nazwisko
il nome
Date care se pot schimba
zdjęcie
la foto
Date care se pot schimba
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Indică faptul că ai vrea să adaugi categorii superioare la permisul tău de conducere
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Menționează ca ai vrea să-ți reînnoiești permisul de conducere
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Indică faptul că ai vrea să-ți înlocuiești permisul de conducere
zgubienie (prawa jazdy)
smarrita
Probleme cu permisul de conducere
kradzież (prawa jazdy)
rubata
Probleme cu permisul de conducere
zniszczenie (prawa jazdy)
deteriorata
Probleme cu permisul de conducere
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Indică faptul că ai vrea să faci un apel împotriva retragerii permisului tău de conducere

Documente - Naționalitate

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Menționează că vrei să aplici pentru naționalitate
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Întreabă unde te poți înregistra pentru un test de limbă
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Non ho precedenti penali.
Menționează că nu ai antecedente penale
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Ho il livello richiesto di [lingua].
menționează că ai nivelul necasar de limbă
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Menționează că vrei să te înscrii în examenul de cultură generală al țării de destinație
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Întreabă care sunt taxele de solicitare a cetățeniei
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Indică naționalitatea partenerului tău