Italiană | Expresii - Imigrație | Documente

Documente - General

Где я могу найти форму для ____ ?
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Solicitare formular
Когда был выдан ваш документ?
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Întreabă când a fost un documentul emis
Где был выдан ваш [документ] ?
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Întreabă unde a fost un documentul emis
Когда истекает срок вашего паспорта?
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Pe cine întrebi când îți expiră ID-ul
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Cere ajutor pentru a completa formularul
Какие документы мне нужно принести для_______?
Quali documenti devo portare per ____ ?
Întreabă ce documente trebuie să aduci
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Indică de ce ai nevoie pentru a solicita un document
Мой [документ] украли.
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Declară un document furat
Я заполняю это заявление от лица______.
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Menționează că tu completezi o aplicație în numele altcuiva
Информация конфиденциальна.
Le informazioni sono riservate.
Indică informația ca fiind confidențială și că nu va fi divulgată altor părți terțe
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Solicită un număr de înregistrare pentru înregistrarea ta

Documente - Informații personale

Как вас зовут?
Come si chiama?
Solicită numele unei persoane
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Solicită cuiva locul și data nașterii
Где вы живете?
Dove risiede?
Solicită unde locuiește cineva
Каков ваш адрес?
Qual è il suo indirizzo?
Solicită adresa cuiva
Какое у вас гражданство?
Qual è la sua cittadinanza?
Solicită cetățenia cuiva
Когда вы въехали в страну?
Quando è arrivato/a in [stato]?
Solicită cuiva când a ajuns în acea țară
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Solicită ID-ul cuiva

Documente - Stare civilă

Мое семейное положение -_______.
Il mio stato civile è __________.
Indică starea ta civilă
холост
celibe (m) / nubile (f)
Stare civilă
Женат/замужем
coniugato/a
Stare civilă
Разведен/а
separato/a
Stare civilă
Разведен/а
divorziato/a
Stare civilă
в сожительстве
convivente
Stare civilă
в гражданском браке
in un'unione civile
Stare civilă
Не женатая пара
in una coppia non sposata
Stare civilă
в домашнем партнерстве
in un'unione di fatto
Stare civilă
вдовец/вдова
vedovo/a
Stare civilă
У вас есть дети?
Ha figli?
Întreabă dacă cineva are copii
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Ha familiari a carico?
Întreabă dacă cineva primește ajutor financiar pentru persoanele cu care locuiește
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Indică-ți intenția de a te reuni cu familia ta

Documente - Înregistrare

Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Indică faptul că vrei să te înregistrezi
Какие документы мне нужно принести?
Quali documenti devo portare?
Întreabă de ce documente ai nevoie
Мне нужно платить за регистрацию?
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Întreabă dacă înregistrarea supune costuri
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Menționează că ești acolo pentru a-ți face înregistrarea
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Menționează că vrei să aplici pentru cazier judiciar
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Menționează că vrei să aplici pentru un permis de ședere

Documente - Asigurare medicală

Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Menționează că ai câteva întrebări despre asigurarea de sănătate
Мне нужна частная медицинская страховка?
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Întreabă dacă ai nevoie de asigurare medicală privată
Что покрывает медицинская страховка?
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Întreabă despre acoperirea asigurării
Больничные платы
Spese ospedaliere
Exemplu de acoperire a asigurării medicale
Платы специалистам
Spese per la consultazione di uno specialista
Exemplu de acoperire de asigurare medicală
Диагностические проверки
Test diagnostici
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Хирургические процедуры
Operazioni chirurgiche
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Психиатрическое лечение
Trattamento psichiatrico
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Лечение зубов
Cure dentali
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Офтальмологическое лечение
Cure oculistiche
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate

Documente - Viză

Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Întreabă de ce se solicită o viză de intrare
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Întreabă dacă ai nevoie de viză pentru a întra în țară
Как я могу продлить мою визу?
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Întreabă cum îți poți extinde viza
Почему мое заявление на визу отклонено?
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Întreabă de ce aplicația pentru viză a fost respinsă
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Întreabă dacă poți aplica pentru permis de ședere permanentă în țară

Documente - Permis de conducere

Мне нужно менять номер своей машины?
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Întreabă dacă trebuie să-ți schimbi numărul de înmatriculare la mașină în cazul în care o aduci din țara de origine
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Indică faptul că vrei să-ți înregistrezi vehiculul
Мои водительские права здесь действуют?
La mia patente di guida è valida?
Întreabă dacă permisul tău de conducere este valid în țara de destinație
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Solicită un permis de conducere provizoriu
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Vorrei prenotare l' __________.
Menționează că vrei să te înscrii la examenul auto
Теоретический тест
esame di teoria
Tipul de examen
Тест на вождение
esame di guida
Tipul de examen
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Menționează că ai vrea să schimbi câteva detalii ale permisului tău de conducere
адрес
l'indirizzo
Date care se pot schimba
имя
il nome
Date care se pot schimba
фотография
la foto
Date care se pot schimba
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Indică faptul că ai vrea să adaugi categorii superioare la permisul tău de conducere
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Menționează ca ai vrea să-ți reînnoiești permisul de conducere
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Indică faptul că ai vrea să-ți înlocuiești permisul de conducere
потеряно
smarrita
Probleme cu permisul de conducere
украдено
rubata
Probleme cu permisul de conducere
повреждено
deteriorata
Probleme cu permisul de conducere
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Indică faptul că ai vrea să faci un apel împotriva retragerii permisului tău de conducere

Documente - Naționalitate

Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Menționează că vrei să aplici pentru naționalitate
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Întreabă unde te poți înregistra pentru un test de limbă
У меня нет судимостей
Non ho precedenti penali.
Menționează că nu ai antecedente penale
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Ho il livello richiesto di [lingua].
menționează că ai nivelul necasar de limbă
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Menționează că vrei să te înscrii în examenul de cultură generală al țării de destinație
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Întreabă care sunt taxele de solicitare a cetățeniei
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Indică naționalitatea partenerului tău