Cehă | Expresii - Imigrație | Documente

Documente - General

Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Solicitare formular
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Întreabă când a fost un documentul emis
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Întreabă unde a fost un documentul emis
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Pe cine întrebi când îți expiră ID-ul
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Cere ajutor pentru a completa formularul
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Întreabă ce documente trebuie să aduci
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Indică de ce ai nevoie pentru a solicita un document
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
Můj [dokument] byl ukraden.
Declară un document furat
Estou completando a solicitação em nome de _____.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Menționează că tu completezi o aplicație în numele altcuiva
A informação é confidencial.
Tyto informace jsou důvěrné.
Indică informația ca fiind confidențială și că nu va fi divulgată altor părți terțe
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Solicită un număr de înregistrare pentru înregistrarea ta

Documente - Informații personale

Qual é o seu nome?
Jak se jmenuješ?
Solicită numele unei persoane
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Solicită cuiva locul și data nașterii
Onde você mora?
Kde bydlíte?
Solicită unde locuiește cineva
Qual é o seu endereço?
Jaká je vaše adresa?
Solicită adresa cuiva
Qual é a sua cidadania?
Jaké je vaše občanství?
Solicită cetățenia cuiva
Quando você chegou em [país]?
Kdy jste přijeli do [country]?
Solicită cuiva când a ajuns în acea țară
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Solicită ID-ul cuiva

Documente - Stare civilă

Meu estado civil é ___________.
Můj rodinný stav je ___________.
Indică starea ta civilă
solteiro(a)
svobodný/á
Stare civilă
casado(a)
ženatý/vdaná
Stare civilă
separado(a)
odděleni
Stare civilă
divorciado(a)
rozvedený/rozvedená
Stare civilă
coabitação
žijící ve společné domácnosti
Stare civilă
em uma união civil
v registrovaném partnerství
Stare civilă
companheiros/união estável
nesezdaní partneři
Stare civilă
parceria doméstica
v domácím partnerství
Stare civilă
viúvo(a)
vdovec/vdova
Stare civilă
Você tem filhos?
Máte děti?
Întreabă dacă cineva are copii
Você tem dependentes morando com você?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Întreabă dacă cineva primește ajutor financiar pentru persoanele cu care locuiește
Gostaria de reencontrar minha família.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Indică-ți intenția de a te reuni cu familia ta

Documente - Înregistrare

Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Indică faptul că vrei să te înregistrezi
Que documentos devo trazer?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Întreabă de ce documente ai nevoie
Existem taxas de registro?
Je registrace zpoplatněná?
Întreabă dacă înregistrarea supune costuri
Estou aqui para o registro de domicílio.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Menționează că ești acolo pentru a-ți face înregistrarea
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Menționează că vrei să aplici pentru cazier judiciar
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Menționează că vrei să aplici pentru un permis de ședere

Documente - Asigurare medicală

Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Menționează că ai câteva întrebări despre asigurarea de sănătate
Preciso de seguro de saúde privado?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Întreabă dacă ai nevoie de asigurare medicală privată
O que é coberto pelo seguro de saúde?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Întreabă despre acoperirea asigurării
Taxas hospitalares
Poplatky za pobyt v nemocnici
Exemplu de acoperire a asigurării medicale
Taxas de especialistas
Poplatky za konsultace se specialisty
Exemplu de acoperire de asigurare medicală
Testes de diagnóstico
Diagnostické testy
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Procedimentos cirúrgicos
Chirurgické zákroky
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Tratamento psiquiátrico
Psychiatrická léčba
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Tratamentos dentários
Zubní ošetření
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Tratamento oftalmológico
Oční ošetření
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate

Documente - Viză

Por que você está requisitando um visto?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Întreabă de ce se solicită o viză de intrare
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Întreabă dacă ai nevoie de viză pentru a întra în țară
Como posso extender meu visto?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Întreabă cum îți poți extinde viza
Por que minha requisição de visto foi negada?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Întreabă de ce aplicația pentru viză a fost respinsă
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Întreabă dacă poți aplica pentru permis de ședere permanentă în țară

Documente - Permis de conducere

Tenho que mudar a placa do meu carro?
Musím změnit svou registrační značku?
Întreabă dacă trebuie să-ți schimbi numărul de înmatriculare la mașină în cazul în care o aduci din țara de origine
Gostaria de registrar meu veículo.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Indică faptul că vrei să-ți înregistrezi vehiculul
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Întreabă dacă permisul tău de conducere este valid în țara de destinație
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Solicită un permis de conducere provizoriu
Gostaria de marcar minha __________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Menționează că vrei să te înscrii la examenul auto
prova teórica
Teoretický test
Tipul de examen
prova prática de direção
Praktický test
Tipul de examen
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Menționează că ai vrea să schimbi câteva detalii ale permisului tău de conducere
endereço
adresu
Date care se pot schimba
nome
jméno
Date care se pot schimba
foto
fotografii
Date care se pot schimba
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Indică faptul că ai vrea să adaugi categorii superioare la permisul tău de conducere
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Menționează ca ai vrea să-ți reînnoiești permisul de conducere
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Indică faptul că ai vrea să-ți înlocuiești permisul de conducere
perdida
ztracený
Probleme cu permisul de conducere
roubada
ukradený
Probleme cu permisul de conducere
danificada
zničený
Probleme cu permisul de conducere
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Indică faptul că ai vrea să faci un apel împotriva retragerii permisului tău de conducere

Documente - Naționalitate

Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Menționează că vrei să aplici pentru naționalitate
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Întreabă unde te poți înregistra pentru un test de limbă
Eu não tenho antecedentes criminais.
Mám čistý trestní rejstřík.
Menționează că nu ai antecedente penale
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
menționează că ai nivelul necasar de limbă
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Menționează că vrei să te înscrii în examenul de cultură generală al țării de destinație
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Întreabă care sunt taxele de solicitare a cetățeniei
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Indică naționalitatea partenerului tău