Italiană | Expresii - Imigrație | Documente

Documente - General

Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Solicitare formular
Când a fost emis [documentul]?
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Întreabă când a fost un documentul emis
Unde a fost emis [documentul]?
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Întreabă unde a fost un documentul emis
Când îți expiră ID-ul?
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Pe cine întrebi când îți expiră ID-ul
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Cere ajutor pentru a completa formularul
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Quali documenti devo portare per ____ ?
Întreabă ce documente trebuie să aduci
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Indică de ce ai nevoie pentru a solicita un document
Mi s-a furat [documentul].
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Declară un document furat
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Menționează că tu completezi o aplicație în numele altcuiva
Informația este confidențială.
Le informazioni sono riservate.
Indică informația ca fiind confidențială și că nu va fi divulgată altor părți terțe
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Solicită un număr de înregistrare pentru înregistrarea ta

Documente - Informații personale

Cum vă cheamă?
Come si chiama?
Solicită numele unei persoane
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Solicită cuiva locul și data nașterii
Unde locuiți?
Dove risiede?
Solicită unde locuiește cineva
Care este adresa dumneavoastră?
Qual è il suo indirizzo?
Solicită adresa cuiva
Ce cetățenie aveți?
Qual è la sua cittadinanza?
Solicită cetățenia cuiva
Când ați ajuns în [țara]?
Quando è arrivato/a in [stato]?
Solicită cuiva când a ajuns în acea țară
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Solicită ID-ul cuiva

Documente - Stare civilă

Starea mea civilă este ___________.
Il mio stato civile è __________.
Indică starea ta civilă
Singur
celibe (m) / nubile (f)
Stare civilă
Căsătorit/ă
coniugato/a
Stare civilă
separat/ă
separato/a
Stare civilă
divorțat/ă
divorziato/a
Stare civilă
concobinaj
convivente
Stare civilă
într-o uniune civilă
in un'unione civile
Stare civilă
necăsătorit/ă
in una coppia non sposata
Stare civilă
partener/ă de viață
in un'unione di fatto
Stare civilă
văduv/ă
vedovo/a
Stare civilă
Aveți copii?
Ha figli?
Întreabă dacă cineva are copii
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Ha familiari a carico?
Întreabă dacă cineva primește ajutor financiar pentru persoanele cu care locuiește
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Indică-ți intenția de a te reuni cu familia ta

Documente - Înregistrare

Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Indică faptul că vrei să te înregistrezi
Ce documente trebuie să aduc?
Quali documenti devo portare?
Întreabă de ce documente ai nevoie
Există vreo taxă de înregistrare?
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Întreabă dacă înregistrarea supune costuri
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Menționează că ești acolo pentru a-ți face înregistrarea
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Menționează că vrei să aplici pentru cazier judiciar
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Menționează că vrei să aplici pentru un permis de ședere

Documente - Asigurare medicală

Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Menționează că ai câteva întrebări despre asigurarea de sănătate
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Întreabă dacă ai nevoie de asigurare medicală privată
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Întreabă despre acoperirea asigurării
Taxe pentru spitalizare
Spese ospedaliere
Exemplu de acoperire a asigurării medicale
Onorarii ale medicilor specialiști
Spese per la consultazione di uno specialista
Exemplu de acoperire de asigurare medicală
Test de diagnosticare
Test diagnostici
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Intervenții chirurgicale
Operazioni chirurgiche
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Tratament psihiatric
Trattamento psichiatrico
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Tratamente dentare
Cure dentali
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Tratamente oftalmologice
Cure oculistiche
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate

Documente - Viză

De ce solicitați o viză de intrare?
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Întreabă de ce se solicită o viză de intrare
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Întreabă dacă ai nevoie de viză pentru a întra în țară
Cum îmi pot extinde viza?
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Întreabă cum îți poți extinde viza
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Întreabă de ce aplicația pentru viză a fost respinsă
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Întreabă dacă poți aplica pentru permis de ședere permanentă în țară

Documente - Permis de conducere

Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Întreabă dacă trebuie să-ți schimbi numărul de înmatriculare la mașină în cazul în care o aduci din țara de origine
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Indică faptul că vrei să-ți înregistrezi vehiculul
Este permisul meu de conducere valid aici?
La mia patente di guida è valida?
Întreabă dacă permisul tău de conducere este valid în țara de destinație
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Solicită un permis de conducere provizoriu
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Vorrei prenotare l' __________.
Menționează că vrei să te înscrii la examenul auto
testul teoretic
esame di teoria
Tipul de examen
examenul practic
esame di guida
Tipul de examen
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Menționează că ai vrea să schimbi câteva detalii ale permisului tău de conducere
Adresa
l'indirizzo
Date care se pot schimba
nume
il nome
Date care se pot schimba
fotografia
la foto
Date care se pot schimba
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Indică faptul că ai vrea să adaugi categorii superioare la permisul tău de conducere
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Menționează ca ai vrea să-ți reînnoiești permisul de conducere
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Indică faptul că ai vrea să-ți înlocuiești permisul de conducere
pierdut
smarrita
Probleme cu permisul de conducere
furat
rubata
Probleme cu permisul de conducere
distrus
deteriorata
Probleme cu permisul de conducere
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Indică faptul că ai vrea să faci un apel împotriva retragerii permisului tău de conducere

Documente - Naționalitate

Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Menționează că vrei să aplici pentru naționalitate
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Întreabă unde te poți înregistra pentru un test de limbă
Nu am antecedente penale.
Non ho precedenti penali.
Menționează că nu ai antecedente penale
Am nivelul necesar de [limbă].
Ho il livello richiesto di [lingua].
menționează că ai nivelul necasar de limbă
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Menționează că vrei să te înscrii în examenul de cultură generală al țării de destinație
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Întreabă care sunt taxele de solicitare a cetățeniei
Partenerul meu este __________.
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Indică naționalitatea partenerului tău