Olandeză | Expresii - Imigrație | Documente

Documente - General

Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Solicitare formular
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Întreabă când a fost un documentul emis
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Întreabă unde a fost un documentul emis
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Pe cine întrebi când îți expiră ID-ul
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Cere ajutor pentru a completa formularul
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Întreabă ce documente trebuie să aduci
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Indică de ce ai nevoie pentru a solicita un document
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
Mijn [document] werd gestolen.
Declară un document furat
Estou completando a solicitação em nome de _____.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Menționează că tu completezi o aplicație în numele altcuiva
A informação é confidencial.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Indică informația ca fiind confidențială și că nu va fi divulgată altor părți terțe
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Solicită un număr de înregistrare pentru înregistrarea ta

Documente - Informații personale

Qual é o seu nome?
Wat is uw naam?
Solicită numele unei persoane
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Solicită cuiva locul și data nașterii
Onde você mora?
Waar woont u?
Solicită unde locuiește cineva
Qual é o seu endereço?
Wat is uw adres?
Solicită adresa cuiva
Qual é a sua cidadania?
Wat is uw nationaliteit?
Solicită cetățenia cuiva
Quando você chegou em [país]?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Solicită cuiva când a ajuns în acea țară
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Solicită ID-ul cuiva

Documente - Stare civilă

Meu estado civil é ___________.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Indică starea ta civilă
solteiro(a)
alleenstaand
Stare civilă
casado(a)
gehuwd
Stare civilă
separado(a)
uit elkaar
Stare civilă
divorciado(a)
gescheiden
Stare civilă
coabitação
samenwonend
Stare civilă
em uma união civil
geregistreerd partnerschap
Stare civilă
companheiros/união estável
ongetrouwde partners
Stare civilă
parceria doméstica
in een relatie
Stare civilă
viúvo(a)
verweduwd
Stare civilă
Você tem filhos?
Heeft u kinderen?
Întreabă dacă cineva are copii
Você tem dependentes morando com você?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Întreabă dacă cineva primește ajutor financiar pentru persoanele cu care locuiește
Gostaria de reencontrar minha família.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Indică-ți intenția de a te reuni cu familia ta

Documente - Înregistrare

Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Indică faptul că vrei să te înregistrezi
Que documentos devo trazer?
Welke documenten moet ik meenemen?
Întreabă de ce documente ai nevoie
Existem taxas de registro?
Zijn er registratiekosten?
Întreabă dacă înregistrarea supune costuri
Estou aqui para o registro de domicílio.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Menționează că ești acolo pentru a-ți face înregistrarea
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Menționează că vrei să aplici pentru cazier judiciar
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Menționează că vrei să aplici pentru un permis de ședere

Documente - Asigurare medicală

Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Menționează că ai câteva întrebări despre asigurarea de sănătate
Preciso de seguro de saúde privado?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Întreabă dacă ai nevoie de asigurare medicală privată
O que é coberto pelo seguro de saúde?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Întreabă despre acoperirea asigurării
Taxas hospitalares
Ziekenhuiskosten
Exemplu de acoperire a asigurării medicale
Taxas de especialistas
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Exemplu de acoperire de asigurare medicală
Testes de diagnóstico
Diagnostische toets
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Procedimentos cirúrgicos
Chirurgische ingrepen
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Tratamento psiquiátrico
Psychiatrische behandeling
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Tratamentos dentários
Tandheelkundige behandelingen
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Tratamento oftalmológico
Oogzorg behandelingen
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate

Documente - Viză

Por que você está requisitando um visto?
Waarom vraagt u een visum aan?
Întreabă de ce se solicită o viză de intrare
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Întreabă dacă ai nevoie de viză pentru a întra în țară
Como posso extender meu visto?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Întreabă cum îți poți extinde viza
Por que minha requisição de visto foi negada?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Întreabă de ce aplicația pentru viză a fost respinsă
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Întreabă dacă poți aplica pentru permis de ședere permanentă în țară

Documente - Permis de conducere

Tenho que mudar a placa do meu carro?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Întreabă dacă trebuie să-ți schimbi numărul de înmatriculare la mașină în cazul în care o aduci din țara de origine
Gostaria de registrar meu veículo.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Indică faptul că vrei să-ți înregistrezi vehiculul
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Întreabă dacă permisul tău de conducere este valid în țara de destinație
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Solicită un permis de conducere provizoriu
Gostaria de marcar minha __________.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Menționează că vrei să te înscrii la examenul auto
prova teórica
theoretische test
Tipul de examen
prova prática de direção
rijexamen
Tipul de examen
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Menționează că ai vrea să schimbi câteva detalii ale permisului tău de conducere
endereço
mijn adres
Date care se pot schimba
nome
mijn naam
Date care se pot schimba
foto
mijn foto
Date care se pot schimba
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Indică faptul că ai vrea să adaugi categorii superioare la permisul tău de conducere
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Menționează ca ai vrea să-ți reînnoiești permisul de conducere
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Indică faptul că ai vrea să-ți înlocuiești permisul de conducere
perdida
verloren
Probleme cu permisul de conducere
roubada
gestolen
Probleme cu permisul de conducere
danificada
beschadigd
Probleme cu permisul de conducere
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Indică faptul că ai vrea să faci un apel împotriva retragerii permisului tău de conducere

Documente - Naționalitate

Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Menționează că vrei să aplici pentru naționalitate
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Întreabă unde te poți înregistra pentru un test de limbă
Eu não tenho antecedentes criminais.
Ik heb een blanco strafblad.
Menționează că nu ai antecedente penale
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
menționează că ai nivelul necasar de limbă
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Menționează că vrei să te înscrii în examenul de cultură generală al țării de destinație
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Întreabă care sunt taxele de solicitare a cetățeniei
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Indică naționalitatea partenerului tău