Cehă | Expresii - Imigrație | Documente

Documente - General

Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Solicitare formular
Când a fost emis [documentul]?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Întreabă când a fost un documentul emis
Unde a fost emis [documentul]?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Întreabă unde a fost un documentul emis
Când îți expiră ID-ul?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Pe cine întrebi când îți expiră ID-ul
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Cere ajutor pentru a completa formularul
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Întreabă ce documente trebuie să aduci
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Indică de ce ai nevoie pentru a solicita un document
Mi s-a furat [documentul].
Můj [dokument] byl ukraden.
Declară un document furat
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Menționează că tu completezi o aplicație în numele altcuiva
Informația este confidențială.
Tyto informace jsou důvěrné.
Indică informația ca fiind confidențială și că nu va fi divulgată altor părți terțe
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Solicită un număr de înregistrare pentru înregistrarea ta

Documente - Informații personale

Cum vă cheamă?
Jak se jmenuješ?
Solicită numele unei persoane
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Solicită cuiva locul și data nașterii
Unde locuiți?
Kde bydlíte?
Solicită unde locuiește cineva
Care este adresa dumneavoastră?
Jaká je vaše adresa?
Solicită adresa cuiva
Ce cetățenie aveți?
Jaké je vaše občanství?
Solicită cetățenia cuiva
Când ați ajuns în [țara]?
Kdy jste přijeli do [country]?
Solicită cuiva când a ajuns în acea țară
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Solicită ID-ul cuiva

Documente - Stare civilă

Starea mea civilă este ___________.
Můj rodinný stav je ___________.
Indică starea ta civilă
Singur
svobodný/á
Stare civilă
Căsătorit/ă
ženatý/vdaná
Stare civilă
separat/ă
odděleni
Stare civilă
divorțat/ă
rozvedený/rozvedená
Stare civilă
concobinaj
žijící ve společné domácnosti
Stare civilă
într-o uniune civilă
v registrovaném partnerství
Stare civilă
necăsătorit/ă
nesezdaní partneři
Stare civilă
partener/ă de viață
v domácím partnerství
Stare civilă
văduv/ă
vdovec/vdova
Stare civilă
Aveți copii?
Máte děti?
Întreabă dacă cineva are copii
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Întreabă dacă cineva primește ajutor financiar pentru persoanele cu care locuiește
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Indică-ți intenția de a te reuni cu familia ta

Documente - Înregistrare

Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Indică faptul că vrei să te înregistrezi
Ce documente trebuie să aduc?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Întreabă de ce documente ai nevoie
Există vreo taxă de înregistrare?
Je registrace zpoplatněná?
Întreabă dacă înregistrarea supune costuri
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Menționează că ești acolo pentru a-ți face înregistrarea
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Menționează că vrei să aplici pentru cazier judiciar
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Menționează că vrei să aplici pentru un permis de ședere

Documente - Asigurare medicală

Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Menționează că ai câteva întrebări despre asigurarea de sănătate
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Întreabă dacă ai nevoie de asigurare medicală privată
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Întreabă despre acoperirea asigurării
Taxe pentru spitalizare
Poplatky za pobyt v nemocnici
Exemplu de acoperire a asigurării medicale
Onorarii ale medicilor specialiști
Poplatky za konsultace se specialisty
Exemplu de acoperire de asigurare medicală
Test de diagnosticare
Diagnostické testy
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Intervenții chirurgicale
Chirurgické zákroky
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Tratament psihiatric
Psychiatrická léčba
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Tratamente dentare
Zubní ošetření
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Tratamente oftalmologice
Oční ošetření
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate

Documente - Viză

De ce solicitați o viză de intrare?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Întreabă de ce se solicită o viză de intrare
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Întreabă dacă ai nevoie de viză pentru a întra în țară
Cum îmi pot extinde viza?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Întreabă cum îți poți extinde viza
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Întreabă de ce aplicația pentru viză a fost respinsă
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Întreabă dacă poți aplica pentru permis de ședere permanentă în țară

Documente - Permis de conducere

Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Musím změnit svou registrační značku?
Întreabă dacă trebuie să-ți schimbi numărul de înmatriculare la mașină în cazul în care o aduci din țara de origine
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Indică faptul că vrei să-ți înregistrezi vehiculul
Este permisul meu de conducere valid aici?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Întreabă dacă permisul tău de conducere este valid în țara de destinație
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Solicită un permis de conducere provizoriu
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Menționează că vrei să te înscrii la examenul auto
testul teoretic
Teoretický test
Tipul de examen
examenul practic
Praktický test
Tipul de examen
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Menționează că ai vrea să schimbi câteva detalii ale permisului tău de conducere
Adresa
adresu
Date care se pot schimba
nume
jméno
Date care se pot schimba
fotografia
fotografii
Date care se pot schimba
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Indică faptul că ai vrea să adaugi categorii superioare la permisul tău de conducere
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Menționează ca ai vrea să-ți reînnoiești permisul de conducere
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Indică faptul că ai vrea să-ți înlocuiești permisul de conducere
pierdut
ztracený
Probleme cu permisul de conducere
furat
ukradený
Probleme cu permisul de conducere
distrus
zničený
Probleme cu permisul de conducere
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Indică faptul că ai vrea să faci un apel împotriva retragerii permisului tău de conducere

Documente - Naționalitate

Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Menționează că vrei să aplici pentru naționalitate
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Întreabă unde te poți înregistra pentru un test de limbă
Nu am antecedente penale.
Mám čistý trestní rejstřík.
Menționează că nu ai antecedente penale
Am nivelul necesar de [limbă].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
menționează că ai nivelul necasar de limbă
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Menționează că vrei să te înscrii în examenul de cultură generală al țării de destinație
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Întreabă care sunt taxele de solicitare a cetățeniei
Partenerul meu este __________.
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Indică naționalitatea partenerului tău